italy
Italy

نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی ماشین آلات

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


برای تولیدکنندگان ماشین آلات و دستگاه ها ، آگاهی از شرایط و الزامات قرار دادن نشان CE بروی ماشین یا دستگاه تولیدیشان، به خصوص هنگام صادارت و ترخیص آن از گمرک مقصد بسیار تعیین کننده است، زیرا در صورت منطبق نبودن نشان CE قرار گرفته بروی دستگاه و اطلاعات ضروری که باید همراه با نشان سی ای باشند، صادرات و ترخیص ماشین از گمرک کشور اروپایی ، امکانپذیر نخواهد بود.

 

محتوای این نوشتار برگرفته از قوانین دایرکتیو اروپایی ماشین آلات (EC-42-2006) در خصوص شرایط و الزامات قراردادن نشان CE بروی این محصولات، است.

1- نشان‌گذاری یا مارکینگ CE برای ماشین آلات

 • نشان‌ یا مارک انطباق CE باید شامل حروف ابتدایی "CE" همانگونه‌ که در پیوست III دایرکتیو ماشین آلات نشان‌داده شده است، باشد.

 • نشان‌گذاری یا مارکینگ CE ، بایستی مطابق‌با پیوست III دایرکتیو ماشین آلات، بصورت واضح، خوانا و غیرقابل تغییر بر روی ماشین‌آلات قرار بگیرد.

 • قرار دادن سایر انواع نشان‌گذاری‌ یا مارک ها، علائم یا نقوش برروی ماشین‌آلات که ممکن است طرف‌های ثالث را در رابطه‌ با معنی یا شکل نشان‌  CE، یا هردو، گمراه کنند، اکیدا ممنوع می‌باشد.

 • هرگونه نشان‌گذاری دیگری می‌تواند بر روی ماشین‌ آلات قرار بگیرد، به‌ شرط آنکه دید خوب، خوانایی و معنی نشان‌  CE، بموجب آن مختل نگردد.


پیوست شماره سه (Annex III) از دایرکتیو ماشین آلات

نشان‌گذاری CE

انطباق نشان‌گذاری CE بایستی از حروف ابتدایی "CE" بشکل زیر ترکیب شده باشد.

 • اگر اندازه نشان CE کاهش داده شده یا بزرگ شود، نسبت های نشان داده شده در شکل بالا ، باید رعایت شوند.

 • اجزای مختلف نشان‌ CE ، باید اساسا دارای ابعاد عمودی مساوی باشند، که نمی‌تواند از 5 میلی‌متر کمتر باشد.

 • می توان از ابعاد حداقل (کمینه) برای ماشین آلات در مقیاس اندازه کوچک ، چشم پوشی نمود.

 • نشان‌ CE باید بلافاصله در کنار نام سازنده یا نماینده‌ی مجاز ایشان، با استفاده از تکنیک مشابه، قرار بگیرد.

 • هرگاه روش تضمین کامل کیفیت مورد اشاره در مواد 12(3)(c) و 12(4)(b) دایرکتیو ماشین آلات بکار گرفته شده باشد، شماره‌ی شناسایی ارگان مطلع یا NB اروپایی، باید بعد از نشان CE قرار بگیرد.


نشان گذاری یا مارکینگ ماشین آلات

كليه ماشين‌آلات بايد بصورت واضح، خوانا و غیرقابل تغییر نشان‌گذاری شوند و دربردارنده‌ی حداقل مشخصات زير باشند:

 • نام تجاری و آدرس كامل سازنده، و جاییکه کاربرد داشته باشد، نماینده‌ی مجاز ایشان،

 • نام دستگاه،

 • نشان  CE (بر اساس پیوست شماره سه دایرکتیو ماشین آلات که جزییات آن در بالا بیان شده)،

 • نام سری ها یا تیپ دستگاه،

 • شماره‌ی سریال، درصورت وجود،

 • سال ساخت، یعنی سالی که در آن مراحل تولید ماشين‌ به اتمام رسیده است.

 • پس و پیش کردن تاریخ تولید ماشين‌آلات هنگام قرار دادن نشان  CEبروی ماشین، ممنوع است.

 • ماشین‌آلات طراحی و ساخته‌شده برای استفاده در محیطهای دارای خاصیت بالقوه انفجاری (دستگاههای ضد انفجار)، باید براساس الزامات مارکینگ وسایل ضد انفجار، نشان‌گذاری شوند.

 • دستگاه باید دارای اطلاعات کاملی مربوط به تیپ آن و اطلاعات ضروری برای استفاده‌ی ایمن، باشند. این اطلاعات منوط ‌به اجرای الزامات مندرج در بخش 1.7.1 می‌باشد.

 • جاییکه یک بخش یا قطعه از دستگاه باید با تجهیزات بالابر استفاده شود، جرم (وزن) آن باید بصورت خوانا، ماندگار و بدون ابهام درج شده باشد.


بخش 1-7-1 از پیوست شماره یک (Annex I) از دایرکتیو ماشین آلات

1.7.1. اطلاعات و هشدارهای بر روی دستگاه

 • هشدارها و اطلاعات درباره‌ی ماشین‌آلات ترجیحا باید در یک قالب براحتی قابل‌فهم از نمادها یا تصویرنگاشت ها ارائه شوند.

 • هرگونه اطلاعات و هشدار مکتوب یا شفاهی، باید به یک یا چند زبان اتحادیه اروپا بیان شوند،

 • اطلاعات و اخطارهای بروی دستگاه، می‌توانند بر اساس معاهده بوسیله کشورهای عضو اتحادیه اروپا که ماشین‌آلات در بازارهای آنان قرار گرفته و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تعیین گردند،

 • و می‌تواند، بنا به درخواست، با ویرایش هایی از هر زبان یا زبان های دیگر رسمی اتحادیه اروپا که قابل درک برای اپراتورها باشد، همراه شوند.


1.1.7.1. اطلاعات و وسایل اطلاع‌رسانی

 • اطلاعات مورد نیاز برای کنترل ماشین‌آلات باید به شکلی ارائه شوند که مبهم نبوده و براحتی قابل‌فهم باشد.

 • نباید بیش‌ از اندازه باشند تا حدی که زحمتی اضافه برای اپراتور ایجاد کنند.

 • واحدهای نمایش تصویری یا هرگونه وسیله‌ی تعامل دیگری جهت ارتباط‌گیری بین اپراتور و دستگاه، باید به‌ آسانی قابل‌ فهم و استفاده باشد.


2.1.7.1. دستگاه‌های هشداردهنده

 • آنجایی‌که ممکن است سلامتی و ایمنی اشخاص به دلیل کوتاهی در عملیات دستگاه بدون نظارت، درمعرض خطر قرار بگیرد، ماشین آلات باید بگونه‌ای مجهز شوند که جهت هشداردهی، نوعی سیگنال صوتی یا نوری مناسب را از خود ارسال کنند.

 • جایی که ماشین‌آلات به دستگاه‌های هشداردهنده مجهز شوند، این اخطارها باید نامفهوم نبوده و براحتی قابل‌فهم باشند.

 • اپراتور باید امکاناتی برای بررسی عملکرد چنین وسایل هشدار‌دهنده ، در هر زمانی را داشته باشد.

 • الزامات دایرکتیوهای خاص اتحادیه اروپا در مورد رنگها و سیگنال‌های ایمنی، باید رعایت شوند.


نشان گذاری یا مارکینگ ماشین آلات - ادامه

بر پایه بند شماره 3-6-2 از پیوست شماره یک (Annex I) از دایرکتیو ماشین آلات، این موارد باید بصورت خوانا و غیرقابل تغییر بر روی تمامی ماشین‌آلات نشان داده شوند :

 • قدرت اسمی درج‌شده به کیلووات (kW)

 • جرم معمول‌ترین تنظیمات، به کیلوگرم (kg)

و جایی که لازم باشد :

 • حداکثر کشش بازدارنده (drawbar pull) اختصاص‌یافته برای قلاب اتصال یا coupling hook، به نیوتون (N)

 • حداکثر بار عمودی اختصاص‌ یافته برای قلاب اتصال، به نیوتون (N)


 ملاحظات نشان‌گذاری یا مارکینگ ماشین‌آلات

 • جهت اطمینان‌ یافتن از کیفیت یکسان نشان‌گذاری CE و آرم سازنده، مهم است که آنها مطابق‌ با استفاده از تکنیک‌های یکسان، بروی دستگاه نصب شوند.

 • برای جلوگیری از سردرگمی بین هرگونه نشان  CEکه ممکن است بر روی اجزای خاصی از دستگاه از قبل وجود داشته باشند و نشان اصلی CE الصاق‌شده بر روی خود دستگاه، مهم است که نشان CE اصلی دستگاه، در کنار نام شخصی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته، یا بعبارت دیگر نام سازنده یا نماینده‌ی مجاز ایشان، قرار داده شود.

 • هرگاه دستگاه یا ماشین مرتبط با سایر دایرکتیوهای اروپایی دیگر ، مانند وسایل برقی ولتاژ پایین یا LVD که اکثر ماشین آلات بعلت داشتن اجزای الکتریکی، با دایرکتیو LVD نیز باید تطابق داشته باشند، درج نشان CE برای سایر دایرکتیوها مثلا مارکینگ دایرکتیو LVD ، نیز باید برای دستگاه انجام شود،

 • نشان گذاری یا مارکینگ بر روی دستگاه باید همچنین مشخص نماید که ماشین مربوطه با مقررات آن دایرکتیوهای دیگر نیز مطابقت دارد.


 • نیازمندیها و جزییات مربوط به تاییدیه CE ماشین آلات را در این صفحه ببینید.

 • پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو ماشین آلات ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو ماشین آلات ، شرایط درج نشان سی ای (CE) بروی دستگاه ها را از طریق سامانه دانش فنی ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت تاییدیه اروپایی برای دستگاه ساخت خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp