italy
Italy

گواهینامه IEC نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی و هر یک از مواد زیر گروه آن از جمله نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار ، اگر چه یک محصول دارای عملکرد الکتریکی نیستند اما برای طراحی، تولید، تست، ارزیابی و تاییدیه آنها، استاندارد از نوع IEC بعنوان مبنا ، تدوین و منتشر شده است.

 

گواهینامه IEC برای نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی

نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی و هر یک از مواد زیر گروه آن از جمله نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار ، اگر چه یک محصول دارای عملکرد الکتریکی نیستند، اما برای طراحی، تولید، تست، ارزیابی و تاییدیه آنها، استاندارد از نوع IEC بعنوان مبنا ، تدوین و منتشر شده است.

بنابراین برای صادارت نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی و نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار، محصول باید بر اساس استاندارد IEC 60454-3-1 ، بوسیله یک نهاد صدور گواهینامه محصول دارنده مجوز صدور گواهینامه از IECEE ارزیابی شده و برای آن گواهینامه انطباق IEC صادر شود.

نوبل سرتیفیکیشن، به نمایندگی از ECM ایتالیا (بعنوان یک نهاد صدور گواهی تایید صلاحیت شده IECEE)، ارزیابی محصولات الکتریکی و الکترونیکی را انجام داده و گواهینامه IEC 60454-3-1 را از ECM ایتالیا به تولیدکنندگان ایرانی ارائه می نماید.


آیا امکان صدور گواهینامه CE اروپا برای نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی، وجود دارد ؟

خیر ،نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی، جزو هیچیک از محصولات شامل نشان و گواهینامه CE اروپا نیستند، بنابراین گواهینامه و نشان CE برای این گروه محصولات کاربرد ندارد.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع نوار چسب های حساس به فشار برای کاربردهای الکتریکی، غیر قانونی بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه انجام می گیرد، به گمرک کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان کالا، خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه معتبر IEC برای نوار چسب های دارای کاربرد الکتریکی  : پرسشنامه آنلاین


دامنه کاربرد استاندارد نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی - مشخصات برای مواد جداگانه - صفحه 1: نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار

این بخش (صفحه) از استاندارد  IEC 60454-3 شامل الزامات نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار می باشد.

موادی که با این مشخصات مطابقت دارند، سطوح کارایی مشخصی را برآورده می کنند.

با این حال، انتخاب یک ماده توسط یک کاربر برای یک کاربرد خاص، باید بر اساس الزامات واقعی لازم برای عملکرد مناسب، مرتبط با آن کاربرد باشد و نه تنها بر اساس این مشخصات.

IEC 60454-3-1  دانلود کنید


ویژگی های فنی و نیازمندیهای دریافت گواهینامه IEC برای نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار

 • تمام الزامات دارای کاربرد از استاندارد IEC 60454-1 باید در مورد مواد ارائه شده تحت این مشخصات نیز بکار گرفته شوند.

 • خواص فیزیکی و الکتریکی محصولات عرضه شده بر اساس این مشخصات باید در محدوده های ذکر شده در جدول 1 و جدول 2 در صورت آزمایش مطابق با روش های آزمون ذکر شده در آن جدول ها باشد.

 • مقاومت گرمایی : در صورت نیاز خریدار، سازنده باید شواهدی را ارائه دهد که نشان دهد هنگام آزمایش مطابق با بند 21 از استاندارد IEC 60454-2 ، محصول باید دارای شاخص دمایی حداقل 60 برای انواع 1، 2، 3 و 4 باشد. نه کمتر از 90 برای انواع 5، 6، 7 و 8 ، و برای انواع 9، 10، 11 و 12 کمتر از 105 نباشد. سایر جزییات و شرایط تست باید مطابق با بند 3-3 از IEC 60454-3-1 باشد.

 • عملکرد دمای پایین : در صورت نیاز خریدار، سازنده باید شواهدی از عملکرد دمای پایین در هنگام آزمایش مطابق با شرایط مشخص شده در جدول 2 ارائه دهد. نوار باید دارای حداقل درجه حرارت به شرح زیر باشد :

Types 1, 5, 9 :         0 °C
Types 2, 6, 10 :   –10 °C
Types 3, 7, 11 :   –18 °C
Types 4, 8, 12 :   –33 °C

 • روش آزمون (تست متد) : تمام آزمایشات مورد نیاز IEC 60454-3-1 ، باید مطابق با بندها و زیرمجموعه های استاندارد IEC 60454-2 انجام شود.


ارزیابی و تایید انطباق برای صدور گواهینامه IEC برای نوارهای فیلم PVC با چسب حساس به فشار

 • تکمیل فرم پرسشنامه درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه

 • تعیین آزمون های مورد نیاز و آزمایشگاههای همکار نوبل سرتیفیکیشن برای انجام آزمون ها

 • نطارت بر انجام آزمون ها بوسیله نوبل سرتیفیکیشن

 • جمع بندی نتایج و صدور گواهینامه IEC 60454-3-1 بوسیله ECM ایتالیا


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی و صدور گواهینامه IEC برای نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی را از طریق اطلاعات تماس و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه IEC برای نوارهای چسب حساس به فشار برای مصارف الکتریکی را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp