گواهینامه CE برای تجهیزات رادیویی

توجه !

درستی و اعتبار اطلاعات بیان شده در این صفحه از وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، با مراجعه به بخش تجهیزات رادیویی (Radio equipment) از صفحه وظایف تولید کنندگان برای اخذ مجوز CE اروپا و همچنین وب سایت رسمی کمیسیون اروپا، بخش گواهینامه CE تجهیزات رادیویی، قابل کنترل و راستی آزمایی است.

برای اخذ تاییدیه CE اروپا برای تجهیزات رادیویی، محصول باید با نیازمندیهای دایرکتیو RED یا دایرکتیو تجهیزات رادیویی مطابقت داشته باشد تا صادرات تجهیزات رادیویی به ترکیه و اروپا ، امکانپذیر شود.


دایرکتیو RED برای گواهینامه CE اروپا برای تجهیزات رادیویی

 

دایرکتیو اروپایی 2014-53-EU برای وسایل رادیویی، نیازمندیهای ضروری که محصول رادیویی برای درج نشان CE اروپا برای تجهیز رادیویی باید برآورده نماید را بیان می نماید.

 

تجهیزات رادیویی شامل تمام محصولاتی می شود که از طیف فرکانس رادیویی استفاده می کنند، مانند تلفن های همراه، درب بازکن ها یا فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی.

نیازمندیهای الزامی بیان شده در ماده 3 از دایرکتیو اروپایی مربوط به CE مارکینگ تجهیزات رادیویی، مستلزم آن است که وسایل رادیویی باید به صورتی ساخته شوند که از این موارد اطمینان حاصل شود :

 • حفاظت از سلامت و ایمنی افراد و حیوانات اهلی و حمایت از اموال

 • سطح مناسبی از سازگاری الکترومغناطیسی

 • که هم به طور مؤثر استفاده کارآمد از طیف رادیویی را به کار گرفته و هم از آن پشتیبانی می کند تا از تداخل مضر جلوگیری شود.

سازندگان محصولات رادیویی باید اطمینان حاصل نمایند که این تجهیزات به گونه ای ساخته شوند که حداقل در یک کشور عضو اتحادیه اروپا، بدون نقض الزامات دارای کاربرد در استفاده از طیف رادیویی قابل استفاده باشد.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات رادیویی !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع تجهیزات رادیویی، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان تجهیزات رادیویی، خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه CE تجهیزات رادیویی : پرسشنامه آنلاین


کدام تجهیزات رادیویی امکان دریافت تاییدیه یا گواهینامه CE اروپا بر پایه دایرکتیو اروپایی RED را دارند ؟

«تجهیزات رادیویی» شامل موارد زیر هستند :

 • محصول الکتریکی یا الکترونیکی که به منظور ارتباط رادیویی و/یا تعیین مشخصات رادیویی (Radiodetermination)، به طور هدفمند امواج رادیویی را ساطع و/یا دریافت می نمایند.

 • محصول الکتریکی یا الکترونیکی که باید با لوازم جانبی مانند آنتن تکمیل شود تا به صورت هدفمند امواج رادیویی را به منظور ارتباط رادیویی و/یا تعیین مشخصات رادیویی (Radiodetermination)، ساطع و/یا دریافت کند.

تعیین مشخصات رادیویی (Radiodetermination) : تعیین موقعیت، سرعت و/یا سایر مشخصات یک جسم، یا به دست آوردن اطلاعات مربوط به آن پارامترها، با استفاده از خواص انتشار امواج رادیویی.

امواج رادیویی (Radio waves) : امواج رادیویی به معنای امواج الکترومغناطیسی با فرکانس کمتر از 3000 گیگاهرتز است که بدون هدایت ساختگی در فضا منتشر می شود.


برای کدام تجهیزات رادیویی امکان صدور تاییدیه یا گواهینامه CE اروپا بر پایه دایرکتیو اروپایی RED وجود ندارد ؟

1. تجهیزات رادیویی مورد استفاده توسط آماتورهای رادیویی در مفهوم ماده 1 دایرکتیو RED و تعریف شماره 56 از مقررات بین المللی رادیویی مربوط به اتحادیه ارتباطات راه دور (ITU)، مگر اینکه تجهیزات در بازار موجود (در دسترس) باشد.

موارد زیر به عنوان در دسترس نبودن در بازار محسوب می شوند :

 • کیت های رادیویی برای مونتاژ و استفاده توسط آماتورهای رادیویی

 • تجهیزات رادیویی اصلاح شده توسط و برای استفاده آماتورهای رادیویی

 • تجهیزات ساخته شده بوسیله آماتورهای رادیویی شخصی برای اهداف تجربی و علمی مرتبط با رادیوی آماتوری

2. تجهیزات دریایی که در دامنه کاربرد دایرکتیو 96-98-EC اروپا قرار می گیرند.

3. محصولات، قطعات و لوازم هوابرد مشمول ماده 3 مقررات EC No 216/2008 اروپا

4. کیت های ارزیابی سفارشی ساخته شده برای حرفه ای ها برای استفاده صرفاً در تأسیسات تحقیق و توسعه برای چنین اهدافی

5. تجهیزات رادیویی که منحصراً برای فعالیت های مربوط به امنیت عمومی، دفاع، امنیت دولتی، از جمله رفاه اقتصادی دولت در مورد فعالیت های مربوط به مسائل امنیتی دولتی، و فعالیت های دولت در زمینه حقوق جزایی منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.


آیا تجهیزات رادیویی شامل نشان CE بر پایه دایرکتیو RED ، همزمان در دامنه کاربرد دایرکتیو محصولات برقی ولتاژ پایین (LVD) نیز قرار می گیرند ؟

خیر،

تجهیزات رادیویی که در محدوده دایرکتیو RED قرار می گیرند، دیگر در دامنه کاربرد دایرکتیو 2014-35-EU (دایرکتیو LVD)، قرار نمی گیرند، مگر موارد تجهیزاتی که برای موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرند : 

 • حفاظت از سلامت و ایمنی افراد و حیوانات اهلی و حفاظت از اموال، شامل اهداف مرتبط با نیازمندیهای تعیین شده در دایرکتیو LVD ، اما بدون اعمال محدودیت ولتاژ


نیازمندیهای ضروری برای گواهینامه CE تجهیز رادیویی

1. تجهیزات رادیویی باید طوری ساخته شوند که از این موارد اطمینان حاصل شود:

 • حفاظت از سلامت و ایمنی افراد و حیوانات اهلی و حفاظت از اموال، از جمله اهداف با توجه به الزامات ایمنی مندرج در دایرکتیو RED، اما بدون محدودیت ولتاژ؛

 • سطح مناسبی از سازگاری الکترومغناطیسی همانطور که در دایرکتیو EMC تعیین شده است.

2. تجهیزات رادیویی باید به گونه ای ساخته شوند که هم به طور اثربخش از طیف رادیویی استفاده نموده (effectively use) و هم از استفاده کارا (efficient use) آن پشتیبانی نماید تا از تداخل مضر جلوگیری شود.

3. تجهیزات رادیویی در دسته ها یا سطوح معین باید به گونه ای ساخته شوند که با الزامات اساسی زیر مطابقت داشته باشند:

 •   با لوازم جانبی، به ویژه با شارژرهای معمولی اتصال و تبادل داشته باشند.

 • از طریق شبکه با سایر تجهیزات رادیویی اتصال و تبادل داشته باشند.

 • قابلیت اتصال به واسط هایی از نوع مناسب در سراسر اتحادیه اروپا را داشته باشند.

 • به شبکه یا عملکرد آن آسیبی وارد ننموده و از منابع شبکه سوء استفاده ننمایند بطوریکه باعث افت غیرقابل قبول سرویس بشوند.

 • شامل پادمان هایی برای اطمینان از محافظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربر و مشترکان باشند.

 • از ویژگی های خاصی پشتیبانی نمایند تا از حفاظت در برابر تقلب، اطمینان حاصل شود.

 • از ویژگی های خاصی پشتیبانی نمایند تا از دسترسی به خدمات اضطراری، اطمینان حاصل شود.

 • از ویژگی های خاصی پشتیبانی نمایند تا از آسان شدن استفاده از آنها برای افراد دارای معلولیت، اطمینان حاصل شود.

 • از ویژگی های خاصی پشتیبانی نمایند تا اطمینان حاصل شود که نرم افزار فقط می تواند در جاییکه انطباق ترکیب تجهیز رادیویی و نرم افزار نشان داده شده باشد، در تجهیز رادیویی بارگذاری شود.


ارزیابی انطباق برای گواهینامه یا نشان CE اروپا برای تجهیزات رادیویی

تولید کننده تجهیز رادیویی برای اخذ نشان و تاییدیه/گواهینامه CE برای صادرات تجهیزات رادیویی به اروپا، باید یکی از این سه روش را انتخاب نماید :

 • کنترل داخلی تولید بر پایه پیوست شماره دو (Annex II) دایرکتیو RED که با روش خوداظهاری انجام می شود.

 • دریافت گواهینامه EU type examination و به دنبال آن انجام الزامات " انطباق با نوع بر پایه کنترل داخلی تولید "، بر پایه پیوست شماره سه (Annex III) دایرکتیو RED 

 • دریافت گواهینامه تضمین کیفیت کامل (Full Quality Assurance) بر پایه پیوست شماره چهار (Annex IV) دایرکتیو RED


نقش استانداردهای هماهنگ شده اروپایی در اخذ گواهینامه CE برای تجهیزات رادیویی

 • اگر در ارزیابی انطباق تجهیز رادیویی برای اخذ استاندارد CE اروپا با نیازمندیهای الزامی دایرکتیو RED، تولیدکننده استاندارد یا استانداردهای های هماهنگ شده اروپایی مرتبط با تجهیز را بکار گیرد ، فقط باید یکی از سه روش ارزیابی انطباق دایرکتیو RED، شامل کنترل داخلی تولید یا دریافت گواهی EU type examination یا دریافت گواهی تضمین کیفیت کامل را استفاده نماید.

 • اما اگر در ارزیابی انطباق تجهیز رادیویی برای اخذ استاندارد CE اروپا با نیازمندیهای الزامی دایرکتیو RED، تولیدکننده بخشی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مرتبط با تجهیز را بکار گیرد ، یا در حالتیکه هیچ استاندارد اروپایی برای تجهیز رادیویی وجود نداشته باشد، یکی از روش های ارزیابی انطباق دریافت گواهی EU type examination یا دریافت گواهی تضمین کیفیت کامل (Full quality assurance) باید انتخاب و انجام شود.

لیست منتشر شده اولیه به همراه آخرین تغییرات و ویرایش های استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مربوط به CE مارکینگ تجهیزات رادیویی را در لینک های قرار گرفته در ذیل عنوان Publications in the official Journal در وب سایت کمیسیون اروپا، جستجو نمایید.


نقش ارگان مطلع اروپایی (NB) در تاییدیه CE برای وسایل رادیویی

قبل از ادامه روند ارزیابی، مهم است که سازنده تجهیز رادیویی تعیین نماید که آیا امکان ارزیابی محصول خود را به تنهایی دارد یا باید خدمات یک نهاد صدور گواهینامه CE یا notified body را بکار گیرد.

بنابراین دخیل شدن یک ارگان مطلع (NB) اروپایی به این بستگی دارد که کدام روش ارزیابی انطباق برای CE مارکینگ تجهیز رادیویی، مورد استفاده قرار گرفته باشد.

روشهای ارزیابی انطباق تجهیرات رادیویی که انجام آنها بوسیله ارگان مطلع اروپایی (NB) الزامی است :

 • صدور  گواهینامه EU type examination

 • صدور گواهینامه تضمین کیفیت کامل (Full Quality Assurance)

یک نهاد ارائه مجوز CE یا NB اروپایی، با انجام ارزیابی انطباق، وضعیت انطباق وسیله رادیویی را تأیید نموده و تضمین می نماید که اسناد فنی به اندازه کافی از انطباق محصول پشتیبانی می کند.

اگر NB اروپایی در مرحله کنترل تولید محصول رادیویی شرکت داشته باشد، شماره شناسایی آن باید بدنبال علامت CE بر روی تجهیز رادیویی، قرار داده شود.

هنگامی که نهاد صدور گواهی CE در خصوص انطباق محصول متقاعد شد، گواهی انطباق را برای تأیید این موضوع صادر می کند.


تنظیم اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC برای قرار دادن نشان CE برای تجهیزات رادیویی

پس از اتمام ارزیابی انطباق، سازنده اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا (EU DoC) را به منظور اینکه تحت مسئولیت انحصاری خود اعلام نماید که هر محصول منفرد با دایرکتیو RED مطابقت دارد را تنظیم می نماید.

ایجاد DoC اتحادیه اروپا یک الزام قانونی است.

اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا (Doc) باید بیان کننده این موضوع باشد که تجهیز رادیویی نیازمندیهای الزامی که در ماده 3 دایرکتیو تجهیزات رادیویی بیان شده را برآورده می نماید.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا باید

 • دارای ساختار مدل و عناصری باشد که در پیوست شماره 6 دایرکتیو وسایل رادیویی (Annex VI)  آمده است،

 • به طور مداوم به روز شود.

 •  به زبان یا زبانهای مورد نیاز کشور عضو اتحادیه اروپا که تجهیزات رادیویی در آن عرضه شده یا در آن بازار موجود است، ترجمه شود.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا به شکل ساده شده (Simplified) که در بند 9 از ماده 10 دایرکتیو تجهیزات رادیویی به آن اشاره شده ، باید

 • حاوی عناصر مندرج در پیوست شماره هفت (Annex VII) دایرکتیو RED بوده 

 • به طور مداوم به روز شود.

 • به زبان یا زبانهای مورد نیاز کشور عضوی که تجهیزات رادیویی در آن عرضه شده یا در آن بازار موجود است، ترجمه شود.

 • متن کامل اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا باید در آدرس اینترنتی ذکر شده در اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا، به زبان یا زبانهای مورد نیاز کشور عضو اتحادیه اروپا که تجهیزات رادیویی در آن عرضه شده یا در آن بازار موجود است، ترجمه شود.


تهیه مدارک فنی یا تکنیکال فایل تجهیزات رادیویی برای درج نشان CE 

مستندات فنی باید بر اساس ماده 21 دایرکتیو RED قبل از عرضه تجهیزات رادیویی به بازار تهیه و به طور مستمر به روز شود.

سازندگان محصولات باید اسناد فنی را به مدت 10 سال پس از عرضه تجهیزات رادیویی در بازار نگهداری کنند.

پیوست شماره پنج (Annex V) دایرکتیو، محتوای مستندات فنی (تکنیکال فایل) را شرح می دهد.

اسناد فنی باید امکان ارزیابی انطباق تجهیز رادیویی با الزامات دایرکتیو RED را فراهم نماید.

تکنیکال فایل تجهیزات رادیویی باید موارد زیر را پوشش بدهد :

1- توضیحات کلی محصول شامل:

 • عکس ها یا تصاویری که ویژگی های خارجی، علامت گذاری و طرح داخلی را نشان می دهد

 • نسخه‌های نرم‌افزار یا میان‌افزاری که بر انطباق با الزامات ضروری تأثیر می‌گذارند

 • اطلاعات کاربر و دستورالعمل نصب

2- طراحی مفهومی و ساخت نقشه ها و طرح های اجزاء، مجموعه های فرعی، مدارها و سایر عناصر مشابه مرتبط

3- توضيحات لازم براي درك نقشه ها و طرح ها و عملكرد محصول

4- فهرستی از استانداردهای هماهنگ اعمال شده اروپایی به طور کامل یا جزئی، و در مواردی که آن استانداردهای هماهنگ اعمال نشده اند، شرح راه حل های اتخاذ شده برای برآوردن نیازمندیهای الزامی دایرکتیو تجهیزات رادیویی شامل فهرستی از سایر مشخصات فنی مربوطه اعمال شده

5- یک کپی از اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا

6- در مواردی که ماژول ارزیابی انطباق EU type examination بکار رفته است، کپی گواهی صادر شده و پیوستهای آن که توسط ارگان مطلع اروپایی (NB) مربوطه، ارائه شده است.

7- نتایج محاسبات طراحی انجام شده، بررسی های انجام شده و غیره

8- گزارشات آزمون (تست ریپورتهای) محصول

9- توضیحی در مورد انطباق با الزامات بند 2 از ماده 10 و درج یا عدم درج اطلاعات روی بسته بندی بر پایه بند 10 از ماده 10 دایرکتیو تجهیزات رادیویی

سازنده تجهیز رادیویی یا نماینده مجاز ایشان که در اتحادیه اروپا مستقر است، باید کپی هایی از اسناد فنی (Technical file) را برای مدت 10 سال پس از عرضه آخرین محصول در بازار اتحادیه اروپا نگهداری نماید.


قرار دادن نشان CE بر وسایل رادیویی

CE مارک باید شامل حروف اول "CE" به شکل زیر باشد :

علامت CE باید تابع اصول کلی مندرج در ماده 30 مقررات (EC) شماره 765/2008 باشد.

با توجه به ماهیت تجهیزات رادیویی، ارتفاع آرم CE نصب شده بر تجهیزات رادیویی، ممکن است کمتر از 5 میلی متر باشد، مشروط بر اینکه قابل مشاهده و خوانا باشد.

نشان CE باید به طور قابل مشاهده، خوانا و غیرقابل پاک شدن روی تجهیزات رادیویی یا روی صفحه اطلاعات آن قرار بگیرد، مگر اینکه به دلیل ماهیت تجهیزات رادیویی، این کار امکان پذیر یا قابل تضمین نباشد.

مارک CE نیز باید به صورت قابل مشاهده و خوانا بر روی بسته بندی وسیله رادیویی درج شود.

علامت CE باید قبل از عرضه تجهیزات رادیویی در بازار، بر آنها نصب شود.

CE مارک باید با شماره شناسایی نهاد صدور گواهی CE، در جاییکه روش ارزیابی انطباق مندرج در پیوست شماره چهار (Annex IV) دایرکتیو تجهیزات رادیویی بکار گرفته شده است، همراه باشد.

شماره شناسایی ارگان مطلع اروپایی (notified body) مربوطه نیز باید همان ارتفاع علامت CE را داشته باشد.

هنگامی که تجهیزات رادیویی، مشمول دایرکتیوهای اروپایی دیگری است که جنبه‌های دیگر را پوشش می‌دهد و همچنین علامت CE را ارائه می نمایند، اسناد همراه باید نشان دهند که محصول با آن دایرکتیوهای دیگر نیز مطابقت دارد.


 • پرسش ها و ابهامات خود درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو RED ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو تجهیزات رادیویی ، شرایط درج نشان سی ای (CE) برای وسایل رادیویی را در سامانه دانش فنی مطرح نمایید.

 • اگر درخواست ارزیابی برای تجهیز رادیویی دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نموده یا با ما تماس بگیرید.