گواهینامه CE برای وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

دایرکتیو LVD برای اخذ مجوز CE وسایل برقی ولتاژ پایین

 • دایرکتیو مربوط به تاییدیه یا اخذ نشان CE وسایل الکتریکی یا LVD که در آن پارامترهای ایمنی و سلامتی برای تجهیزات الکتریکی ولتاژ پایین یا LVD، بیان شده و مطابق استاندارد اتحادیه اروپا می باشد، به منظور اطمینان پیدا کردن از اینکه تجهیز الکتریکی دارای عملکرد درون محدوده های ولتاژ معین، سطح بالایی از حفاظت را فراهم نموده و ایمنی و سلامت مردم، حیوانات و دارایی ها را به مخاطره روبرو نمی نماید، در اتحادیه اروپا منتشر شده و تولیدکنندگان باید با استفاده از روش خوداظهاری CE، انطباق محصول الکتریکی خود را با آن نشان بدهند.

 

 • برای صادرات تجهیزات الکتریکی به ترکیه و اروپا، الزامات نشان CE باید برای وسایل الکتریکی، اجراء شده باشد.

 • اهداف کلیدی دایرکتیو LVD برای انطباق با دریافت گواهینامه CE در پیوست (Annex) شماره یک (I) دایرکتیو LVD، لیست شده اند.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات الکتریکی !

صدور تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری بوسیله مراکز غیر Notified Body برای تمام انواع وسایل برقی، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان تجهیزات الکتریکی، خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه CE برای تجهیزات الکتریکی : پرسشنامه آنلاین


دامنه کاربرد دایرکتیو LVD برای الزامات استاندارد CE برای وسایل برقی ولتاژ پایین

دایرکتیو وسایل برقی با حدود ولتاژ معین (LVD)، ریسکهای سلامتی و ایمنی مربوط به تجهیزات الکتریکی که با ورودی یا خروجی ولتاژهای زیر، کار میکنند ، پوشش می دهد،

 • بین 50 و 1000 ولت برای جریان متناوب (AC)

 • بین 75 و 1500 ولت برای جریان مستقیم (DC)

دایرکتیو اروپایی وسایل برقی ولتاژ پایین (LVD)، برای گستره وسیعی از وسایل الکتریکی شامل هر دو گروه وسایل مورد استفاده مصرف کنندگان و استفاده های حرفه ای می شود ، بعنوان نمونه ،

 • لوازم خانگی

 • کابل ها

 • یونیت های تامین انرژی

 • تجهیزات لیزر

 • اجزای معین مانند فیوزها

جزییات و روش کامل استفاده و اجرایی نمودن الزامات دایرکتیو LVD اروپا، به منظور اخذمجوز CE برای محصول الکتریکی ، در راهنمای دایرکتیو LVD در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا، توضیح داده شده است .


محصولات خارج از دامنه کاربرد دایرکتیو LVD که اخذ مجوز CE برای آنها کاربرد ندارد

برای وسایل الکتریکی دارای ولتاژ :

 • کمتر از 50 ولت برای جریان متناوب (AC)  و

 • کمتر از 75 ولت برای جریان مستقیم (DC)

که خارج از دامنه کاربرد دایرکتیو LVD قرار می گیرند، امکان قرار دادن نشان CE بر روی وسیله الکتریکی وجود ندارد و برای اطمینان پیدا کردن از اینکه این گروه از وسایل الکتریکی مصرفی عرضه شده به بازار اروپا ایمن هستند ، دایرکتیو ایمنی عمومی محصولات یا GPSD ، مورد استفاده قرار می گیرد .

سایر محصولات خارج از دامنه دایرکتیو LVD ، در پیوست (Annex) شماره دو (II) از این دایرکتیو، بیان شده اند و شامل :

 • بالابرها (Lifts)

 • کنتورها و وسایل اندازه گیری الکتریکی

 • دوشاخه ها و پریزهای برق برای استفاده خانگی


ارزیابی انطباق برای گواهینامه یا نشان سی ای اروپا برای وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

ارزیابی انطباق محصولاتیکه در دامنه کاربرد دایرکتیو CE مربوط به وسایل برقی (LVD) قرار می گیرند ، به صورت "کنترل داخلی تولید" (internal production control) بر اساس پیوست (Annex) شماره سه (III) از این دایرکتیو، بوسیله خود تولید کننده بدون هر گونه دخالت ارگان مطلع صادر کننده گواهی CE ، انجام می گیرد.


استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مرتبط با اخذ گواهینامه CE وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

لیست استانداردهای هماهنگ شده (harmonized standard) اروپایی مرتبط با محصولاتی که در دامنه کاربرد دایرکتیو LVD قرار می گیرند از طریق این لینک در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا ، قابل دسترسی است .


نقش و مسئولیت ارگان مطلع مربوط به گواهینامه سی ای اروپا در ارزیابی انطباق محصولات برقی ولتاژ پایین

بر اساس قانون عدم امکان انجام ارزیابی بوسیله ارگان مطلع برای اخذ مجوز CE، که در رفرنس های زیر بیان شده، 

برای محصولاتیکه در دامنه کاری دایرکتیو LVD قرار می گیرند ، نهاد صدور گواهینامه سی ای اروپا، نقشی در ارزیابی انطباق نداشته و انجام آن کاملا بعهده تولید کننده می باشد .

بنابراین ارزیابی محصولات مرتبط با دایرکتیو LVD، همان ارزیابی تکنیکال فایل و صدور تاییدیه CE خوداظهاری محصول برقی بوسیله یکی از نهادهای معتبر اخذ مجوز CE یا همان NB های اروپایی، است .


تهیه تکنیکال فایل یا تکمیل مدارک خوداظهاری برای دریافت گواهینامه CE محصولات برقی ولتاژ پایین

پس از انجام ارزیابی محصول ، روش انجام ارزیابی باید بر اساس آیتم شماره دو از پیوست (annex) شماره III دایرکتیو 2014/35/EU مدون شود .

تکنیکال فایل باید دربرگیرنده معیارهای ارزیابی انطباق که همان الزامات محصول بیان شده در دایرکتیو LVD هستند ، بوده و همچنین فعالیتهای طراحی، تولید و کارکرد وسیله را پوشش بدهد .

تکنیکال فایل وسایل الکتریکی مربوط به دایرکتیو LVD ، حداقل شامل موارد زیر باشد،

 • شرح کلی از وسیله الکتریکی

 • طراحی مفهومی و نقشه های تولیدی و نقشه های اجزاء ، زیرسیستمها ، مدارها و غیره

 • توضیحات و شرح های ضروری برای درک نقشه ها و پلن ها و عملکرد وسیله الکتریکی

 • لیستی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی برای اخذ گواهینامه CE ، بکاررفته بصورت کامل یا بخشی از آنها یا استانداردهای بین المللی و ملی که در بندهای 13 و 14 دایرکتیو به آنها ارجاع داده شده

 • جاییکه استاندارد اروپایی تجهیز الکتریکی و استانداردهای ملی و یا بین المللی کاربرد ندارند ، تشریح راه حل هایی که پذیرفته شده اند، برای برآورده نمودن اهداف ایمنی دایرکتیو شامل لیستی از سایر مشخصات فنی بکار گرفته شده

 • نتایج محاسبات طراحی انجام شده ، آزمایشات انجام شده و غیره

 • تست ریپورت های مربوط به وسیله الکتریکی

تولید کننده وسیله الکتریکی یا نماینده مجاز ایشان در اتحادیه اروپا باید تکنیکال فایل را از تاریخ قرار گیری وسیله الکتریکی در بازار اروپا ، حداقل به مدت 10 سال نگهداری نمایند . 


تهیه اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC مرتبط با الزامات استاندارد اتحادیه اروپا برای محصولات الکتریکی ولتاژ پایین

پیوست یا annex شماره چهار (IV) دایرکتیو LVD ، محتوای اظهاریه انطباق (DOC) را بیان می نماید که شامل موارد زیر است :

 • مدل محصول یا نوع ، محموله یا شماره سریال محصول

 • نام و آدرس تولید کننده یا نماینده مجاز ایشان در اتحادیه اروپا

 • اظهاریه انطباق یا DOC تحت مسئولیت انحصاری تولید کننده صادر می شود

 • موضوع اظهاریه (شناسایی وسیله الکتریکی که امکان ردیابی را فراهم نماید ، این شناسایی ممکن است از طریق یک تصویر رنگی که با وضوع کافی ، در جاییکه شناسایی وسیله الکتریکی ضروری است، باشد)

 • ارجاعات به استانداردهای هماهنگ شده اروپایی یا سایر مشخصات فنی مرتبط با انطباقی که اظهار می شود .

 • اطلاعات تکمیلی

اطلاعات مورد نیاز برای تهیه اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC ، در بخش ششم از صفحه درج نشان سی ای (CE) برای محصول، نیز توضیح داده شده است .


قراردادن نشان CE برای محصولات الکتریکی

پس از اینکه تمام فعالیتها برای مراحل قرار گرفتن نشان CE بر روی محصول الکتریکی ، انجام گرفت نشان CE باید بروی محصول قرار بگیرد .

نشان CE باید بصورت واضح و خوانا بروی محصول قرار گرفته و اگر به علت ماهیت محصول ، این موضوع امکانپذیر نیست ، بر روی بسته بندی و مدارک همراه محصول قرار بگیرد .

نشان سی ای (CE) باید شامل حروف اول عبارت Conformité Européene با شکل زیر باشد،

اجزای مختلف آرم CE ، باید دارای ابعاد عمودی یکسان بوده و کوچکتر از 5 میلی متر نباشند .

اگر  نشان CE، بزرگ یا کوچک شود ، نسبتهای داده شده در نقشه مقیاس بندی شده بالا باید برای آن رعایت شود.

اگر محصول برقی ولتاژ پایین یا LVD، به دایرکتیوهای دیگری نیز مرتبط بشود که علامت CE برای آنها کاربرد داشته باشد، مدارک فنی همراه محصول باید بیانگر انطباق محصول با سایر دایرکتیوها نیز باشند.

جزییات بیشتر در مورد الصاق نشان CE بروی محصولات الکتریکی را در نوشتار نیازمندیهای قراردادن نشان CE روی محصولات الکتریکی ببینید.


 • پرسش ها ، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو LVD ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو LVD ، شرایط درج نشان سی ای (CE) بروی محصول را در سامانه دانش فنی ثبت نمایید یا با ما تماس بگیرید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت تاییدیه اروپایی بر پایه خوداظهاری برای محصول الکتریکی تولیدی خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را در پرسشنامه آنلاین برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نمایید.