گواهینامه CE برای سازگاری الکترومغناطیسی

توجه !

درستی و اعتبار اطلاعات بیان شده در این صفحه از وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، با مراجعه به بخش سازگاری الکترومغناطیسی (Electromagnetic compatibility) از صفحه وظایف تولید کنندگان برای اخذ مجوز CE اروپا و همچنین وب سایت رسمی کمیسیون اروپا، بخش گواهینامه CE سازگاری الکترومغناطیسی، قابل کنترل و راستی آزمایی است.

 

 

برای اخذ تاییدیه CE اروپا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، معمولا یکی از رفرنس های ضروری، دایرکتیو EMC یا سازگاری الکترومغناطیسی است که تجهیز از نظر تاثیرگذاری یا emission و تاثیرپذیزی یا immunity امواج الکترومغناطیسی ، باید با نیازمندیهای دایرکتیو EU-30-2014 سازگار باشد تا امکان صادرات تجهیز الکترومغناطیسی به ترکیه و اروپا وجود داشته باشد.


گواهینامه CE سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

دایرکتیو اروپایی 2014-30-EU یا EMC برای دامنه گسترده ای از تجهیزات شامل لوازم، سیستم‌ها و تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد.

دایرکتیو EMC، سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات را تعیین و کنترل می کند. هدف آن اطمینان از عملکرد بازار داخلی اروپا با الزام تجهیزات به انطباق با سطح کافی از سازگاری الکترومغناطیسی است.

سازگاری الکترومغناطیسی EMC یا استاندارد EMC چیست ؟

توانایی تجهیزات برای عملکرد رضایت بخش در محیط الکترومغناطیسی خود بدون ایجاد اختلال الکترومغناطیسی (electromagnetic disturbance) غیرقابل تحمل در سایر تجهیزات موجود در آن محیط است.

اختلال الکترومغناطیسی : هر پدیده الکترومغناطیسی که ممکن است عملکرد تجهیزات را کاهش دهد. یک اختلال الکترومغناطیسی ممکن است نویز الکترومغناطیسی، یک سیگنال ناخواسته یا تغییر در خود محیط انتشار باشد.

ایمنی : توانایی تجهیزات برای عملکرد آنچنان که مورد انتظار است، بدون افت در حضور یک اختلال الکترومغناطیسی

محیط الکترومغناطیسی : تمام پدیده های الکترومغناطیسی قابل مشاهده در یک مکان معین

برای اخذ تاییدیه CE اروپا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، معمولا یکی از رفرنس های ضروری، دایرکتیو EMC یا سازگاری الکترومغناطیسی است که تجهیز از نظر تاثیرگذاری یا emission و تاثیرپذیزی یا immunity امواج الکترومغناطیسی ، باید با نیازمندیهای دایرکتیو EU-30-2014 سازگار باشد.


 هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات دارای خواص الکترومغناطیس !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری بوسیله مراکز غیر Notified Body برای تمام انواع تجهیزات دارای سازگاری الکترومغناطیسی، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان تجهیزات دارای خواص الکترومغناطیسی، خواهد شد.


 • درخواست صدور گواهینامه CE سازگاری الکترومغناطیسی : پرسشنامه آنلاین

 • درخواست تست محصول در آزمایشگاه اکردیته اروپایی و دریافت تست ریپورت شرکت ECM ایتالیا تحت اعتبار مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) : تماس بگیرید


کدام تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی امکان دریافت نشان CE اروپا بر پایه دایرکتیو  EMC را دارند ؟

دستگاه ها (Aparatus) 

 • هر وسیله تکمیل شده یا ترکیبی از آن است که به‌عنوان یک واحد کاربردی در بازار در دسترس قرار گرفته، برای استفاده مصرف کننده نهایی در نظر گرفته شده و می‌تواند اختلالات الکترومغناطیسی ایجاد نموده یا عملکرد آن ممکن است تحت تأثیر چنین اختلالی قرار گیرد.

 • «قطعات» یا «مجموعه‌های فرعی» که برای ادغام در دستگاه مورد نظر، بوسیله مصرف کننده نهایی در نظر گرفته شده‌اند، که می‌توانند اختلالات الکترومغناطیسی ایجاد کنند یا عملکرد آن‌ها ممکن است تحت تأثیر چنین اختلالی قرار گیرد.

 • «تاسیسات سیار» به عنوان ترکیبی از دستگاه و، در جاییکه کاربرد دارد، سایر وسایلی که قرار است در محدوده‌ای از مکان‌ها جابه‌جا شوند و کار کنند، تعریف می‌شود.

تاسیسات ثابت (fixed installation)

به معنای ترکیب خاصی از چندین نوع دستگاه و، در جاییکه کاربرد دارد، دستگاه‌های دیگر است که مونتاژ، نصب و برای استفاده دائمی در یک مکان از پیش تعریف‌شده در نظر گرفته شده‌اند.


کدام تجهیزات امکان دریافت نشان CE اروپا بر پایه دایرکتیو  EMC را ندارند ؟

a) تجهیزات رادیویی که در دامنه کاربرد دایرکتیو RED قرار می گیرند.

b) محصولات هوانوردی، قطعات و لوازم مورد اشاره در مقررات (EC) شماره 216/2008

c) تجهیزات رادیویی مورد استفاده آماتورهای رادیویی در مفهوم مقررات رادیویی مصوب در چارچوب اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات، مگر اینکه تجهیزات در بازار موجود باشد.

کیت قطعاتی که باید توسط رادیو آماتورها مونتاژ شود و تجهیزاتی که در بازار موجود است و توسط آماتورهای رادیویی و برای استفاده آنها اصلاح شده است، تجهیزات موجود در بازار محسوب نمی شوند.

d) تجهیزاتی که ماهیت ذاتی ویژگی های فیزیکی آن به گونه ای است که :

 •  امکان تولید یا تقویت تشعشعات الکترومغناطیسی، به صورتیکه از حد مجاز تجهیزات رادیویی و مخابراتی و سایر تجهیزاتی که برای اهداف مد نظر کار می کنند، تجاوز نماید را نداشته باشند.

 • بدون افت غیرقابل قبول در حضور اختلالات الکترومغناطیسی که معمولاً در نتیجه استفاده مورد انتظار از آنها ایجاد می شود، کار کنند.

e) کیت های ارزیابی سفارشی ساخته شده برای حرفه ای ها که صرفاً در تأسیسات تحقیق و توسعه برای چنین اهدافی استفاده می شوند.


نیازمندیهای ضروری برای انطباق تجهیزات دارای سازگاری الکترومغناطیسی

الزامات فنی برای دریافت نشان و گواهینامه CE بر پایه پیوست یک (annex I) دایرکتیو ECM اروپا

1- نیازمندیهای عمومی

تجهیزات باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که با توجه به پیشرفت های روز دنیا اطمینان حاصل شود که:

 • اختلال الکترومغناطیسی ایجاد شده از سطحی تجاوز نمی کند که تجهیزات رادیویی و مخابراتی یا سایر تجهیزات نتوانند مطابق مورد نظر عمل کنند.

 • دارای سطحی از مصونیت در برابر اختلالات الکترومغناطیسی قابل انتظار در استفاده مورد نظر باشد که به آن اجازه  دهد تا بدون افت غیرقابل قبول از کاربرد مورد انتظار خود کار کند.

2- الزامات خاص برای تاسیسات ثابت

نصب و استفاده مورد نظر از قطعات

یک تاسیسات ثابت باید با اعمال شیوه های مهندسی خوب و با رعایت اطلاعات مربوط به استفاده مورد نظر از اجزای آن، با توجه به برآوردن نیازمندیهای ضروری مندرج در بند 1 (نیازمندیهای عمومی) ، نصب شود.


ارزیابی انطباق برای گواهینامه یا نشان CE برای سازگاری الکترومغناطیسی

انطباق دستگاه با الزامات ضروری دایرکتیو EMC (پیوست یک)، باید با استفاده از یکی از روش های ارزیابی انطباق زیر نشان داده شود :

کنترل تولید داخلی (internal production control) ، بر پایه روش خوداظهاری

1- صدور گواهینامه CE از نوع EU type examination (ماژول B) بوسیله نهاد صدور گواهی سی ای (NB) و

2- بدنبال آن اجرای روش انطباق با نوع بر پایه کنترل تولید داخلی (conformity to type based on internal production control) یا همان ماژول C بوسیله خود تولید کننده،

تولید کننده ای که بدنبال CE مارکینگ دایرکتیو ECM است، می‌تواند بکارگیری ماژول B و بدنبال آن ماژول C (پیوست سه دایرکتیو) را محدود به برخی از جنبه‌های نیازمندیهای ضروری دایرکتیو EMC نماید، مشروط بر اینکه برای سایر جنبه‌های الزامات ضروری، ماژول A (پیوست دو دایرکتیو) را اجرا نماید.


نقش ارگان مطلع اروپایی (NB) در تاییدیه CE بر پایه دایرکتیو EMC

 • انتخاب روش کنترل داخلی تولید (internal production control) : سازنده باید ارزیابی EMC دستگاه را انجام داده و انطباق تجهیز با دایرکتیو EMC را خوداظهاری نماید. در این حالت، نیازی به استفاده از یک ارگان مطلع (notified body) برای ارزیابی انطباق وجود ندارد.

 • انتخاب روش ارزیابی نوع اروپا (EU type examination) : سازنده یا نماینده مجاز او در اتحادیه اروپا مستندات فنی یا تکنیکال فایل تجهیز را به یک نهاد صدور گواهی CE ارائه می نمایند تا NB اروپایی بدون ارزیابی و تست EMC، مستندات فنی (تکنیکال فایل) دستگاه را ارزیابی نموده و تایید و اعلام می‌کند که آیا طراحی تکنیکال تجهیز، به درستی نشان می‌دهد که الزامات ضروری بیان شده در پیوست یک دایرکتیو EMC برآورده شده باشند.

در صورت انطباق تجهیز، notified body اروپایی، بیانیه‌ای مبنی بر تایید طراحی فنی (technical design) وسیله تنظیم و سپس گواهینامه EU Type examination را صادر می‌ نماید.


تنظیم اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC برای قرار دادن نشان CE بر پایه دایرکتیو EMC

پس از اتمام ارزیابی انطباق، سازنده اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا (DoC) را تنظیم می نماید تا تحت مسئولیت انحصاری خود،  مطابقت محصول با دایرکتیو EMC را اظهار نماید.

ایجاد DoC اتحادیه اروپا یک الزام قانونی است.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا باید در بر گیرنده این موارد باشد :

 • ارجاع به دایرکتیو EMC

 • شناسایی دستگاه

 • مشخصات سازنده مانند نام و آدرس

 • یک مرجع دارای تاریخ از مشخصاتی که انطباق، بر پایه آن اعلام شده

 • تاریخ اعلامیه

 • هویت و امضای شخصی که صلاحیت لازم برای متعهد نمودن سازنده یا نماینده مجاز او را داشته باشد


تهیه مدارک فنی یا تکنیکال فایل تجهیزات دارای سازگاری الکترومغناطیسی برای درج نشان CE 

پیوست شماره دو (annex II) از دایرکتیو سازگاری الکترمغناطیس یا EMC ، سازنده را ملزم به ایجاد اسناد فنی (تکنیکال فایل) می نماید.

مدارک فنی باید امکان ارزیابی انطباق دستگاه با الزامات دایرکتیو EMC را فراهم نماید.

مستندات فنی باید شامل این موارد باشد :

 • توضیحات کلی در مورد دستگاه

 • طراحی مفهومی و نقشه های ساخت و طرح های اجزاء، مجموعه های فرعی، مدارها و غیره.

 • توضیحات و توضیحات لازم برای درک آن نقشه ها و طرح ها و عملکرد دستگاه

 • شواهدی دال بر انطباق با استانداردهای هماهنگ شده اروپایی، در صورت وجود، که به طور کامل یا جزئی اعمال شده اند

 • در مواردی که سازنده استانداردهای هماهنگ شده اروپایی را بکار نگرفته است، یا آنها را فقط تا حدی به کار برده است، شرح و توضیح راه حل اتخاذ شده برای برآوردن الزامات اساسی دایرکتیو EMC، شامل فهرستی از سایر مشخصات فنی مرتبط بکار برده شده

 • نتایج محاسبات طراحی انجام شده، بررسی های انجام شده، گزارش های آزمون (تست ریپورت) و غیره

 • بیانیه‌ای از طرف ارگان مطلع (NB) اروپایی، زمانی که روش بیان شده در پیوست شماره سه (Annex III) دایرکتیو EMC، رعایت شده باشد.

 سازنده یا نماینده مجاز وی مستقر در اتحادیه اروپا باید کپی هایی از تکنیکال فایل EMC را برای مدت 10 سال پس از عرضه آخرین محصول در بازار اروپا نگهداری نماید.


قرار دادن نشان CE بر وسایل دارای ویژگی سازگاری الکترومغناطیسی

پس از انجام موفقیت آمیز مراحل ارزیابی انطباق، علامت CE باید روی محصول قرار داده شود.

نشان CE، باید به صورت قابل مشاهده و خوانا بر روی محصول قرار گیرد، یا اگر به دلیل ماهیت محصول امکانپذیر نباشد، ، بر روی بسته بندی و مدارک  همراه محصول، پیوست شود.

CE مارک باید شامل حروف اول "CE" به شکل زیر باشد :

اجزای مختلف علامت CE مارکینگ، باید ابعاد عمودی یکسانی داشته باشند و نباید کوچکتر از 5 میلی متر باشند.

اگر نشان CE کوچک یا بزرگ شود، نسبت های داده شده در نقشه مدرج بالا باید رعایت شود.

هنگامی که محصول مرتبط با دایرکتیو یا دایرکتیوهای دیگری (غیر از EMC) نیز باشد که جنبه‌های دیگر را پوشش می‌دهد و مرتبط با علامت «CE» باشند، اسناد همراه محصول باید نشان دهند که محصول با آن دایرکتیوهای اروپایی دیگر نیز مطابقت دارد.

با این حال، هنگامی که یک یا چند مورد از این دایرکتیوهای اروپایی، به سازنده اجازه دهند که در طول دوره انتقالی، ترتیباتی را که باید اعمال شود، انتخاب کند، مارک CE باید تنها انطباق با دایرکتیوهای بکار گرفته شده بوسیله سازنده را مشخص نماید.


 • پرسش ها و ابهامات خود درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو EMC ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو سازگاری الکترومغناطیسی ، شرایط درج نشان سی ای (CE) برای دایرکتیو EMC را در سامانه دانش فنی مطرح نمایید.

 • اگر درخواست ارزیابی برای تجهیز دارای سازگاری الکترومغناطیسی را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نموده یا با ما تماس بگیرید.

 • در صورت نیاز به تست محصول در آزمایشگاه تست EMC و دریافت تست ریپورت EMC از آزمایشگاه اکردیته اروپایی شرکت ECM ایتالیا ، با ما تماس بگیرید.