italy
Italy

استاندارد سنگهای ساختمانی برای گواهینامه CE و صادرات

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


شرکت های فعال در زمینه استخراج و فراوری سنگهای طبیعی ساختمانی و همچنین تولیدکنندگان انواع مختلف محصولات ساختمانی ساخته شده از سنگ های طبیعی، برای صادرات محصولات خود به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیازمند آگاهی از استاندارد هماهنگ شده اروپایی مربوطه و انطباق محصول تولیدیشان با آن هستند تا امکان قراردادن نشان CE بروی سنگ یا محصول ساختمانی ساخته شده از آن، به وجود بیاید.

 

استانداردهای هماهنگ شده اروپایی برای صدور گواهینامه CE برای سنگهای ساختمانی

استاندارد اروپایی

دامنه کاربرد استاندارد

EN 771-5:2011 + A1:2015

مشخصات یونیت های بنایی - بخش پنجم : یونیت های بنایی ساخته شده از سنگ

قطعات سنگ ساخته شده مخصوص بنایی جهت استفاده های اصلی مورد نظر برای بنایی نما یا بنایی قسمتهای بدون پوشش ساختمان که دارای کاربردهای شامل هر دو گروه نگهدارنده بار ساختمان یا بدون تحمل بار وزنی ساختمان و همچنین کاربرد مهندسی ساختمان هستند.

EN 771-6:2011 + A1:2015

مشخصات یونیت های بنایی - بخش ششم : یونیت های بنایی سنگ طبیعی

قطعات بنایی ساخته شده از سنگ طبیعی که عرض آنها مساوی یا بزرگتر از 80 میلیمتر بوده و استفاده های اصلی مورد نظر آنها برای بنایی معمول ، بنایی نما یا بنایی قسمتهای بدون پوشش ساختمان ، دارای کاربردهای شامل هر دو گروه نگهدارنده بار ساختمان یا بدون تحمل بار وزنی ساختمان و همچنین کاربرد مهندسی ساختمان ، می باشد.

EN 1341:2012

اسلب (صفحه) های سنگ طبیعی برای سنگفرش بیرونی - نیازمندیهای و روش های آزمون

تمام انواع اسلب ها یا صفحات سنگ طبیعی که برای سنگفرش بیرونی ساختمان و عملیات نهایی جاده ها ، استفاده می شوند.

EN 1342:2012

کفپوشهای سنگ طبیعی برای سنگفرش بیرونی

تمام انواع کفپوش های سنگ طبیعی که برای پوشش کف بیرونی و عملیات نهایی جاده ، استفاده می شود.

EN 1343:2012

جدول های سنگ طبیعی برای سنگفرش بیرونی - نیازمندیها و روش های آزمون

تمام انواع جدول های سنگ طبیعی که برای سنگ فرش نمودن بیرونی و تکمیل کاری (فینیشینگ) جاده ، مورد استفاده قرار می گیرد.

EN 1469:2015

محصولات سنگ طبیعی - اسلب (صفحه) های سنگ برای پوشش دهی - نیازمندیها

اسلب (صفحه) های سنگ طبیعی که برای استفاده جهت پوشش دهی دیوارهای داخلی و بیرونی و تکمیل کاری های کف، ساخته می شوند.

EN 12057:2015

محصولات سنگ طبیعی - کاشی های مدولار - نیازمندیها

کاشی های مدولار تخت از سنگ طبیعی ، برای استفاده های داخلی (شامل مکانهای حمل و نقل عمومی تفکیک شده) و یا استفاده های بیرونی بعنوان کفپوش ها، پلکان ها و دیوار و پوشش نهایی سقف

EN 12058:2015

محصولات سنگ طبیعی - اسلب (صفحه) های سنگ برای کف و پلکان - نیازمندیها

اسلب (صفحه) های سنگ طبیعی ، بعنوان یونیت های کفپوش برای استفاده های داخلی (شامل مکانهای حمل و نقل عمومی تفکیک شده) و یا استفاده های بیرونی در کف و پلکان، شامل قرنیزها دیوارها.

EN 12326-1:2014

ورقه سنگ و سنگ برای ساخت یا پوشش بام بصورت ناپیوسته و نمای بیرونی - بخش اول : مشخصه ها برای ورقه سنگ و ورقه سنگ کربنات

ورقه سنگ و ورقه سنگ کربنات برای ساخت یا پوشش بام بصورت ناپیوسته و نمای بیرونی که برای سوار کردن بر روی بام بصورت ناپیوسته و نمای بیرونی، مورد استفاده قرار می گیرد.

EN 13108-5:2016

مخلوط های قیری - مشخصه های مواد - بخش پنجم : آسفالت ماستیک سنگی

مخلوط های ترکیبی گروه آسفالت ماستیک سنگی برای استفاده در جاده ها، فرودگاه ها و سایر ناحیه های زیر بار ترافیک.

آسفالت ماستیک سنگی بیشتر برای لایه های سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

EN 13383-1:2013

سنگ زرهی - مشخصه ها

خواص توده شن یا سنگریزه هایی که بوسیله فرآوری مواد و ترکیبات مربوط به این مواد که بصورت طبیعی بوده، تولید شده یا بازیافت شده اند، حاصل شده و برای استفاده بعنوان سنگ زره (قطعات سنگ قرار گرفته بر روی هم برای حفاظت یا جداسازی یک ناحیه) کاربرد دارند.

EN 15285 : 2008

سنگ ترکیبی (خرده سنگ با چسب) و متراکم شده - کاشی های مدولار برای کفپوش و پلکان (درونی و بیرونی)

کاشی های مدولار مربوط به سنگ متراکم شده که برای استفاده بعنوان کفپوش و پلکان برای استفاده های درونی و بیرونی ساختمان، ساخته شده و بوسیله ملات یا چسب، محکم شده اند.

EN 15286 : 2013

سنگ ترکیبی (خرده سنگ با چسب) و متراکم شده - ورقه ها و کاشی ها برای تکمیل کاری دیوار (درونی و بیرونی)

پوشش دهی سنگهای ورقه ای (اسلب ها) و کاشی های ساخته شده از سنگ ترکیبی و فشرده که طول یا عرض آن تا 3500 میلی متر بوده و برای استفاده بعنوان لایه های آخر دیوار درونی و بیرونی ساخته شده و هم بصورت مکانیکی و هم بوسیله چسب یا ملات، محکم می شوند.

 


  • پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز درباره استاندارد اروپایی سنگ های ساختمانی ، روش ارزیابی و شرایط دریافت گواهینامه CE و درج نشان سی ای بروی سنگ های ساختمانی را از طریق سامانه دانش فنی ، با نوبل سرتیفیکیشن در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه CE برای سنگ ساختمانی فرآوری یا تولید شده خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه ثبت درخواست اعلام شرایط صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp