italy
Italy

گواهینامه CE برای سیلندرهای گاز

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


برای صدور تاییدیه اروپایی برای سیلندرهای گاز، با توجه به تنوع کاربرد این گروه محصولات، همگی آنها بر اساس یک دایرکتیو اروپایی یکسان مورد ارزیابی و تایید قرار نگرفته و همچنین نوع تاییدیه ای که باید برای آنها صادر شود ، فقط یک نوع تاییدیه CE مارک نیست !

 

تاییدیه اروپایی برای سیلندرهای گاز ثابت و قابل حمل و نقل (پرتابل)

برای صدور تاییدیه اروپایی برای سیلندرهای گاز، با توجه به تنوع کاربرد این گروه محصولات، همگی آنها بر اساس یک دایرکتیو اروپایی یکسان مورد ارزیابی و تایید قرار نگرفته و همچنین نوع تاییدیه ای که باید برای آنها صادر شود ، فقط یک نوع تاییدیه CE مارک نیست !

هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان سیلندرهای گاز و خاموش کننده آتش !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع سیلندرهای گاز و سیلندرهای خاموش کننده آتش، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان سیلندرهای گاز و سیلندرهای خاموش کننده آتش، خواهد شد.


انواع سیلندرها و تاییدیه اروپایی مورد نیاز

تشخیص نوع دایرکتیو اروپایی مرتبط با سیلندرهای گاز و خاموش کننده آتش، بستگی مستقیم به کاربرد و استفاده آنها دارد .

درخواست صدور گواهینامه CE برای سیلندرها یا سایر تاییدیه های اروپایی : پرسشنامه آنلاین

اگر از موبایل استفاده می کنید، گوشی را در جهت افقی بگیرید.

در جدول زیر، موارد استثناء ، با رنگ قرمز نوشته شده اند.

محصول

رفرنس اروپایی مورد نیاز برای صدور تاییدیه

دلیل مرتبط بودن رفرنس

نوع تاییدیه / گواهینامه اروپایی

سیلندرهای گازی مورد استفاده در تاسیسات ثابت خاموش کننده آتش

DIRECTIVE 2010/35/EU

تجهیزات فشار قابل جابجایی

پرسش : آیا سیلندرهای گازی که برای استفاده در تاسیسات اطفای حریق (خاموش کننده آتش) ثابت در بازار عرضه می شوند، مشمول دایرکتیو تجهیزات فشار (PED) هستند یا دایرکتیو تجهیزات فشار قابل حمل (TPED) ؟

پاسخ : اگر این سیلندرها در شرایط تحت فشار حمل و نقل شوند (مثلاً به یا از پمپ بنزین)، تحت پوشش کنوانسیون ADR قرار دارند. بنابراین، چنین سیلندرهای گازی به موجب بند 2 ماده 1 دایرکتیو، از PED مستثنی هستند.

بنابراین چنین سیلندرهایی توسط دایرکتیو تجهیزات فشار قابل حمل یا TPED پوشش داده می شوند.

توجه 1 : چنین سیلندرهایی، مشمول مورد دوم بند 1 (a) (i) ماده 4 دایرکتیو PED نیستند که فقط به خاموش کننده های قابل حمل اشاره دارد.

توجه 2 : اگر این سیلندرهای گازی، در شرایط تحت فشار حمل و نقل نشده باشند، اما در محل نصب پر شوند / دوباره پر شوند، تحت پوشش دایرکتیو PED قرار می گیرند.

معمولا

Pi marking

خاموش کننده های آتش قابل جابجایی (پرتابل)

Directive 2014/68/EU

دایرکتیو تجهیزات فشار (PED)

پرسش : آیا خاموش کننده های قابل حمل در محدوده دایرکتیو تجهیزات تحت فشار قرار دارند یا مشمول استثنائات مندرج در بند 2 ماده 1 برای تجهیزات تحت پوشش ADR هستند؟

پاسخ : آنها تحت پوشش دایرکتیو تجهیزات تحت فشار هستند.

دلیل : خاموش کننده های قابل حمل به طور خاص در ماده 4 بند 1 (a) (i) جزء دوم و پیوست II، جدول 2 دستورالعمل تجهیزات تحت فشار ذکر شده است.

همه کپسول های آتش نشانی، در صورت بسته بندی مناسب برای حمل و نقل، طبق UN 1044 به طور خاص در بند ویژه 594 ADR، به عنوان یک استثنا بیان شده اند.

بنابراین، این کپسول های آتش نشانی مشمول استثناء بند 2 ماده 1 بند 2 از دایرکتیو PED نمی شوند.

CE marking

سیلندرهای گاز اکسیژن پزشکی (مرتبط با دستگاههای تنفسی)

Directive 2014/68/EU

دایرکتیو تجهیزات فشار (PED)

پرسش : آیا بطری های تجهیزات تنفسی مشمول دایرکتیو تجهیزات تحت فشار هستند؟

پاسخ : بطری ها / سیلندرهای گاز برای دستگاه های تنفسی تحت پوشش دایرکتیو تجهیزات فشار هستند، به عنوان مثال :

بطری / سیلندرهای گاز برای هوای فشرده، اکسیژن یا سایر مخلوط های قابل تنفس، مانند سیلندرهای قابل حمل برای غواصان، آتش نشانان و کارگران آزبست

محصولات زیر مرتبط با تجهیزات تنفسی، در محدوده دایرکتیو تجهیزات تحت فشار نیستند :

  • سیلندرهای گاز در مراکز اکسیژن/هوای بیمارستان ها نصب شود

  • ظروف برودتی

با توجه به شرایط حمل و نقل، الزامات ADR/RID/IMDG/ICAO نیز ممکن است دارای کاربرد باشد.

اگر سازنده، بطری‌ها را هم برای تجهیزات تنفسی و هم برای حمل و نقل کالاهای خطرناک در نظر دارد، باید الزامات هر دو دایرکتیو را رعایت نماید، در واقع هم دارای علامت CE و Pi باشد.

دلیل : اشاره خاص به بطری های مخصوص دستگاه تنفس در ماده 4، استثناء کلی در بند 2 ماده 1 دایرکتیو PED را محدود می کند.

علاوه بر این، بند 1 ماده 2 از دایرکتیو تجهیزات فشار قابل حمل (TPED) یا 2010-35-EU، به طور خاص سیلندرهای گاز مربوط به وسایل تنفسی را مستثنی می کند.

توجه : دستگاه تنفس یک تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) است و بنابراین برای پوشیدن یا نگه داشتن توسط یک فرد طراحی شده است.

CE marking

سیلندرها یا کارتریج های گازی مورد استفاده در خاموش کننده های آتش

معمولا مرتبط با

DIRECTIVE 2010/35/EU

تجهیزات فشار قابل جابجایی

پرسش : آیا کارتریج ها یا سیلندرهای گاز پیشران برای خاموش کننده های آتش، مشمول دایرکتیو تجهیزات تحت فشار هستند؟

پاسخ : این کارتریج ها و سیلندرها هنگامی که به طور جداگانه حمل می شوند تحت پوشش ADR قرار می گیرند و در نتیجه به دلیل بند 2 ماده 1 دایرکتیو، از PED خارج می شوند.

حالت ویژه : فقط اگر کارتریج یا سیلندرهای گاز پیشران در یک خاموش کننده آتش (یک مجموعه PED) استفاده شود، در محدوده دایرکتیو PED است.

توجه : سیلندرها شامل انواع غیر قابل پر کردن یا قابل پر کردن مجدد و کارتریج گاز از نوع غیر قابل پر کردن می باشد.

معمولا

Pi marking

سیلندرهای گاز نصب شده بر روی لیفتراکها

Directive 2014/68/EU

دایرکتیو تجهیزات فشار (PED)

پرسش : آیا مخزن (vessel) گاز مایع (LPG) یا گاز طبیعی فشرده (CNG) که به طور دائم در یک لیفتراک موتوری نصب شده، در محدوده دایرکتیو PED است؟

پاسخ : بله، چنین مخزن LPG یا CNG در محدوده PED است و باید با توجه به حداکثر فشار و حجم مجاز آن ارزیابی شود.

دلیل : لیفتراک موتوری بر پایه مفهوم دایرکتیو 2007-46-EC، یک وسیله نقلیه موتوری نیست، بنابراین استثناء بند 2 (e) از ماده 1 دایرکتیو PED، برای آن بکار نمی رود.

توجه 1 : سیلندرهای گاز قابل حمل که می توانند برای کامیون های بالابر نیز استفاده شوند، در محدوده ADR هستند و به دلیل پاراگراف 2 (s) از ماده 1 دایرکتیو، از دایرکتیو PED مستثنی هستند.

توجه 2 : همین موضوع در مورد ماشین آلات مشابهی که تحت پوشش دایرکتیو 2007-46-EC نیستند، نیز کاربرد دارد.

معمولا

CE marking


 


  • پرسشها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز درباره الزامات و نوع تاییدیه اروپایی برای سیلندرهای پرتابل و دریافت نشان و گواهینامه CE برای سیلندرهای ثابت و قابل جابجایی را از طریق سامانه دانش فنی با نوبل سرتیفیکیشن در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه CE برای سیلندر گاز را دارید، پرسشنامه آنلاین را تکمیل یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp