italy
Italy

گواهینامه CE عایق رطوبتی بام (ایزوگام)


صفحات عایق ساخته شده از مواد قیری ، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به سقف،دیواره ها و کف در ساختمان بکار می رود که معمولا در ایران نام تجاری این گونه عایق های رطوبتی به ایزوگام معروف شده است.

 

گواهینامه CE برای عایق رطوبتی بام - گواهینامه CE ایزوگام

صفحات انعطاف پذیر با کاربرد عایقی که از مواد قیری ساخته شده، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به سقف،دیواره ها و کف در ساختمان بکار می رود که معمولا در ایران نام تجاری این گونه عایق های رطوبتی به ایزوگام معروف شده است.

با توجه به کاربرد گسترده عایقهای رطوبتی ایزوگام در کشور و همچنین وجود فرصت اقتصادی برای صادرات ایزوگام به ترکیه و صادرات ایزوگام به اروپا، انطباق با استاندارد اروپایی عایقهای رطوبتی (ایزوگام) و دریافت گواهینامه CE از نهادهای صدور گواهینامه معتبر CE ، امکان انجام صادرات انواع محصولات ایزوگام به ترکیه و کشورهای اروپایی را امکانپذیر می نماید.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان عایق های رطوبتی و ایزوگام !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع عایق های رطوبتی یا ایزوگام، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان عایقهای رطوبتی، خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه CE عایق رطوبتی و ایزوگام : پرسشنامه آنلاین


دامنه کاربرد استاندارد ورق های انعطاف پذیر برای عایق رطوبتی - ورق های قیر تقویت شده برای عایق رطوبتی سقف - تعاریف و ویژگی ها

استاندارد اروپایی EN 13707 تعاریف و ویژگی‌های ورق‌های قیر تقویت‌شده انعطاف‌پذیر را مشخص می‌کند که کاربرد مورد نظر آنها سقف‌سازی است.

استاندارد EN 13707، ورق های مورد استفاده به عنوان لایه های رویی، لایه های میانی و لایه های زیرین را پوشش می دهد.

این استاندارد ورق های قیر تقویت شده برای عایق رطوبتی مورد استفاده به عنوان لایه های زیرین برای سقف های ناپیوسته را پوشش نمی دهد.

این استاندارد اروپایی ورق های عایق رطوبتی را که برای استفاده شدن به صورت کامل چسبانده شده در محصولات قیری (مانند آسفالت) که بطور مستقیم در دمای بالا بکار می روند ، که بوسیله EN 14695 مشخص شده ، پوشش نمی دهد.


ویژگی های فنی و نیازمندیهای دریافت گواهینامه CE برای عایق های رطوبتی و ایزوگام

مشخصه های دارای کاربرد برای انواع مختلف عایقهای رطوبتی

اگر از موبایل استفاده می کنید برای دیدن جدول، گوشی را در جهت افقی نگه دارید.

شماره بند استاندارد

نوع تست

سیستم چند لایه بدون حفاظت دائمی سطح سنگین (به عنوان مثال بالاست)

صفحات برای کاربردهای تک لایه

ورق‌هایی برای باغ‌های پشت بام (روف گاردنها) یا ورق‌هایی که تحت حفاظت سطوح سنگین دائمی هستند (مانند بالاست)

لایه زیرین و لایه بالایی

لایه میانی

1.2.5

عیوب قابل مشاهده

+

+

+

+

2.2.5

ابعاد

+

+

+

+

3.2.5

آب بندی

+

+

+

+

1.5.2.5

عملکرد آتش خارجی

a+

a+

a+

-

2.5.2.5

واکنش به آتش

+

+

+

+

7.2.5

آب بندی بعد از کشش

-

-

b+

-

1.8.2.5

مقاومت در برابر لایه برداری

-

-

b+

-

2.8.2.5

مقاومت برشی

-

-

+

+

9.2.5

خواص بخار آب

g-

g-

g-

g-

10.2.5

خواص کششی

+

+

+

+

11.2.5

مقاومت به ضربه

-

-

+

+

12.2.5

مقاومت در برابر بارگذاری استاتیکی

-

-

+

+

13.2.5

مقاومت در برابر پارگی (ساقه ناخن)

f+

f+

f+

-

14.2.5

مقاومت در برابر نفوذ ریشه

-

-

-

d+

15.2.5

پایداری ابعادی

-

+

+

+

16.2.5

پایداری شکل تحت تغییر دمای چرخه ای

-

c+

c+

-

17.2.5

انعطاف پذیری در دمای پایین

+

+

+

+

18.2.5

مقاومت جریان در دمای بالا

+

+

+

+

19.2.5

رفتار پیری مصنوعی

EN 1296

EN 1297

-

-

+

e+

+

e+

-

-

20.2.5

چسبندگی گرانول ها

-

+

+

-

 a تست سیستم، در صورت نیاز توسط مقررات انجام شود.

 b سیستم بست مکانیکی

 c فقط برای صفحات مسطح شده فلزی

 d فقط برای موانع ریشه در روف گاردن

 e بدون حفاظت سطح

  f لایه محکم شده مکانیکی

 g ممکن است از تعیین بر اساس EN 1931 یا مقدار 000 20 استفاده شود، جزئیات را در 5.2.9 ببینید.

 + ضروری

 - غیر ضروری


 

جدول ZA.1 - الزامات استاندارد برای عایقهای رطوبتی به شکل صفحات قیری (ایزوگام) برای استفاده در بام ساختمان

اگر از موبایل استفاده می کنید برای دیدن جدول، گوشی را در جهت افقی نگه دارید.

بندهای الزامات در استاندارد اروپایی

مشخصه های ضروری

سطوح و یا کلاسها

توضیحات

1.5.2.5

عملکرد آتش خارجی

کلاس ها بر طبق EN 13501-5

کلاس اظهار شده

2.5.2.5

واکنش به آتش

کلاس ها بر طبق EN 13501-1

کلاس اظهار شده

3.2.5

آب بندی

___

مقدار آستانه

10.2.5

خواص کششی

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

14.2.5

مقاومت در برابر نفوذ ریشه

___

MLV

مقدار محدود تولیدکننده (مقداری که توسط سازنده بیان می شود که باید در طول آزمایش برآورده شود و می تواند یک مقدار حداقل یا حداکثر با توجه به اظهارات بیان شده در ویژگی های محصول در EN 13707 باشد)

فقط برای کاربرد تک لایه یا کاربرد پوشش داده شده

12.2.5

مقاومت در برابر بارگذاری استاتیکی

___

MLV

مقدار محدود تولیدکننده (مقداری که توسط سازنده بیان می شود که باید در طول آزمایش برآورده شود و می تواند یک مقدار حداقل یا حداکثر با توجه به اظهارات بیان شده در ویژگی های محصول در EN 13707 باشد)

فقط برای کاربرد تک لایه یا کاربرد پوشش داده شده

11.2.5

مقاومت به ضربه

___

MLV

مقدار محدود تولیدکننده (مقداری که توسط سازنده بیان می شود که باید در طول آزمایش برآورده شود و می تواند یک مقدار حداقل یا حداکثر با توجه به اظهارات بیان شده در ویژگی های محصول در EN 13707 باشد)

فقط برای کاربرد تک لایه یا کاربرد پوشش داده شده

13.2.5

مقاومت در برابر پارگی (ساقه ناخن)

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

فقط برای تعمیر مکانیکی

1.8.2.5

مقاومت اتصال

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

فقط برای کاربردهای تک لایه محکم شده مکانیکی

2.8.2.5

مقاومت اتصال

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

فقط برای کاربردهای تک لایه یا روف گاردن

 

1.19.2.5

دوام

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

فقط برای لایه های رویی و تک لایه با محافظت از سطح نور دائمی

2.19.2.5

دوام

___

MDV

مقدار اعلام شده تولید کننده (مقدار اعلام شده توسط سازنده همراه با تلورانس اعلام شده)

فقط برای لایه های رویی و تک لایه بدون محافظ سطح

17.2.5

قابلیت انعطاف

___

MLV

مقدار محدود تولیدکننده (مقداری که توسط سازنده بیان می شود که باید در طول آزمایش برآورده شود و می تواند یک مقدار حداقل یا حداکثر با توجه به اظهارات بیان شده در ویژگی های محصول در EN 13707 باشد)

3.5

اجزای زیان آور

___

 

علامت خط تیره در ستون سوم از راست (سطوح و یا کلاسها) ، به این معنی است که هیچیک از کلاسها یا سطوح بر طبق مقررات محصولات ساختمانی اروپا (CPR) ، بوسیله Mandate مشخص نشده است .


 

ارزیابی و تایید انطباق برای صدور گواهینامه CE عایقهای رطوبتی - ایزوگام

هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان عایق های رطوبتی و ایزوگام !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع عایق های رطوبتی یا ایزوگام، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گواهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کنندگان عایقهای رطوبتی، خواهد شد.

اگر از موبایل استفاده می کنید برای دیدن جدول، گوشی را در جهت افقی نگه دارید.

محصول

استفاده مورد نظر

سطوح یا کلاس ها

سیستم های تایید انطباق

صفحات قیری

برای مصارف مشروط به مقررات واکنش به آتش

A1 , A2 , B , C

محصولات/موادی که یک مرحله به وضوح قابل شناسایی در فرآیند تولید برای آنها منجر به بهبود طبقه بندی واکنش به آتش می شود (به عنوان مثال افزودن مواد بازدارنده آتش یا محدود کردن مواد آلی).

system 1

A1 , A2 , B , C , D and E

system 3

A1 to E محصولات/موادی که برای واکنش به آتش نیازی به آزمایش ندارند

and F

system 4

برای استفاده هایی که مشمول مقررات عملکرد آتش سوزی خارجی هستند

تمام کلاس ها مطابق EN 13501-5 برای محصولاتی که نیاز به آزمایش دارند

system 3

محصولاتی که بدون آزمایش برآورده نمایند (محصولات/موادی که نیازی به آزمایش برای آتش سوزی خارجی ندارند)

یا محصولات سقف (Roof Products) کلاس F

system 4

ورق های سقف در ساختمان ها

از آنجایی که تمامی ورق های قیر دارای الزاماتی برای ورق های سقف در ساختمان هستند، تمامی محصولات تحت پوشش این استاندارد تحت تایید سیستم انطباق 2+ قرار می گیرند.

در صورت وجود الزامات اضافی در مورد واکنش به آتش و/یا عملکرد آتش خارجی برای این ویژگی ها و پارامترهای مربوطه، بسته به کلاس های تأیید انطباق، سیستم های 1، 3 یا 4 باید بطور اضافی اعمال شود.

___

System 2+2


  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی و صدور گواهینامه CE برای عایق های رطوبتی و ایزوگام را از طریق اطلاعات تماس و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه CE عایق رطوبتی یا ایزوگام را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp