italy
Italy

استانداردهای آسانسور و قطعات ایمنی برای دریافت CE اروپا

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


شناسایی و آگاهی از استانداردهای اروپایی هماهنگ شده ، برای مراحل طراحی و تولید بالابرها یا آسانسورها و قطعات ایمنی آسانسورها، برای تولید کنندگان بالابرها ضروری است ، همچنین زمانیکه تولید کننده آسانسور یا قطعه ایمنی آن، قصد دریافت گواهینامه CE اروپا را از یکی از ارگان های مطلع یا NB های اروپایی داشته باشد، برای تکمیل مدارک فنی مورد نیاز برای تکنیکال فایل محصول مانند گزارش ارزیابی ریسک و تست ریپورتها، دسترسی به استاندارد رفرنس آسانسور یا قطعه ایمنی بالابر ، بعنوان پیش نیاز محسوب می شود.

 

آخرین ویرایش استانداردهای هماهنگ شده اروپایی برای بالابرها (آسانسورها) مربوط به دایرکتیو لیفت اروپا (EU-33-2014) برای اخذ گواهینامه CE آسانسور

ردیف

استاندارد اروپایی

دامنه کاربرد استاندارد

1

EN 81-20:2014

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - بالابرهای مربوط به حمل اشخاص و کالاها -

بخش 20 : بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید

2

EN 81-21:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - بالابرهای مربوط به حمل اشخاص و کالاها -

بخش 21 : بالابرهای جدید و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید، در ساختمانی که قبل از سفارش دادن آسانسور ، مورد استفاده بوده

3

EN 81-22:2014

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - بالابرهای مربوط به حمل اشخاص و کالاها -

بخش 22 : بالابرهای الکتریکی با مسیر شیب دار

4

EN 81-28:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - بالابرهای مربوط به حمل اشخاص و کالاها -

بخش 28 : آلارم از راه دور برروی بالابرهای مسافر و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید

5

EN 81-50:2014

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - ارزیابی و تستها -

بخش 50 : قوانین طراحی، محاسبات، ارزیابی ها و تست های مربوط به اجزای بالابرها

6

EN 81-58:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - ارزیابی و تستها -

بخش 58 : تست مقاومت در برابر آتش برای دربهای فرود آسانسور

7

EN 81-70:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - کاربردهای خاص برای بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید -

بخش 70 : قابلیت دسترسی به بالابرها برای افراد شامل افراد دارای معلولیت

8

EN 81-71:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - کاربردهای خاص برای بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید -

بخش 71 : بالابرهای مقاوم در برابر تخریب عمدی

9

EN 81-72:2015

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - کاربردهای خاص برای بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید -

بخش 72 : بالابرهای مقاوم در برابر آتش سوزی

10

EN 81-73:2016

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - کاربردهای خاص برای بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید -

بخش 73 : رفتار بالابرها در حوادث آتش سوزی

11

EN 81-77:2018

قوانین ایمنی برای ساخت و نصب بالابرها - کاربردهای خاص برای بالابرهای مسافری و بالابرهای کالا که مسافر آن را همراهی می نماید -

بخش 77 : بالابرهای مربوط به شرایط زمین لرزه

12

EN 12106:2013

سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد خانواده محصول برای بالابرها، پله برقی ها و پیاده روهای متحرک - مصونیت (در برابر امواج الکترومغناطیسی)

13

EN 12385-3:2004+A1:2008

طناب های سیمی فلزی - ایمنی -

بخش 3 : اطلاعات برای استفاده و نگهداری

14

EN 12385-5:2002

طناب های سیمی فلزی - ایمنی -

بخش 5 : طنابهای استاندارد برای بالابرها

15

EN 13015:2001+A1:2008

نگهداری بالابرها و پله برقی ها - قوانین مربوط به دستورالعمل های نگهداری

16

EN 13411-7:2006+A1:2008

قسمت انتهایی طناب های سیمی فولادی - ایمنی -

بخش 7 : سوکت گوه متقارن

 


  • پرسش ها و ابهامات خود درباره استانداردهای مربوط به صدور گواهینامه CE آسانسورها یا قطعات ایمنی آسانسور را از طریق سامانه دانش فنی نوبل سرتیفیکیشن مطرح نمایید.

  • اگر درخواست ارزیابی بالابر یا قطعه ایمنی بالابر تولیدی خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید .

  • برای ارائه درخواست رسمی دریافت گواهینامه CE برای آسانسور یا اجزای ایمنی آسانسور به نوبل سرتیفیکیشن ، پس از مرور نکات مهم بیان شده در بخش پرسشنامه خدمات صدور گواهینامه CE برای آسانسور (بالابر) و اجزای ایمنی بالابر ، فرم پرسشنامه را دانلود و تکمیل نموده و به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp