italy
Italy

گواهینامه CE دیوارپوش های تزئینی


پوشش های تزئینی امروزه با توجه به کاربرد معمول و متنوع در نمای بیشتر داخلی و در برخی موارد نمای خارجی ساختمان، باید نیازمندیهای ایمنی و سلامتی الزام شده در استاندارد اروپایی مرتبط را برآورده نمایند تا امکان انجام تست های ایمنی و دریافت گواهینامه CE اروپا برای آنها مهیا شود .

گواهینامه CE برای دیوار پوش های تزئینی - محصولات رول و پانل

پوشش های تزئینی امروزه با توجه به کاربرد معمول و متنوع در نمای بیشتر داخلی و در برخی موارد نمای خارجی ساختمان، باید نیازمندیهای ایمنی و سلامتی الزام شده در استاندارد اروپایی مرتبط را برآورده نمایند تا امکان انجام تست های ایمنی و دریافت گواهینامه CE اروپا برای آنها مهیا شود .

دریافت گواهینامه CE دیوارپوش های تزئینی صادرات این گروه محصولات را به ترکیه و کشورهای اروپایی امکانپذیر خواهد نمود.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان دیوار پوش های تزیینی و کاغذ دیواری !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع دیوارپوش های تزیینی و کاغذ دیواری، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان کاغذدیواری خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه CE دیوارپوش تزیینی و کاغذ دیواری : پرسشنامه آنلاین


دامنه کاربرد استاندارد دیوار پوش های تزئینی - محصولات رول و پانل :  EN 15102

کاربرد استاندارد اروپایی EN 15102:2007+A1:2011، برای همه انواع محصولات دیوارپوش به شکل رول و پانل مطابق با آنچه که در استاندارد EN 235 تعریف شده است و برای آویزان کردن بر روی دیوارهای داخلی، پارتیشن ها یا سقف ها به وسیله یک چسب، ارائه شده ، می باشد.

کاربرد و هدف اصلی این محصولات، تزئینی است.

با این حال، برخی از محصولات دیوارپوش ممکن است خاصیت جذب صدا و مقاومت حرارتی جزئی داشته باشند.

استاندارد EN 15102، ارزیابی انطباق محصولات با الزامات این استاندارد را فراهم می کند.

این استاندارد برای پوشش های دیواری که هدف اصلی آنها ساختاری یا محافظ است (مانند موانع بخار یا رطوبت) کاربرد ندارد.


ویژگی های فنی و نیازمندیهای دریافت گواهینامه CE برای دیوار پوش های تزئینی یا کاغذ دیواری

مشخصه

Charcterictic

شماره بند الزامات مرتبط در استاندارد

روش ارزیابی

تعداد نمونه های مورد نیاز

معیار ارزیابی

واکنش به آتش

 

a 4.1 a

اگرچه برای محصولات CWFT نیازی به آزمایش مستقیم واکنش به آتش نیست، آزمایش غیرمستقیم پارامترهای محصول می تواند برای اطمینان از اینکه محصول با تعریف مورد نیاز برای وضعیت CWFT مطابقت دارد لازم باشد.

جدول 1 را ببینید.

a 4.1 b

تست های ارجاع شده از EN 13501-1 (testing)

مطابق با استاندارد آزمون مناسب

طبقه بندی بیان شده در EN 1350-1 را ببینید.

آزادسازی فرمالدئید

 4.2

EN 12149

EN 12781 یا

EN 13805 برای محصولات چوب پنبه ای

مطابق با استاندارد آزمون مناسب

بند 2.4 استاندارد را ببینید.

آزادسازی فلزات سنگین و عناصر خاص

4.3.1

EN 12149

مطابق با استاندارد آزمون مناسب

بند 2.1.3.4 استاندارد را ببینید.

آزادسازی مونومر وینیل کلرید (VCM)

4.3.2

EN 12149

مطابق با استاندارد آزمون مناسب

بند 2.3.4 استاندارد را ببینید.

جذب صدا

 4.4

برای انجام تست :

EN ISO 354

برای طبقه بندی :

EN ISO 11654

سه نمونه، هر نمونه از یک واحد مجزا، با واحدهای انتخاب شده طبق روش بند 1.2.2.5 استاندارد

بند 4.4 استاندارد را ببینید.

مقاومت گرمایی

 4.5

EN 12667

EN 12524

سه نمونه، هر نمونه از یک واحد مجزا، با واحدهای انتخاب شده طبق روش بند 1.2.2.5 استاندارد

بند 4.5 استاندارد را ببینید.


ارزیابی و تایید انطباق برای صدور گواهینامه CE دیوار پوش های تزئینی

هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان دیوار پوش های تزیینی و کاغذ دیواری !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع دیوارپوش های تزیینی و کاغذ دیواری، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان کاغذدیواری خواهد شد.

محصولات

کاربرد مورد نظر

کلاس ها

سیستم ارزیابی انطباق

محصولات دیوارپوش به صورت رول یا پانل

 

به عنوان پرداخت کاری (فینیشینگ) داخلی،مشمول واکنش به مقررات آتش سوزی

*(A1,A2,B,C)


 

 

System 1

 

 

, **(A1,A2,B,C)   D and F

System 3

***(A1 to E)*** and F

System 4

به عنوان پرداخت کاری (فینیشینگ) داخلی، برای سایر مصارف نهایی بیان شده در

  • دستور کار شماره M/121 مربوط به " پرداخت کاری های دیوارها و سقف های داخلی و خارجی که توسط کمیسیون اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا به CEN (سازمان استاندارد اروپا) داده شده است.

  • مقررات محصولات ساختمانی اروپا (CPR)

___

System 4

* محصولات/موادی که یک مرحله به وضوح قابل شناسایی در فرآیند تولید برای آنها منجر به بهبود طبقه بندی واکنش به آتش می شود (به عنوان مثال افزودن مواد بازدارنده آتش یا محدود کردن مواد آلی).

** محصولات/موادی که تحت پوشش توضیح بالا (*) قرار نمی گیرند.

*** محصولات/موادی که برای واکنش به آتش نیازی به آزمایش ندارند.


 


  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی و صدور گواهینامه CE برای دیوارپوش های تزیینی و کاغذ دیواری را از طریق اطلاعات تماس و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه CE دیوارپوش های تزیینی و کاغذ دیواری را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp