استانداردهای آسانسور و قطعات ایمنی برای دریافت CE اروپا

استانداردهای آسانسور و قطعات ایمنی برای دریافت CE اروپا

شناسایی و آگاهی از استانداردهای اروپایی هماهنگ شده ، برای مراحل طراحی و تولید بالابرها یا آسانسورها و قطعات ایمنی آسانسورها، برای تولید کنندگان بالابرها ضروری است ، همچنین زمانیکه تولید کننده آسانسور یا قطعه ایمنی آن، قصد دریافت گواهینامه CE اروپا را از یکی از ارگان های مطلع یا NB های اروپایی داشته باشد، برای تکمیل مدارک فنی مورد نیاز برای تکنیکال فایل محصول مانند گزارش ارزیابی ریسک و تست ریپورتها، دسترسی به استاندارد رفرنس آسانسور یا قطعه ایمنی بالابر ، بعنوان پیش نیاز محسوب می شود.


نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی ماشین آلات

نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی ماشین آلات

برای تولیدکنندگان ماشین آلات و دستگاه ها ، آگاهی از شرایط و الزامات قرار دادن نشان CE بروی ماشین یا دستگاه تولیدیشان، به خصوص هنگام صادارت و ترخیص آن از گمرک مقصد بسیار تعیین کننده است، زیرا در صورت منطبق نبودن نشان CE قرار گرفته بروی دستگاه و اطلاعات ضروری که باید همراه با نشان سی ای باشند، صادرات و ترخیص ماشین از گمرک کشور اروپایی ، امکانپذیر نخواهد بود.


نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی محصولات الکتریکی

نیازمندیهای قراردادن نشان CE بر روی محصولات الکتریکی

برای تولیدکنندگان محصولات برقی ولتاژ پایین ، آگاهی از شرایط و الزامات قرار دادن نشان CE بروی وسیله برقی تولیدیشان، به خصوص هنگام صادارت و ترخیص آن از گمرک مقصد بسیار تعیین کننده است، زیرا در صورت منطبق نبودن نشان CE قرار گرفته بروی وسیله الکتریکی و اطلاعات ضروری که باید همراه با نشان سی ای باشند، صادرات و ترخیص آن از گمرک کشور اروپایی ، امکانپذیر نخواهد بود.


انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

با توجه به شرایط دائما متغیر بیرونی و درونی ، امروزه سازمانها بطور ناخواسته و غیر قابل پیش بینی، در معرض ریسکهای بیشتر و سطح بالاتری ، نسبت به گذشته قرار می گیرند، بنابراین وجود منطق و متدولوژی استاندارد شده برای شناسایی و کنترل ریسک که بروز بوده و با ساختار و نیازمندیهای سیستم مدیریت در حال اجراء در سازمان سازگار باشد، در شرایط پیچیده امروزی، برای سازمانها بسیار ضروری و در واقع ضمانت کننده برای بقای سازمان است.این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

الزام رویکرد فرایندی در ویرایش جدید 2015 از استاندارد ایزو 9001 چگونه مورد توجه قرار می گیرد ؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

تغییر در استاندارد ISO 9001:2015 چگونه آدرس دهی می شود؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


ایزو 19600 در یک نگاه

ایزو 19600 در یک نگاه

انطباق یکی از بزرگترین چالش هایی است که کسب و کارها امروزه با آن روبرو هستند . نداشتن کنترلها و برقرار نبودن فرهنگ درست در مورد انطباق با قوانین و مقررات ، می تواند جریمه ها یا بدهی های میلیونی را به سازمان تحمیل نماید اما بوسیله پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 19600 ، می توان از این پیامدهای ناخواسته پیشگیری نمود.سازمانهایی که قصد دارند تا در دراز مدت موفق باشند، نیاز دارند تا فرهنگ یکپارچگی و انطباق را حفظ نمایند و نیازها و انتظارات ذینفعان را مورد توجه قرار بدهند. بنابراین یکپارچگی و انطباق نه تنها پایه است بلکه برای یک سازمان موفق و پایدار، بعنوان یک فرصت قلمداد می شود.


تاییدیه محصولات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

تاییدیه محصولات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

در شرایط اپیدمی ویروس کرونا و نرخ بسیار بی سابقه انتشار این ویروس و ابتلاء افراد به آن ، با توجه به افزایش شدید نیاز بازار به محصولات بهداشتی و تشخیصی مانند ژل ضد عفونی کننده دست ، ماسک صورت ، تب سنج لیزری و گندزداهای محیطی، تولید و عرضه محصولات بهداشتی و تشخیصی که دارای تاییدیه و گواهینامه معتبر اروپایی باشند، جدای از متمایز نمودن محصول در میان محصولات بهداشتی گوناگون در بازار مصرف که بسیار از آنها فاقد مجوز و تاییدیه معتبر هستند ، باعث اطمینان مصرف کننده و افزایش چشمگیر فروش محصول گردیده و همچنین موجب پذیرش محصول بهداشتی در سایر کشورها و صادرات به سایر کشورها حتی بازار اروپا نیز خواهد گردید .


اصول مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

این نوشتار دیدگاهی کلی در مورد اصول مدیریت کیفیت که زیربنای استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو است ارائه داده و مروری است بر این اصول و نشان می دهد که آنها چگونه به صورت یک مجموعه قادر به تشکیل بنیانی برای بهبود عملکرد و تعالی سازمانی هستند. راه های متفاوت و بسیاری برای بکاربردن این اصول مدیریت کیفیت وجود دارد. طبیعت سازمان و چالش های خاصی که سازمان با آنها روبرو است روش پیاده سازی آنها را مشخص می کند. ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این اصول برای بسیاری از سازمان ها سودمند است.