italy
Italy

برنامه رفع اشکال و تبادل تجربه آدیتورهای ایتالیا-شهریور 98

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


برنامه رفع اشکال و تبادل تجربه برای آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن ایتالیا

ایتالیا - بولونیا ، 22 شهریور 98

برنامه رفع اشکال و تبادل تجربه در خصوص ممیزی های سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 ، با شماری از آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن در ایتالیا در هفته آخر شهریور ماه 98 برگزار شد .

مهمترین فعالیتهای انجام شده در این برنامه تبادل تجریه (experience exchange) :

  • مرور نیازمندیهای استاندارد ISO 9001:2015 با آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن در ایتالیا ،

  • بازبینی و آنالیز برنامه و گزارش ممیزی مراقبتی نوبت اول یکی از شرکتهای دارنده گواهینامه از نوبل سرتیفیکیشن

  • تلاش برای تقویت مهارتهای برگزاری ممیزی های مراقبتی بخصوص روش نمونه برداری از شواهد عینی و

  • ارزیابی شواهد انتخاب شده از جهت تداوم انطباق با نیازمندیهای استاندارد ایزو 9001 ،

  • معرفی روش پایش تحت کنترل بودن بروندادهای عملکرد سازمان در ممیزی های مراقبتی

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp