italy
Italy

راهنمای تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور گواهینامه ضد انفجار سیستم کیفیت (QAN)


قبل از تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور گواهی ATEX از نوع سیستم کیفیت یا QAN ، آگاهی از نکات مهمی که باید در تکمیل فرم رعایت شوند، باعث جلوگیری از اصلاحات پیاپی و رفت و برگشت غیر ضروری و وقت گیر این فرم ، بین شرکت متقاضی دریافت گواهی ATEX و نهاد صدور گواهی اتکس (نوبل سرتیفیکیشن) می شود.

 

1- در قسمت انتخاب Module در بالای صفحه اپلیکیشن فرم ، یکی از ماژول های صدور گواهینامه را انتخاب نمایید.

 با توجه به اینکه گواهینامه اتکس QAN از نوع "تضمین کیفیت فرایند تولید" یا Quality assurance of production process ، کل فرایند تولید محصول ضد انفجار را پوشش داده و در نزد کارفرمایان و خریداران محصولات ضد انفجار پذیرفته شده تر است، بهتر است این حالت صدور گواهینامه را انتخاب نمایید.


2- در قسمت Company name ، نام ثبتی و قانونی شرکت را بطور کامل و به همان صورتی که در نظر دارید تا در گواهینامه QAN درج شود، مرقوم نمایید.


3- در قسمت Address (registered) ، آدرس اصلی سازمان (ثبت شده بصورت قانونی) به صورت کامل درج گردد.


4- در قسمت Place of production  ، آدرس محل تولید محصول ضد انفجار، به صورت کامل درج گردد.

در مواردی که سازمان فقط دارای یک محل باشد، آدرس اصلی (ثبت شده) سازمان ، با آدرس محل تولید، یکسان است.


5- در قسمت component or product ، عنوان یا نوع محصول ضد انفجار که برای سیستم مدیریت کیفیت آن قصد دریافت گواهینامه QAN را دارید، دقیقا به همان صورتی که برای درج در گواهینامه مورد نظر است، به صورت دقیق و کامل درج گردد.

به عنوان نمونه :

Axial Fans

Increased Safety Junction Boxes

Explosion proof three phase asynchronous electromotors


6- نوع حفاظت یا Type of protection

در این قسمت نوع حفاظت ضد انفجاری محصول باید نوشته شود.

نوع حفاظت بر طبق استاندارد های EN و یا IEC مربوط به محصول ضد انفجار تعیین شده و یک محصول ضد انفجار می تواند دارای یک و یا چند نوع حفاظت باشد، به عنوان نمونه :

Ex d

Ex e

Ex d, Ex e, Ex t, Ex nR

انواع حفاظت در برابر انفجار کلیک کنید


7- در قسمت applied certification scope ، فقط قسمتی از دامنه تولید آن سازمان ، که مرتبط با محصول یا محصولات مورد نظر برای درج در گواهینامه QAN می باشد، مرقوم نمایید.

به طور مثال : Production of explosion proof cable glands


8- نام محصول یا محصولاتی که قصد دریافت گواهی QAN برای آن را دارید، بایستی در جدول این قسمت درج گردد.

در صورتیکه برای محصول / محصولات مورد نظر قبلا گواهینامه EU TYPE EXAMINATION صادر شده باشد :

در جدول مربوط به درج اطلاعات گواهینامه EU Type examination، در قسمت Product، باید نام محصول دقیقا همانند نام محصول درج شده در گواهینامه EU Type Examination دریافت شده توسط سازمان درج شود.

در قسمت type of issued certificate، عبارت EU TYPE EXAMINATION و یا عبارت Module B و در قسمت Certified date، تاریخ صدور گواهینامه و در قسمت isuing notified body نیز نام نهاد صادر کننده گواهینامه ، مثلا شرکت ECM ایتالیا ، باید درج شود.

در صورتیکه برای محصول / محصولات مورد نظر قبلا گواهینامه EU TYPE EXAMINATION صادر نشده باشد :

تمامی اطلاعات مورد نیاز ، مطابق توضیحات بالا در جدول درج شده و فقط برای قسمت Certified date ، عبارت Under Process درج شود.


9- در قسمت Declaration ، در جای خالی پس از عبارت the undersigned ، باید نام شخص نماینده قانونی شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ضد انفجار ، نوشته شود.


10- در انتهای فرم پرسشنامه ، روبروی عبارت Date ، تاریخ تکمیل (به میلادی) ، امضای نماینده قانونی شرکت و مهر شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ضد انفجار ، باید درج شود.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp