درخواست اعلام فوری شرایط صدور گواهی


اگر قصد دریافت گواهی ایزو برای مجموعه تان را دارید و نیاز دارید تا از

  •  نفر-روز و هزینه تقریبی خدمات ممیزی و صدور گواهینامه اطلاع پیدا کنید ،


اگر قصد دریافت گواهی یا تاییدیه برای محصول تولیدی خود برای صادرات و یا افزایش فروش در بازار داخلی را دارید  و نیاز دارید تا از

  • استاندارد مرتبط ، روش ارزیابی انطباق و هزینه صدور گواهی محصول تولیدی خود اطلاع پیدا کنید


    لطفا اطلاعات مجموعه و یا محصول تولیدی خود (بهمراه مدارک فنی مرتبط) را در جدول زیر تکمیل نمایید .