italy
Italy

پرسشنامه خدمات ارزیابی و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس)


فرمهای پرسشنامه شامل اطلاعات شرکت متقاضی و همچنین مشخصات فنی محصول مورد نظر برای دریافت گواهی ضدانفجار ، بر پایه ماژول های مختلف دایرکتیو وسایل ضدانفجار (EU/34/2014)، به منظور درخواست ارزیابی و صدور هر دو نوع گواهی اتکس ، شامل تاییدیه محصول ضدانفجار و تاییدیه سیستم کیفیت تولید محصول ضدانفجار را می توانید از این قست دانلود و تکمیل نمایید .

 

گواهینامه اتکس برای تایید محصول ضد انفجار

  • پرسشنامه درخواست ارزیابی و صدور گواهینامه تایید تیپ محصول ضد انفجار یا EU Type examination تکمیل فرم آنلاین

راهنمای تکمیل فرم درخواست ارزیابی و صدور گواهی تیپ محصول ضد انفجار کلیک کنید


گواهینامه اتکس برای تایید سیستم مدیریت کیفیت تولید محصول ضد انفجار (QAN)

  • پرسشنامه درخواست ارزیابی و صدور اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید محصول ضد انفجار از نوبل سرتیفیکیشن یا NOBEL CERT Ex QAN/QAR تکمیل فرم آنلاین

راهنمای تکمیل فرم درخواست ارزیابی و صدور اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید محصول ضد انفجار کلیک کنید

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp