italy
Italy

گواهینامه CE برای فیبر پلیمری بتن


فیبرهای بتن که از جنس مواد پلیمری هستند، نقش اساسی در افزایش پایداری ، دوام و طول عمر بتن دارند. فیبر بتن همواره بعنوان یک افزودنی ، بهبود دهنده خواص مکانیکی و دوام در بتن ، ملات و سایر مواد ساخته شده از سیمان است.

گواهینامه CE برای فیبر بتن - فیبرهای پلیمری

فیبرهای بتن که از جنس مواد پلیمری هستند، نقش اساسی در افزایش پایداری ، دوام و طول عمر بتن دارند. فیبر بتن همواره بعنوان یک افزودنی ، بهبود دهنده خواص مکانیکی و دوام در بتن ، ملات و سایر مواد ساخته شده از سیمان است.

دریافت گواهینامه CE فیبر بتن ، صادرات این گروه از افزودنی های مهم ساختمانی را به ترکیه و کشورهای اروپایی امکانپذیر خواهد نمود.


هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان فیبرهای بتنی !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع فیبرهای بتنی ، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گاهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کننده فیبر بتن خواهد شد.


درخواست صدور گواهینامه CE فیبر بتن : پرسشنامه آنلاین


دامنه کاربرد استاندارد فیبرهای پلیمری بتن :  EN 14889-2

فیبرهای بتن - بخش دوم : فیبرهای پلیمری - تعاریف، ویژگی ها و انطباق

قسمت دوم از استاندارد EN 14889 ، الزامات الیاف پلیمری را برای استفاده ساختاری یا غیرسازه ای در بتن، ملات و دوغاب مشخص می کند.

استفاده ساختاری از الیاف، جایی است که افزودن الیاف برای کمک به ظرفیت تحمل بار یک عنصر بتنی، طراحی شده است.

این استاندارد الیاف در نظر گرفته شده برای استفاده در انواع بتن و ملات اعم از بتن پاشیده، کفپوش، پیش ساخته، درجا و بتن های تعمیری را پوشش می دهد.

در استاندارد EN 14889-2، به همه مشخصات الیافی که ممکن است با عملکرد یک بتن الیافی مرتبط باشد، ساختاری یا غیرساختاری، مانند اثرات سنی پایین، خزش و حمله شیمیایی، به دلیل مشکلات فرمول‌بندی روش‌های تست استاندارد شده معنی‌دار و قابل تکرار، پرداخته نشده است.


ویژگی های فنی و نیازمندیهای دریافت گواهینامه CE برای فیبر پلیمری بتن

 • دسته بندی فیبرهای پلیمری بتن : طبقه بندی فیربهای پلیمری بتن باید بر اساس شکل فیزیکی آنها به کلاس های Ia ، Ib و II انجام شود.

 • اعلام نوع پلیمر : پلیمر(های) اساسی یا ترکیبات پلیمرهای فیبر باید اعلام شود.

 • شکل الیاف : الیاف پلیمری ممکن است مستقیم یا تغییر شکل داده شوند. نوع تغییر شکل باید اعلام شود.

 • الیاف پلیمری دسته بندی شده : نوع و اندازه دسته الیاف (به عنوان مثال چسبیده، پیچیده شده) باید اعلام شود.

 • عملیات یا پوشش دهی سطح : هر گونه عملیات سطحی یا پوشش (نوع و کمیت) و هرگونه عملیات شیمیایی یا فیزیکی الیاف پلیمری باید اعلام و کنترل شود.

 • ابعاد و تلورانس ها : بر پایه بند 5-3 از استاندارد، الزامات عمومی، نیازمندیهای مربوط به طول، تعیین قطر معادل، چگالی خطی و شکل فیبرها باید محاسبه، کنترل و اعلام شود.

 • خواص کششی : بر پایه بند 5-4 استاندارد، استحکام الیاف کلاس I و  استحکام کششی الیاف کلاس II ،  باید محاسبه، کنترل و اعلام شود.

 • مدول های الاستیسیته : بر پایه بند 5-5 استاندارد، مدول الاستیسیته برای الیاف پلیمری باید طبق EN 10002-1 آزمایش شود و اعلام شود.

 • نقطه ذوب و نقطه اشتعال : بر پایه بند 6-5 استاندارد، نقطه ذوب و نقطه اشتعال باید مطابق با ISO 11357-3 تعیین و اعلام شود.

 • تاثیر بر استحکام بتن : بر پایه بند 5-7 استاندارد، اثر الیاف بر استحکام یک بتن مرجع مطابق با preEN 14845-1 باید تعیین شود. استحکام باید بر پایه استاندارد EN 12350-3 بر روی بتن مرجع بدون الیاف و سپس روی یک مخلوط یکسان با الیاف تعیین شود. تاثیر آن بر ثبات باید اعلام شود .

 • تاثیر بر مقاومت بتن : بر پایه بند 5-8 استاندارد، اثر بر مقاومت باید طبق EN 14845-2 با استفاده از بتن مرجع مطابق با prEN 14845-1 تعیین شود.

 • اختلاط : بر پایه بند 5-9 استاندارد، دستورالعمل های اختلاط  همراه با این توصیه که توالی اختلاط در هنگام وارد کردن الیاف در کارخانه بتن مخلوط مرکزی و برای کارخانه مخلوط کامیون های دسته ای خشک اتخاذ شود، باید توسط سازنده ارائه شود.

 • انتشار مواد خطرناک : بر پایه بند 5-10 استاندارد، مواد به کار رفته در محصولات نباید هیچ گونه مواد خطرناکی را بیش از حداکثر سطوح مجاز مشخص شده در یک استاندارد اروپایی مربوطه برای مواد یا مجاز در مقررات ملی کشور عضو مقصد منتشر کند.


 ارزیابی و تایید انطباق برای صدور گواهینامه CE فیبرهای پلیمری بتن

هشدار به تولیدکنندگان و صادر کنندگان فیبرهای بتنی !

ارائه تاییدیه و گواهینامه خوداظهاری برای تمام انواع فیبرهای بتنی ، غیر قانونی و بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا بوده و ارائه گواهینامه های تقلبی خوداظهاری که بوسیله مراکز جعلی صدور گاهینامه CE انجام می گیرد، به گمرک ترکیه یا سایر کشورهای خارجی، علاوه بر ترخیص نشدن و برگشت محصول از گمرک مقصد، موجب تحمیل جریمه های سنگین به صادر کننده فیبر بتن خواهد شد.

محصول

کاربرد مورد نظر

سطح (ها) یا کلاس (ها)

سیستم ارزیابی انطباق

فیبرها (الیاف) پلیمری

برای استفاده های سازه ای در بتن، ملات یا دوغاب

جدول ZA.1

را ببینید

System 1

فیبرها (الیاف) پلیمری

برای سایر استفاده ها در بتن، ملات یا دوغاب

جدول ZA.1

را ببینید

System 3


 


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی و صدور گواهینامه CE برای فیبرهای پلیمری بتن را از طریق اطلاعات تماس و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه CE فیبر پلیمری بتن را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول را در پرسشنامه آنلاین ثبت نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp