قوانین و مقررات صدور گواهینامه تیپ محصول ضد انفجار

قوانین و مقررات صدور گواهینامه تایپ محصول ضد انفجار (NOBEL CERT Ex Type Examination)

کد مدرک : I-O-18

شماره بازنگری: صفر

 

 

 

1. موضوع

این آیین نامه برای ارزیابی انطباق بر اساس مراجع هنجاری که NOBEL CERT به عنوان یک سازمان صدور گواهینامه محصول (PCB) جهت آن رفرنس ها فعالیت می کند، در مورد خدمات ارزیابی انطباق ارائه شده توسط NOBEL CERT، به شرح زیر، اعمال می شود، به جز اینکه طرفین NOBEL CERT و متقاضی برای سرویس ارزیابی انطباق ("مشتری") صراحتاً در مورد استثنائات مقررات NOBEL CERT توافق نمایند.

هر استثناء فقط در صورتی معتبر خواهد بود که قبلاً به صورت کتبی بین NOBEL CERT و مشتری (طرفین) توافق شده باشد. در صورتی که یک یا چند ماده به هر دلیلی باطل یا بی اثر شود، باطل یا بی اثر شدن آن به سایر الزامات این آیین نامه تعمیم نخواهد یافت.

تبصره: هرگونه استثنا، بطلان یا بی اثر بودن در مورد این آیین نامه، باید در «قرارداد انحصاری گواهینامه ارزیابی نوع محصول» یا Ex product examination به شماره (A-M-10) قید شود. علاوه بر این، استثنائات، بطلان یا بی اثر بودن ها نمی توانند با الزامات تعیین شده برای سیستم مدیریت NOBEL CERT مطابق "نظامنامه سیستم مدیریت" و سایر اسناد مرتبط، و همچنین استانداردهای اعتباردهی دارای کاربرد (ISO/IEC 17065 و ISO/IEC 17025) و مراجع هنجاری (normative references) مربوط به دامنه صدور گواهینامه که اساس تست محصول و فعالیت های صدور گواهینامه NOBEL CERT است، در تضاد باشند.

این آیین نامه تایید شده توسط NOBEL CERT، الزامات عمومی را برای ارائه خدمات ارزیابی انطباق محصول با توجه به مراجع هنجاری مربوط به محصولات ضد انفجار تعیین می نماید.

در این مقررات NOBEL CERT، شرایط دارای کاربرد برای قرارداد صدور گواهینامه بین طرفین برای خدمات صدور گواهینامه آزمایش نوع محصول ضد انفجار نیز تعریف شده است، به عنوان عناصر اساسی این مقررات NOBEL CERT:

 • توسط مشتری، پذیرش پیشنهاد NOBEL CERT، ارائه درخواست و پذیرش مقررات دارای کاربرد NOBEL CERT

 • توسط NOBEL CERT، تأیید سفارش، پس از دریافت اسناد از مشتری

 مشتری به NOBEL CERT و خدمات مربوط به آن اطمینان می نماید تا اسناد مربوطه که انطباق محصول را تأیید می کند را صادر نماید ، به نام گواهی آزمایش نوع محصول، که مالکیت طرح گواهینامه مذکور متعلق به NOBEL CERT در نزد مرجع اعتبار سنجی مربوطه (NACI) است.

پس از اتمام فعالیتهای ارزیابی انطباق محصول، در صورت نتیجه مثبت فعالیت تأیید و تصمیم مثبت برای صدور گواهینامه، NOBEL CERT گواهی  NOBEL CERT Ex Product type examination را برای مشتری صادر می نماید. در صورت نتیجه منفی، NOBEL CERT مکاتبه ای ویژه را که در آن موارد عدم انطباق یافت شده را شرح می دهد، برای مشتری صادر می کند تا با رعایت مهلت های تعیین شده در بخش های مربوطه این مقررات، برطرف شود.

در صورت رفع نشدن عدم انطباق ها در مهلت های تعیین شده، NOBEL CERT یک مکاتبه با نتیجه منفی برای مشتری صادر نموده، مشتری را ملزم به پرداخت هزینه فعالیت انجام شده تا آن مرحله نموده و به مراجع ذیصلاح (مانند انجمن نفت ایران)، این پیامد منفی را به ترتیبی که از سوی مراجع ذی صلاح ارائه می شود، اعلام می نماید.

در صورت درخواست مشتری، NOBEL CERT نیز گزارشات ارزیابی/آزمون مربوطه را برای آن ارسال می نماید.


2. شرایط و ضوابط عمومی

1.2. دریافت گواهینامه

صدور گواهینامه آزمایش نوع محصول ضد انفجار NOBEL CERT و نگهداری آن در صورت لزوم به موارد زیر بستگی دارد:

 • در دسترس بودن مشتری برای ارسال نمونه/های محصول تولید شده و ارائه خود برای ارزیابی های عادی، تکمیلی و مستند در بازه زمانی پیش بینی شده و مشخص شده توسط NOBEL CERT؛

 • نتیجه مثبت فعالیت های ارزیابی انطباق فوق، که توسط NOBEL CERT انجام شده است.

 • پرداخت مبالغ معوق، بر هر علت، به NOBEL CERT (شامل فعالیت های صدور و تغییر/صدور مجدد گواهی ها).


 2.2. نمونه ها

در صورت نیاز، نمونه ها باید به آزمایشگاه NOBEL CERT که توسط NOBEL CERT مشخص شده است، همراه با مدارک مورد نیاز روش های آزمایشگاه تست NOBEL CERT برسند.

کلیه هزینه های حمل و نقل به عهده مشتری می باشد.

دریافت نمونه‌ها در پایان آزمایش‌ها بر عهده مشتری است، مگر اینکه روش تجدیدنظر بیان شده در بند. 2.12 از این پس آغاز می شود.

در صورت انجام آزمایشات مخرب، مواد حاصل بلافاصله توسط NOBEL CERT دور ریخته می شود.


 3.2. پرسنل ارزیابی

NOBEL CERT فعالیت های راستی آزمایی از جمله آزمایش، بررسی مستندات فنی و ارزیابی محصول را به پرسنل از جمله کارمندان NOBEL CERT یا افرادی که رابطه همکاری با NOBEL CERT دارند، یا کارمندان شرکت هایی که NOBEL CERT با آنها قرارداد همکاری امضا نموده و دارای تخصص خاص و دارای صلاحیت پیشگیرانه طبق رویه های خاص، مطابق با مقررات اعتباربخشی قابل کاربرد، واگذار می نماید.


 4.2. محرمانگی

تمام اسناد مربوط به فعالیت ارزیابی (اسناد، ثبت شده ها، ارتباطات، گزارش‌های ارزیابی و غیره) محرمانه تلقی می‌شوند، بدون لطمه به آنچه در مقررات قانونی و/یا مقررات نهادهای اعتباربخشی (NACI) و مقامات ذیصلاح پیش بینی شده است.

دسترسی و مشاوره اسناد مربوط به فعالیت های در دست، متعلق به پرسنل NOBEL CERT درگیر در فرآیند ارزیابی انطباق است. در صورتی که این اطلاعات به دلیل مقررات قانونی/اعتباری باید مخابره یا افشا شود، NOBEL CERT این موضوع را به مشتری اطلاع خواهد داد.

دارایی اسناد مشتری، هنگامی که توسط NOBEL CERT در رابطه با موضوع این مقررات NOBEL CERT به دست می آید، توسط NOBEL CERT برای تمام مدت اعتبار قرارداد و حداقل برای 10 سال نگهداری می شود، مگر اینکه قوانین خاص سخت گیرانه تری کاربرد داشته باشد.


5.2. بی طرفی

NOBEL CERT در مقام خود به عنوان PCB ملزم به تضمین بی طرفی در تمام فعالیت های ارزیابی انطباق است. در این رابطه، NOBEL CERT از فرآیندی برای ارزیابی و مدیریت ریسک های بی طرفی بهره می برد.

NOBEL CERT به طرفی که مستقیماً در فعالیت‌ها/موقعیت‌های: طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، بازاریابی، در اختیار داشتن، استفاده و نگهداری محصولات ارزیابی‌شده یا مشابه محصولات ارزیابی‌شده و رقبای اینها مرتبط نیست و متعهد می‌شود که ارتباطی نداشته باشد.

NOBEL CERT در مقام خود به عنوان PCB به هیچ وجه نمی تواند خدمات مشاوره ای در مورد فعالیت های موضوع این آیین نامه NOBEL CERT ارائه دهد.


6.2. اعتبار و مجوز NOBEL CERT به عنوان نهاد صدور گواهی محصول

1.6.2. تعهدات مربوط به اعتباربخشی

در موضوع فعالیت موضوع این مقررات NOBEL CERT، NOBEL CERT به عنوان یک مرجع صدور گواهینامه محصول واجد شرایط برای هر مرجع هنجاری دارای کاربرد در دامنه صدور گواهینامه خود عمل می کند تا فعالیتهای مربوط به بکارگیری روش های ارزیابی انطباق محصولات، فرآیندها و خدمات ایجاد شده توسط ISO/IEC 17065 را با صلاحیت، شفافیت، بی طرفی و استقلال، اجرا نماید.

بر اساس اکردیته ای که توسط NACI (مرکز اعتبار سنجی ملی ایران) طبق استاندارد بین المللی ISO/IEC 17065 صادر شده یا صادر خواهد شد، NOBEL CERT باید مطابق با  استاندارد مذکور و مقررات خاص صادر شده توسط NACI با استفاده از مدارک مرجع مرتبط که در نظر گرفته می شوند تا بصورت خاص به آنها ارجاع شود، عمل نماید.

در صورت لزوم، NOBEL CERT، طبق الزامات استانداردهای دارای کاربرد، وضعیت اعتبار گواهی‌های صادر شده (مانند گواهی‌های صادر شده، محدود شده، معلق و لغو شده) را به مرجع اعتباربخشی و مقامات ذیصلاح اطلاع می‌دهد.

نهادهای اعتباردهی و مراجع ذیصلاح نیز حق دارند تا ممیزی و ارزیابی را در اماکن زیر انجام دهند:

دفتر و آزمایشگاه تست نوبل CERT و/یا مشتریان آن و/یا تامین کنندگان/پیمانکاران فرعی کلیدی مشتریانش، بمنظور تایید کار نوبل CERT در محدوده طرح صدور گواهینامه اعتباردهی شده.


2.6.2. تعلیق، انصراف، لغو اعتبار و/یا صلاحیت NOBEL CERT

در صورتی که اعتبار و/یا صلاحیت مورد نیاز برای NOBEL CERT برای کار به عنوان PCB برای طرح صدور گواهینامه به حالت تعلیق درآید یا لغو شود یا در صورت انصراف، NOBEL CERT مشتری را از این موضوع مطلع می کند و همچنین از آن در انتقال احتمالی به PCB دیگر پشتیبانی می کند.

به جز در موارد تقلب و سهل انگاری فاحش، NOBEL CERT به هیچ وجه مسئول هیچ گونه خسارتی که به دلیل تعلیق، انصراف، محدودیت تمدید یا لغو اعتبار و/یا صلاحیت به مشتری وارد می شود، نیست.

در چنین مواردی، مشتری حق دارد از گواهی صادر شده توسط NOBEL CERT بدون اطلاع قبلی و بدون هزینه اضافی صرف نظر نماید.


3.6.2. برون سپاری

پس از اطلاع مشتری، NOBEL CERT این امکان را برای خود محفوظ می دارد که بخشی از خدمات صدور گواهینامه درخواست شده را به اشخاص ثالث برون سپاری نماید.

به عنوان مثال انجام آزمایشات در آزمایشگاه های خارجی.

مشتری از جزئیات فعالیت های برون سپاری شده و همچنین از مراجع پیمانکار فرعی مطلع خواهد شد.

NOBEL CERT به هر حال مسئولیت کامل هر فعالیت برون سپاری شده را بر عهده دارد و مسئولیت صدور، حفظ، تمدید، محدود کردن، تعلیق یا لغو "گواهینامه نوع محصول ضد انفجار" را حفظ می نماید.

NOBEL CERT تضمین می نماید که طرفی که قرارداد فرعی به آن سپرده شده است، دارای شایستگی است و با مقررات نظارتی قابل اجرا مطابقت دارد و در طراحی و ساخت محصول دخالتی ندارد، تا بی طرفی مندرج در بند 5.2 را به خطر نیندازد.


3. فرایند ارزیابی انطباق

1.3. ارائه درخواست

مشتری این حق را دارد که یک پیشنهاد قیمت درخواست کند، که در آن NOBEL CERT شرح مفصلی از فعالیت های انجام شده در ظرفیت خود به عنوان PCB و قیمت مربوطه ارائه دهد.

 • شرح خدمات صدور گواهینامه؛

 •  ارجاع به این قوانین و مقررات صدور گواهینامه؛

 • نحوه ارائه خدمات؛

 • مبلغ ارائه خدمات، بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت

 • صورتحساب و شرایط پرداخت

 در صورت پذیرش پیشنهاد، مشتری ملزم به ارسال موارد زیر به NOBEL CERT است:

 • تأیید نقل قول برای نشان دادن پذیرش آن

 • پذیرش «شرایط عمومی قرارداد برای صدور گواهینامه آزمایش نوع محصول» (A-M-09)، «قرارداد انحصاری برای صدور گواهینامه آزمایش نوع محصول» (A-M-10)، این قوانین و مقررات گواهی، توسط نماینده قانونی یا وکیل آن، یا شخص دارای اختیار قانونی؛

 • هر گونه سفارش خرید، در صورت نیاز توسط مشتری

روش اجرایی صدور گواهینامه آزمایش نوع محصول ضد انفجار NOBEL CERT، رویه های ارزیابی انطباق مربوطه از جمله الزامات قابل اجرا، اسناد درخواستی و حقوق و وظایف مشتری را مشخص می نماید.

درخواست دسترسی به خدمات صدور گواهینامه توسط سازنده (مشتری) ارائه می شود و با ارائه یک درخواست ویژه به NOBEL CERT حاوی اطلاعات مورد نیاز ثبت شده در فرم درخواست آنلاین برای گواهینامه ارزیابی تیپ محصول ضد انفجار (F-O-75) انجام می شود که در وب سایت NOBEL CERT قابل دسترسی است.

سازنده مجاز است شخص یا شرکتی را به عنوان نماینده خود (به استثناء مشاور) برای کمک به ایشان و در تمام مراحل فرآیند صدور گواهینامه منصوب کند، اما درخواست، اسناد قرارداد و سایر اسناد باید توسط سازنده امضا شود.

NOBEL CERT باید مدارکی دال بر تفویض اختیار مربوطه داشته باشد.

اگر مشتری قبلاً یک یا چند گواهی انطباق محصول سابق را از PCB دیگری دریافت کرده باشد، خود مشتری موظف است یک نسخه از این گواهی ها را به NOBEL CERT ارائه دهد.

پذیرش درخواست ارائه شده توسط مشتری توسط NOBEL CERT به نتیجه مثبت بررسی درخواست (نتیجه application review) توسط پرسنل ذیصلاح NOBEL CERT بستگی دارد. سپس قرارداد صدور گواهینامه توسط NOBEL CERT اجرایی می شود.

به دنبال آن مرحله برنامه ریزی فعالیت توسط NOBEL CERT همراه با ارتباط با مشتری برای راه های ارائه خدمات انجام می شود.

NOBEL CERT به هیچ وجه تضمینی برای نتیجه مثبت فعالیت راستی آزمایی و در نتیجه صدور گواهی نوع محصول ضد انفجار مربوطه را تضمین ارائه نمی دهد.

در مواردی که درخواست‌های بعدی برای تیپ های مشابه با سایر مواردی که قبلاً توسط گواهی آزمایش نوع محصول ضد انفجار پوشش داده شده است یا برای تغییرات در تیپ هایی که قبلاً توسط گواهینامه مذکور پوشش داده شده است ارائه می‌شود، NOBEL CERT به صلاحدید خود مدارک ارائه شده و تست هایی که محصول باید تحت آنها قرار گیرد می تواند کاهش یابد و همچنین گستره این کاهش را مورد قضاوت قرار می دهد.

NOBEL CERT این حق را برای خود محفوظ می دارد که مدارک صادر شده توسط سایر نهادهای صدور گواهینامه تحت نام گواهینامه ها، اعلامیه های انطباق، گزارش های آزمون، گزارش هایی که انطباق محصولات را تأیید می کنند، به رسمیت بشناسد.


2.3. ارزیابی تیپ محصول

1.2.3. مدارک درخواستی

مستندات فنی باید امکان ارزیابی انطباق محصول با الزامات قابل اجرا مراجع هنجاری را فراهم کند و شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی کافی از خطر(های) باشد. مستندات فنی باید الزامات قابل اجرا را مشخص کند و تا آنجا که مربوط به ارزیابی باشد، طراحی، ساخت و بهره برداری محصول را پوشش دهد. مستندات فنی باید حداقل شامل عناصر زیر باشد

 • شرح کلی محصول

 • طراحی، روش ساخت و بهره برداری از محصول شامل شرح کلی محصول

 • نقشه‌های مربوط به طراحی و ساخت کلی، طرح‌های اجزاء، سیستم‌های فرعی، مدارها و غیره

 • نقشه‌های طراحی و ساخت مفهومی و طرح‌های اجزاء، مجموعه‌های فرعی، مدارها و غیره

 • توضیحات و توضیحات لازم برای درک آن نقشه ها و طرح ها و عملکرد محصول

 • فهرستی از مراجع و استانداردهای هنجاری اعمال شده به طور کامل یا جزئی که مراجع آنها در مجله رسمی اتحادیه اروپا یا استانداردهای IECEx در وب سایت مربوطه منتشر شده است و در مواردی که آن مراجع هنجاری اعمال نشده است، شرح راه حل ها اتخاذ شده برای برآوردن الزامات اساسی بهداشت و ایمنی مندرج در پیوست II از دایرکتیو ATEX اروپا، از جمله فهرستی از سایر مشخصات فنی مرتبط اعمال شده. در صورت بکارگیری بخشی از استانداردها، اسناد فنی باید قسمت هایی را که اعمال شده اند مشخص نماید.

 • نتایج محاسبات طراحی انجام شده، تجزیه و تحلیل و بررسی های انجام شده و غیره

 • گزارش های آزمون

این اسناد باید به زبان انگلیسی ارائه شود. هر زبان دیگری تنها در صورتی پذیرفته می شود که در مرحله پیشنهاد (quotation)، پیش بینی شده باشد.

NOBEL CERT تأیید می کند که فایل فنی با الزامات قابل اجرا مراجع هنجاری دارای کاربرد و استانداردهای مربوط به محصول مطابقت دارد.

در صورتی که بررسی پرونده فنی با نتیجه مثبت به پایان برسد، فرآیند صدور گواهینامه به مراحل زیر ادامه می یابد.

درعوض، اگر بررسی پرونده فنی، عدم انطباق را با توجه به الزامات استاندارد/های کاربردی نشان دهد، یا بخشی از اسناد دریافتی نتایج را کم یا ناقص نشان دهد، NOBEL CERT کتباً به سازنده اطلاع می دهد و منتظر رفع عدم انطباق یا یکپارچه شدن مدارک فنی، می ماند.

عدم انطباق های مربوط به مستندات به روش زیر طبقه بندی می شوند:

 • عدم انطباق عمده: شواهد عدم انطباق با ارجاع به مرجع هنجاری و استاندارد دارای کاربرد و/یا فقدان یکی از اسناد درخواست شده در پرونده فنی. در این شرایط تولید کننده باید اسناد را قبل از شروع فرآیند ارزیابی محصول اصلاح و یکپارچه نماید.

 • عدم انطباق جزئی: اسناد درخواستی موجود است اما به وضوح ناقص یا ناسازگار است تا امکان ارزیابی کامل محصول را فراهم نماید. عدم انطباق های جزئی می توانند در طول فرآیند ارزیابی حل شوند و نیازی به تعویق انداختن تأیید محصول، به علت وجود آنها نیست.

 سازنده سه (3) ماه فرصت دارد تا نقص در اسناد یا مدارک را که به موارد عمده عدم انطباق ارجاع شده است به NOBEL CERT ارسال نماید. در غیر اینصورت، NOBEL CERT این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فرآیند ارزیابی را متوقف نموده و پرداخت هزینه تمام فعالیت‌های انجام شده تا آن زمان را از مشتری درخواست نماید.


2.2.3. تصدیق (راستی آزمایی) محصول

اگر نتیجه ارزیابی اسناد فنی مثبت باشد، NOBEL CERT ارزیابی ها، بررسی ها و آزمایش های لازم را انجام می دهد یا ترتیبی می دهد که وظایف زیر را انجام دهد:

1.2.2.3. بررسی مستندات فنی، تأیید اینکه نمونه(ها) مطابق با مستندات فنی ساخته شده اند و شناسایی عناصری که مطابق با مقررات قابل اجرا استانداردهای مربوطه طراحی شده اند و همچنین عناصری که طراحی شده اند. مطابق با سایر مشخصات فنی مربوطه؛

2.2.2.3. انجام ارزیابی ها و آزمایشات مناسب، یا در اختیار داشتن آنها بصورت انجام شده، جهت بررسی اینکه آیا در جایی که سازنده برای بکارگیری راه حل های استانداردهای مربوطه انتخاب نموده است، آیا این راه حل ها به درستی اعمال شده اند یا خیر.

3.2.2.3. انجام ارزیابی ها و آزمایشات مناسب، یا در اختیار داشتن آنها بصورت انجام شده، جهت بررسی اینکه آیا در مواردی که راه حل های استانداردهای مربوطه بکارگرفته نشده است، راه حل های اتخاذ شده توسط سازنده با اعمال سایر مشخصات فنی مربوطه انجام شده است یا خیر.


3.2.3. آزمون ها و کنترل ها

NOBEL CERT، در صورت لزوم، یک پروتکل تست (test plan) ویژه را تنظیم می کند و تعداد نمونه های پیش بینی شده ای که نماینده تولید هستند و باید به صورت رایگان برای آزمایش انطباق ارائه شود را به مشتری ابلاغ می کند.

در صورت لزوم، NOBEL CERT می تواند نمونه های دیگری از همان تیپ محصول را برای اجرای برنامه آزمون درخواست نماید.

قبل از ارسال نمونه/های محصول توسط مشتری، تعداد کافی عکس، در صورت نیاز ویدئو، دیتاشیت و سایر اطلاعات فنی مورد نیاز باید توسط مشتری به NOBEL CERT ارسال شود تا کنترلی در مورد مطابقت مشخصات تیپ مورد نیاز، بر روی نمونه/های انتخابی و همچنین بررسی انطباق کار آماده سازی مورد نیاز (به عنوان مثال سوراخکاری روی نمونه) بر روی نمونه/هایی که قبلاً توسط NOBEL CERT درخواست شده است، انجام شود.

در پایان ارزیابی ها و آزمون ها، NOBEL CERT یک گزارش ارزیابی که در آن مراحل انجام شده مطابق با 1.2.2.3، 2.2.2.3، 3.2.2.3 و فعالیت "توافق با سازنده در مورد مکانی که در آن ارزیابی ها و بررسی ها، انجام خواهد شد" و نتایج آن لیست شده اند، تهیه می نماید.

بدون لطمه به تعهدات خود در قبال مقامات، NOBEL CERT باید کل محتوای گزارش یا بخشی از آن را تنها با توافق مشتری عمومی نماید.


4.2.3. نتیجه ارزیابی

در صورتی که ارزیابی نتیجه مثبت داشته باشد، فرآیند با مرحله بررسی و تصمیم گیری نهایی (بند 6.2.3 پایین) و در صورت تصمیم مثبت، با صدور گواهینامه ارزیابی تیپ محصول ضد انفجار، طبق مفاد زیر ادامه خواهد یافت :

در مواردی که تیپ، الزامات استانداردهای مربوط به محصول مورد نظر را برآورده می کند، NOBEL CERT گواهی Ex type examination را برای سازنده صادر می نماید.

این گواهی باید شامل نام و آدرس سازنده، نتیجه‌گیری از بررسی، شرایط (در صورت وجود) اعتبار آن و داده‌های لازم برای شناسایی نوع تایید شده باشد.

گواهی ارزیابی تیپ محصول ضد انفجار ممکن است یک یا چند پیوست داشته باشد. صرف نظر از نتیجه ارزیابی، NOBEL CERT یک کپی از اسناد مربوط به پروژه، سایر اسناد پیوست شده به درخواست و نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده را نگهداری می نماید.

NOBEL CERT این حق را برای خود محفوظ می دارد که از سازنده بخواهد نمونه های آزمایش شده یا قطعات آنها را به طور مناسب علامت گذاری شده یا مهر و موم شده در محل خود نگه دارد.

در صورت نتیجه منفی، دو وضعیت زیر ممکن است ایجاد شود:

 • پرسنل تعیین شده NOBEL CERT جهت ارزیابی، آزمایش های تکمیلی / فعالیت های تأیید را درخواست نموده یا انجام می دهد.

  هزینه‌های انجام فعالیت‌های تکمیلی، به عنوان هزینه قابل پرداخت و از طریق یک پیشنهاد (quotation) مناسب که بر اساس فهرست قیمت یا انجام آنالیز هزینه بوسیله NOBEL CERT محاسبه شده، بصورت مکتوب به اطلاع مشتری رسانده می شود.

  فرایند مذکور با انجام تست های تکمیلی/فعالیت های تصدیق ادامه می یابد.

 • شرایطی شناسایی شده است که به هیچ وجه نمی توان محصول را مطابق با الزامات استاندارد مربوطه تلقی کرد و یا مطابق با پرونده فنی تولید نشده باشد و در نتیجه امکان ادامه صدور گواهینامه Ex type examination وجود ندارد. NOBEL CERT نتیجه منفی فرآیند صدور گواهینامه را به مشتری ابلاغ می کند، برای فعالیت انجام شده تا این مرحله پرداخت را درخواست نموده و این نتیجه منفی را به روش های درخواست شده توسط مقامات ذیصلاح به مرجع ذی صلاح ابلاغ می کند.


5.2.3. تمدید دوره ای گواهی Ex Type examination

پس از انقضای گواهینامه ارزیابی تیپ محصول Ex که معمولاً ده (10) سال از تاریخ صدور آن است، روش اجرایی تمدید، ارائه درخواست تمدید توسط مشتری را در نظر می‌گیرد. هزینه‌های فعالیت‌های تجدید صدور گواهی به عهده مشتری است و از طریق پیشنهاد اقتصادی (quotation) اطلاع‌رسانی می‌شود.

فعالیت تمدید شامل این موارد است:

 • بررسی دقیق اسناد فنی تیپ محصول با در نظر گرفتن وضعیت فعلی پیشرفت تکنولوژیکی محصول خاص و استانداردهایی است که از دوره صدور گواهینامه اولیه بازنگری شده اند،

 • تأیید نمونه معرف و

 • در صورت لزوم، تکرار آزمایش ها و بررسی های محصول در رابطه با نتیجه ارزیابی مستندات فنی


6.2.3. بازبینی و تصمیم گیری نهایی در مورد صدور گواهینامه

تصمیم نهایی در مورد صدور گواهی Ex product type examination بر عهده تصمیم گیرنده NOBEL CERT است که به تنهایی مدیر عامل با کمک به یک کارشناس فنی (technical expert) که برای محصول یا گروه محصول ارزیابی شده صلاحیت دارد،  است.

کلیه اسناد مربوط به فعالیت های ارزیابی انطباق انجام شده توسط تصمیم گیرنده با کمک کارشناس فنی تجزیه و تحلیل می شود که بر اساس نتایج مندرج در مستندات فوق و همچنین سایر اطلاعات مربوطه، تصمیم می گیرد که آیا گواهینامه Ex Type examination صادر شود یا خیر. اگر تصمیم برای صدور گواهی منفی باشد، NOBEL CERT این تصمیم را به صورت کتبی با ذکر دلایل به مشتری اعلام می نماید.

در صورت عدم صدور گواهینامه ارزیابی نوع محصول ضد انفجار، NOBEL CERT مقامات صلاحیتدار را از این نتیجه منفی مطلع خواهد نمود.

در صورت اعطای گواهینامه Ex product type examination، نهاد صدور گواهی NOBEL CERT ، گواهی/تاییدیه خاص را طبق روال ارزیابی انجام شده برای مشتری صادر می نماید.

اعتبار گواهی ارزیابی تیپ Ex صادر شده با در نظر گرفتن هرگونه تغییری که می تواند در الزامات استاندارد رفرنس مداخله کند، تعریف شده است. اگر محصول یا فرآیندهای تولید مشتری تغییر نمایند، گواهی صادر شده دیگر معتبر نیست.

در صورت اعطای گواهینامه، NOBEL CERT گواهینامه Examination Type Examination را برای مشتری صادر می کند که حاوی موارد زیر است:

 • نام و آدرس سازنده 

 • نتیجه گیری از ارزیابی 

 • در صورت وجود، شرایط اعتبار آن

 • داده های لازم برای شناسایی تیپ تایید شده

 • یک یا چند Annex پیوست شده

گواهینامه و پیوست های آن باید حاوی کلیه اطلاعات مربوطه باشد تا امکان ارزیابی انطباق محصولات تولیدی با تیپ بررسی شده و امکان کنترل محصول گواهی شده در حین کار را فراهم کند.

 NOBEL CERT یک کپی از اسناد مربوط به پروژه، سایر اسناد پیوست شده به درخواست (application form) و نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده را نگهداری می نماید.

این گواهینامه به مدت ده (10) سال از تاریخ صدور اعتبار دارد، مگر اینکه تغییری در الزامات استاندارد مرجع یا ویژگی های محصول ایجاد شود.

صرف نظر از اینکه گواهینامه Ex product type examination مربوط به سازنده OBL همزمان با یا بعد از گواهی OEM صادر شده باشد، گواهی صادر شده به نام سازنده OBL دارای تاریخ انقضا مشابه گواهی سازنده OEM خواهد بود.

در صورت نیاز، در طول مدت اعتبار گواهینامه، NOBEL CERT به‌روزرسانی دائمی پیشرفت فن‌آوری (تعریف شده به عنوان "state of art") را حفظ می‌کند تا بررسی نماید که آیا انطباق تیپ محصول گواهی‌شده احیانا با الزامات دارای کاربرد استانداردهای محصول متوقف شده است . اگر پیشرفت فناوری تأثیر قابل توجهی بر انطباق تیپ محصول گواهی شده داشته باشد، NOBEL CERT باید به مشتری اطلاع دهد.


4. وظایف مشتری

1.4. وظایف عمومی مشتری

مشتری متعهد به انجام و رعایت موارد زیر است:

 • مدارک مورد نیاز مرتبط با اهداف روش اجرایی ارزیابی انطباق مربوطه تهیه و در اختیار NOBEL CERT قرار دهد.

 • تولیدکننده OBL موافقت می کند که هیچ گونه تغییر فنی یا مستندی در محصولات عرضه شده توسط OEM Manufacturer ایجاد ننماید.

 • اطمینان حاصل نماید که نمونه های محصول گواهی شده عرضه شده در بازار دارای شماره شناسایی نوع، دسته، سری یا هر عنصر دیگری است که امکان شناسایی آنها را فراهم می کند. اطمینان حاصل نماید که در همان نمونه ها، نام سازنده، نام تجاری یا علامت تجاری ثبت شده آنها و آدرس پستی، به طوری که بتوان با سازنده تماس گرفت مشخص شده باشد. اطمینان حاصل نماید که اطلاعات تماس برای کاربر نهایی و سایر اشخاص ذینفع مرتبط با محصول تایید شده به راحتی قابل درک است.

 • اطمینان حاصل نماید که محصول گواهی شده عرضه شده در بازار با دستورالعمل های مناسب در مورد ایمنی، همانطور که توسط استاندارد دارای کاربرد ارائه شده است، همراه است. اطمینان حاصل نماید که این دستورالعمل ها واضح، قابل فهم، روشن و به زبانی مناسب نوشته شده است تا برای کاربر نهایی به راحتی قابل درک باشد.

 • نگهداری محصولات مشمول گواهی، مطابق با الزامات مقررات مربوطه و/یا مندرج در گواهی مربوطه، اطلاع رسانی به NOBEL CERT در مورد هرگونه برنامه اصلاحی برای محصول گواهی شده (هم از نظر تغییرات طراحی و هم از نظر ویژگی های محصول)، در گروه تغییرات، در صورت لزوم، حتی تغییرات ناشی از استانداردهای مرتبط و سایر مشخصات فنی که انطباق محصول بر اساس آنها اعلام شده است، باید در نظر گرفته شوند.

 • مدارک فنی و هر گونه تاییدیه/گواهینامه قابل اجرا را برای مدت حداقل 10 سال از تاریخ عرضه محصول گواهی شده در بازار نگهداری نماید.

 • در صورت لزوم با توجه به خطرات مربوط به محصول تایید شده، به منظور حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، آزمایش تصادفی را بر روی نمونه ای از محصول تایید شده که در بازار موجود است انجام دهد.

 • بررسی شکایات مربوط به محصول تایید شده؛ بررسی نمونه های محصول تایید شده را که مطابقت ندارند، بررسی فراخوان ها و / یا برچیدن های محصول از بازار، در رابطه با محصول گواهی شده؛

 • ثبت این گونه شکایات، چنین عدم انطباق ها و چنین فراخوان ها / برچیدن ها از بازار و همچنین اقدامات اصلاحی مرتبط. در صورت نیاز توسط NOBEL CERT، شواهدی از مدیریت چنین مواردی ارائه نماید.

 • اگر محصولات گواهی شده عرضه شده در بازار به صورتی در نظر گرفته می شوند یا دلیل موجهی برای این باور وجود دارد که با استانداردهایی که بر اساس آن گواهی نامه دریافت کرده اند مطابقت ندارند، بلافاصله اقدامات اصلاحی لازم برای مطابقت با آنها انجام پذیرد تا آنها  بازپس گرفته شوند، یا فراخوان شوند. علاوه بر این، در مواردی که محصول عرضه شده در بازار دارای خطر است، بلافاصله به مقامات ذی صلاح مربوطه و مصرف کنندگانی که محصول گواهی شده مورد نظر در بازار عرضه شده است، اطلاع دهید و جزئیات عدم انطباق و اقدامات اصلاحی مربوطه را در اختیار آنها قرار دهید. در مقابل درخواستی که از سوی یک مقام یا مصرف‌کننده صلاحیت‌دار می‌آید، تمام اطلاعات و اسناد را در قالب کاغذی یا الکترونیکی در صورت نیاز برای نشان دادن انطباق محصول تأیید شده با استانداردهای دارای کاربرد، در اختیار آن مرجع/مصرف‌کننده قرار دهد. آنها باید به زبانی به راحتی قابل درک برای چنین مرجعی باشند. همکاری با آن سازمان/مصرف کننده، بر اساس درخواست آن، برای هر اقدامی برای از بین بردن خطرات ارائه شده توسط محصولات گواهی شده عرضه شده در بازار، انجام شود.

 • هیچ اظهارنظر یا تبلیغی در مورد گواهینامه خود به نحوی که ممکن است گمراه کننده یا غیرمجاز تلقی شود یا با حوزه کاربرد همان گواهینامه مغایرت داشته باشد، انجام ندهد و از گواهینامه به نحوی که باعث بی اعتباری NOBEL CERT شود، استفاده ننماید.

 • الزامات مندرج در مقررات مربوط به استفاده از نشان گواهینامه NOBEL CERT Ex product type examination را مطابق با شرایط موجود انجام دهد.

 • در صورت تعلیق، لغو یا منقضی شدن اعتبار گواهینامه، استفاده از مطالب تبلیغاتی حاوی ارجاع به گواهی را متوقف نماید.

 • در صورت ارائه کپی از گواهینامه به اشخاص ثالث، اسناد گواهی را به طور کامل تکثیر نماید.

 • در صورت تصمیم به انتقال به سازمان دیگری، گواهینامه اصلی دریافت شده را در صورت وجود به NOBEL CERT برگرداند.

تعهدات این ماده به طور کلی در مورد OEM، از جمله تولید کنندگان OBL اعمال می شود. یک موافقت نامه قراردادی باید بین OEM و تولیدکنندگان OBL مرتبط، از جمله پیوند بین محصولات OEM و محصولات OBL ، در حال اجرا باشد.

OEM به معنای سازنده تجهیزات اصلی (original) برای هر شرکتی است که قطعات یا محصولاتی را تولید می کند، به این ترتیب که در محصولات نهایی سایر شرکت ها گنجانده شوند.

گاهی اوقات، یک OEM کل محصول را تولید می کند که به نام شرکت دیگر فروخته می شود.

تولیدکننده (قانونی) که محصول نهایی را تحت نام تجاری خود می فروشد، برچسب زننده برند خود (OBL) یا تولید کننده مجازی نامیده می شود.


2.4. ایمنی در کار - الزام به اطلاع

مشتری، با توجه به قوانین لازم در مورد ایمنی و پیشگیری از حوادث در محل کار، متعهد می شود که به پرسنل NOBEL CERT و هر شخص همراه، اطلاعیه کامل و دقیق در مورد خطرات خاص موجود در محیطی که در آن کار می کنند را ارائه دهد.

در صورت نیاز به حضور ارزیابان محصول NOBEL CERT در محل مشتری، مشتری همچنین متعهد می شود که از طریق شخص خود که برای این منظور اختیار دارد، همکاری و هماهنگی را برای اجرای اقدامات و اقدامات حفاظتی و پیشگیری از خطرات در محل کار، که بر فعالیت های کاری ارزیابان محصول NOBEL CERT و افراد همراه آنان تأثیر می گذارد و مستلزم حمایت از کارگران و سایر افرادی است که کار می کنند یا در هر حال در همان محیط کار حضور دارند، ارتقا دهد و با توجه به هر گونه خطر خاص موجود، به پرسنل NOBEL CERT و هر فرد همراه تجهیزات حفاظت شخصی مناسب ارائه خواهد داد و هر گونه حفاظتی را برای انجام فعالیت ها در ایمنی کامل ایجاد خواهد نمود.


5. شرایط و ضوابط مالی

1.5. مبالغ مربوط به صدور و حفظ گواهینامه

مبالغ پرداختی برای صدور گواهینامه و در صورت نیاز فعالیت‌های نگهداری گواهینامه، در جاییکه مشخص شده، همراه با شرایط پرداخت مربوطه، در پیشنهاد (quotation) به‌ صورتی که مشتری پذیرفته است، نشان داده می‌شود. این قیمت با توجه به هزینه های مشخص شده در آنالیز قیمت NOBEL CERT در حال اجرا و بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مشتری در فرم درخواست و اطلاعات محصول پیوست آن، تنظیم شده است.

مشتری موظف است تمام اطلاعات درخواست شده را در هنگام تکمیل درخواست (application) و قبل از مرحله تجزیه و تحلیل قیمت، به منظور صدور یک quotation بدون خطا، و همچنین به روز رسانی NOBEL CERT در مورد هر گونه تغییر، به درستی ارسال نماید.

در صورت وقوع، بر اساس داده های تغییر یافته در ارتباط با تیپ محصول، قبل از امضای قرارداد صدور گواهینامه و حتی پس از آن، NOBEL CERT ارزیابی می کند که آیا لازم است شرایط و ضوابط مالی توافق شده بازبینی شده و quotation مورد بازنگری قرار گیرد یا خیر.

برای هر سرویس جدیدی که پس از انعقاد قرارداد به آن نیاز شده باشد، که به طور خاص در quotation درج نشده باشد، و همچنین در صورت عدم وجود مورد مشابه آن، مبالغ توسط آنالیز قیمت جدید اعمال خواهد شد.


2.5. پرداخت هزینه های مقرر شده

پس از پایان سرویس، NOBEL CERT فقط به شرط پرداخت تمام هزینه های NOBEL CERT، گواهینامه بررسی تیپ محصول ضد انفجار، گزارش های آزمون و ارزیابی محصول را برای مشتری صادر و ارائه می نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها، یا در صورت عدم اجرای قرارداد صدور گواهینامه، نوبل CERT این حق را دارد که خدمات را در هر لحظه قطع کند، تا زمانی که مشتری پرداخت و/یا جبران کند. عدم تحقق آن

در صورت عدم پرداخت هزینه ها یا در صورت عدم اجرای قرارداد صدور گواهینامه بوسیله مشتری، NOBEL CERT این حق را دارد که خدمات را در هر لحظه تا زمانی که مشتری پرداخت را انجام داده و یا عدم انجام مفاد قرارداد را رفع نماید.


6. استفاده از گواهینامه و نشان

استفاده از گواهینامه Ex product type examination و آرم مربوط به گواهینامه NOBEL CERT Ex product type examination ، باید طبق دستورالعمل قوانین و مقررات استفاده از گواهینامه و آرم گواهینامه (I-O-16) انجام شود.

استفاده از گواهینامه صادر شده توسط NOBEL CERT کاملاً برای مشتری محفوظ است و بدون لطمه به موارد فروش، تبدیل، ادغام، تقسیم، انتقال شرکت یا شعبه ای از شرکت درگیر، قابل انتقال نیست.

در این موارد، مشتری باید به موقع و در هر صورت حداکثر پانزده (15) روز از زمان ثبت نام در ثبت رسمی در کسب و کار، در صورت لزوم، نامه ای را برای NOBEL CERT ارسال کند. عدم رعایت این شرط می تواند باعث تعلیق یا ابطال گواهی نامه شود.

مشتری همچنین باید در مواردی که ساختار سازمانی اش را اصلاح کرده است، درخواست کتبی نگهداری گواهی را به همراه کپی گواهی ثبت مربوطه، در صورت لزوم، به NOBEL CERT ارسال کند.

NOBEL CERT نیاز به انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی اضافی را که هزینه آن بر عهده مشتری است، پس از پذیرش قیمت از NOBEL CERT، بر اساس تحلیل قیمت انجام شده، ارزیابی می‌کند.

انتقال گواهی منوط به نتیجه مثبت ارزیابی های انجام شده و همچنین پرداخت مانده کلیه مبالغ پرداخت شده توسط انتقال دهنده گواهی می باشد.


7. تعلیق، ابطال یا انصراف از گواهی

1.7. انصراف از گواهینامه

اگر مشتری مایل به انصراف از گواهینامه صادر شده توسط NOBEL CERT باشد، باید برای این امر درخواست کتبی ارائه دهد. این ارتباط به طور خودکار فعالیت نظارتی (surveillance) مربوطه را در صورت انجام بوسیله NOBEL CERT لغو می کند.

در این حالت مشتری باید موارد زیر را انجام دهد:

 • از درج آرم گواهینامه و در هر صورت از اشاره به NOBEL CERT به هر صورت به عنوان PCB خودداری نموده

 •  ظرف مدت حداکثر پانزده (15) روز از تاریخ انصراف، موجودی موجود در سایت های تولید و انبارهای محصولاتی را که نشان دهنده NOBEL CERT به عنوان PCB است، را در قالب مکاتبه اعلام نماید.

 •  پس از تاریخ انقضا که توسط NOBEL CERT مشخص می شود، محصولات مذکور در سایت های تولیدی یا انبارهای خود را در مدت زمان مصرف استفاده نماید.

 قابل درک است که پس از انصراف، مشتری باید در هر صورت به NOBEL CERT ظرف مدت 6 ماه پس از انصراف، امکان انجام ممیزی در محل های تولید و انبارها را در صورت نیاز توسط NOBEL CERT تضمین کند تا شواهد لازم در رابطه با موجودی ها و محصولات عرضه شده در بازار گردآوری شوند. هرگونه هزینه و مخارج چنین ممیزی احتمالی بر عهده مشتری خواهد بود.

NOBEL CERT گواهینامه های نوع محصول Ex صادر شده را طبق اطلاع مقامات ذیصلاح برای انصراف، به روش های درخواست شده توسط مقامات ذیصلاح لغو می نماید.

پس از ابطال گواهینامه یک OEM، اقدام ابطال در مورد گواهینامه های مشتق شده مربوط به تولیدکنندگان OBL مرتبط نیز اعمال خواهد شد.

قابل درک است که در صورت چشم پوشی توسط OEM،جهت ابطال گواهینامه های ابطال شده مربوط به زیر مجموعه های OBL،  خود مسئولیت کامل مدیریت تعهدات قراردادی خود با تولیدکنندگان OBL مرتبط را بر عهده دارد و NOBEL CERT را از هرگونه مسئولیت مرتبط با چنین تعهدات قراردادی معاف می نماید.

پس از معافیت، NOBEL CERT از تعهد اطلاع رسانی به مشتری در مورد هر گونه پیشرفت تکنولوژیکی و انجام هر گونه بررسی بیشتر در مورد محصولات گواهی شده، رها خواهد شد.


2.7. تعلیق فعالیتهای نظارتی و یا اعتبار گواهینامه

 1.2.7. انگیزه های تعلیق صدور گواهینامه 

گواهینامه های Ex product type examination ممکن است توسط NOBEL CERT به دلیل عدم انطباق توسط مشتری در موارد زیر تعلیق شود:

 • از دست رفتن کسب و کار مشتری؛

 • عدم اطلاع رسانی تغییرات در ساختار سازمانی در شرایط مقرر در ماده 6

 • عدم انجام تعهدات مشتری طبق ماده 4

 • عدم انجام اقدامات اصلاحی

 • عدم پرداخت مبالغ صورتحسابهای NOBEL CERT

 • هشدارهای بازار، پس از ارزیابی جدی بودن آنها

 • امتناع مشتری از انجام تحقیقات بیشتر و/یا انجام اقدامات مناسب در رابطه با تحول پیشرفت تکنولوژی

اعتبار گواهی صادر شده توسط NOBEL CERT برای سازنده OBL به طور خودکار در صورت تعلیق گواهی سازنده OEM مربوطه تعلیق می شود.

قابل درک است که در صورت تعلیق توسط OEM، OEM مسئولیت کامل مدیریت تعهدات قراردادی خود با تولیدکنندگان OBL مرتبط را بر عهده دارد و NOBEL CERT را از هرگونه مسئولیت مرتبط با چنین تعهدات قراردادی معاف می نماید.

در موارد خاص (مثلاً گزارشی از بازار که بطور جدی ثابت شده)، تعلیقی که عمدتاً مربوط به یک تولیدکننده OBL است می‌تواند به طور خودکار به OEM مربوطه و همچنین به هر OBL مرتبط دیگری تعمیم یابد.


 2.2.7. مکاتبه جهت تعلیق

تعلیق گواهینامه و هرگونه بازیابی آن به مشتری ابلاغ می شود. این ارتباط دلیل تعلیق و تاریخ انقضا را نشان می دهد که تا آن زمان مشتری باید اقدامات اصلاحی درخواست شده را اجرا کند. مشتری پنج (5) روز فرصت دارد تا با NOBEL CERT مسئولیت ارائه، تطبیق با الزامات، زمان اجرا را که نباید بیش از شش (6) ماه باشد، و هر گونه اطلاعات مفید دیگر در مورد راه حل از یافته های مورد مناقشه، در میان بگذارد. ارتباط باید به صورت مکتوب باشد. تعلیق اصل تناسب را در نظر خواهد گرفت.


 3.2.7. پیامدهای تعلیق

پس از تعلیق، مشتری باید استفاده از گواهی را قطع کند و تا پایان دوره تعلیق از انتشار آن خودداری کند. تعلیق به معنای عدم امکان الصاق آرم مربوط به گواهی و در نتیجه عدم امکان عرضه محصولات مرتبط به بازار از تاریخ تعلیق است.

NOBEL CERT گواهی صادر شده را به حالت تعلیق در می آورد و مقامات ذیصلاح را از تعلیق به روشی که توسط مقامات ذیصلاح ارائه می شود مطلع می کند.

در جدی‌ترین موارد، NOBEL CERT این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از مشتری درخواست کند تا محصولات را از بازار، از جمله آنهایی که در انبارها نگهداری می‌شوند، فراخوان کند.

هزینه های متحمل شده توسط NOBEL CERT برای انجام هر گونه فعالیت تأیید یا فعالیت های ناشی از تعلیق توسط مشتری پرداخت می شود.

مشتری در هر صورت ملزم به پرداخت مبالغ برای بازیابی و حفظ گواهی است.


 4.2.7. بازیابی گواهینامه

تعلیق را فقط زمانی می توان لغو کرد که مشتری به طور رضایت بخش عدم انطباق های یافت شده را برطرف کرده باشد یا در موردی که وضعیتی که به تعلیق راه داده حل شده باشد.

قبل از اقدام برای بازیابی گواهینامه، NOBEL CERT می‌تواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتری را برای اطمینان از حل واقعی مشکلاتی که قبلاً پیدا شده است، انجام دهد. تمام هزینه های این فعالیت های تأیید اضافی بر عهده مشتری است.


 5.2.7. مدت دوره تعلیق

تعلیق نمی تواند بیش از شش (6) ماه باشد، در صورت عدم لغو تعلیق در این مدت، گواهی لغو می شود.


3.7. ابطال گواهینامه

1.3.7. انگیزه های ابطال گواهی

گواهینامه صادر شده می تواند توسط NOBEL CERT در موارد زیر لغو شود:

 • عدم حذف علل تعلیق در مدت زمانی که توسط NOBEL CERT مشخص شده است.

 • نقض جدی تعهدات مشتری

 • استفاده متقلبانه یا غیرقانونی از گواهی

 • پذیرش تغییرات قابل توجهی که در محصول توسط مشتری ایجاد شده است، بدون دخالت قبلی NOBEL CERT.

 • عدم پرداخت مبالغ به هر دلیلی به NOBEL CERT. در این صورت، قبل از اقدام به ابطال گواهی، NOBEL CERT باید پیامی تحت عنوان "اعلامیه ابطال" برای مشتری ارسال کند. پانزده (15) روز پس از ارسال این پیام، اگر مشتری مبالغ مقرر را پرداخت کرده باشد، گواهی باطل می شود. در طول این دوره اطلاعیه، تمام فعالیت های راستی آزمایی به حالت تعلیق در می آیند، مانند مورد تعلیق (suspension)

 • ورشکستگی یا توقف تجارت مشتری؛

 • عدم تطبیق محصول و مستندات فنی در رابطه با پیشرفت تکنولوژی که توسط بازنگری استانداردها/مشخصات فنی مشاهده شده است.


 2.3.7. پیامدهای ابطال گواهی

در صورت ابطال گواهی Ex Product type examination، مشتری موظف به انجام یا توجه به موارد زیر است:

 • توقف برای الصاق آرم گواهی بر روی محصولات قابل ارجاع به گواهی لغو شده و در نتیجه، توقف بازاریابی آن؛

 • خودداری از تبلیغات و استفاده از گواهینامه های ابطال شده ، حذف هرگونه ارجاع به NOBEL CERT از محصولات و مدارک در حال استفاده

 • پرداخت باقیمانده تمام مبالغ مربوط به صورتحسابهای NOBEL CERT

 • لغو گواهینامه تیپ محصول ضد انفجار به طور خودکار شامل لغو فعالیت نظارتی مربوطه است، در صورتی که توسط NOBEL CERT انجام شود.

 • در حضور OEM و تولیدکنندگان OBL مرتبط، یک دستور ابطال که بر یک OEM تأثیر می گذارد، منجر به ابطال OBL مرتبط نیز می شود.

 • قابل درک است که در صورت انصراف توسط OEM، OEM مسئولیت کامل مدیریت تعهدات قراردادی خود با تولیدکنندگان OBL مرتبط را بر عهده دارد و NOBEL CERT را از هرگونه مسئولیت مرتبط با چنین تعهدات قراردادی معاف می نماید.

 • NOBEL CERT اقدام ابطال را به روشی که توسط مقامات ذیصلاح تعیین شده است به مقامات ذیصلاح ابلاغ می کند.


8. تغییرات قانونگذاری، قانونی و مقرراتی

1.8. اصلاح مقررات قانونی و/یا قوانین مرجع

در صورتی که تغییرات مهمی که بر اعتبار گواهینامه صادر شده "ارزیابی تیپ محصول ضد انفجار" تأثیر بگذارد، در مقررات قانونی یا استانداردهای فنی که فرض انطباق با الزامات استانداردهای محصول خاص را فراهم می‌کند، ارائه شود، NOBEL CERT این موضوع را به مشتری اطلاع رسانی خواهد نمود.

مشتری این حق را خواهد داشت که محصولات خود را مطابق با شرایط ذکر شده تطبیق دهد یا از گواهینامه صرف نظر کند.

در صورتی که مشتری قصد انطباق با مفاد جدید را داشته باشد، NOBEL CERT این حق را خواهد داشت که آزمایش‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی را در ارزیابی محصول و همچنین درخواست مدارک جدید را تکرار نماید.

هزينه‌هاي فعاليت‌هاي مذكور طبق پیشنهاد (quotation) جديد از مشتري دریافت می شود.


2.8. تغییرات در مقررات و/یا الزامات عمومی و ویژه

در مواردی که الزامات مربوط به فعالیت صدور گواهینامه، مندرج در استانداردها (مانند ISO /IEC 17065) و/یا در سایر اسناد خاص (مانند قوانین اعتباربخشی دارای کاربرد)، مشمول تغییرات باشد، NOBEL CERT می تواند روش اجرایی شرح داده شده در در ماده 3 را برای انتقال مقررات جدید، به روز نماید.

NOBEL CERT همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون موافقت پیشگیرانه مشتری، اصلاحات و ادغام این مقررات NOBEL CERT را انجام دهد. در این صورت، NOBEL CERT تغییر مقررات را با اطلاعیه ای به مشتریان و/یا از طریق انتشار در وب سایت خود ابلاغ می کند.


3.8. ارزیابی های تکمیلی پس از اصلاحات

هر گونه هزینه برای فعالیت های ارزیابی اسنادی و/یا فعالیت های ارزیابی در محل کار، ناشی از اصلاحات در قوانین یا مقررات فوق، بر عهده مشتری است.


9. محدودیتهای صدور گواهی و مسئولیت

1.9. مسئولیت مشتری - بی ضرر نگه داشتن

مشتری متعهد می شود از الزامات اجباری مانند قوانین، مقررات و غیره در سطح بین المللی، ملی یا محلی، با توجه به محصولاتی که در محدوده صدور گواهینامه قرار دارند، پیروی نموده و آنها را حفظ کند.

صدور و نگهداری گواهینامه، تایید یا گارانتی ای برای NOBEL CERT از انطباق با الزامات اجباری که بر مشتری تاثیر می گذارند، و بطور کلی، از انطباق قانونی مشتری ایجاد نمی کند.

بنابراین، مشتری در قبال خود و اشخاص ثالث، بطور انحصاری مسئول فعالیت و انطباق صحیح آن و محصولات آن با استانداردهای دارای کاربرد و همچنین انتظارات مشتریان و اشخاص ثالث به طور کلی است و باقی می ماند.

مشتری همچنین متعهد می شود که NOBEL CERT و کارکنان، دستیاران و همکاران آن را در برابر هرگونه شکایت، اقدام و/یا ادعای اشخاص ثالث مرتبط با فعالیت های انجام شده توسط NOBEL CERT طبق این مقررات، مصون نگه دارد.


2.9. نقض بوسیله NOBEL CERT - محدودیتهای مسئولیت

NOBEL CERT می تواند توسط مشتری فقط در قبال خسارات ناشی از سوء رفتار عمدی یا سهل انگاری فاحش، مسئول نگه داشته شود.


3.9. بند محرومیت

هر گونه شکایت یا ادعای خسارت علیه NOBEL CERT باید توسط مشتری، در صورت غفلت، ظرف یک (1) سال از رویدادی که به ادعا یا شکایت منتهی شده است، ارائه شود.


10. وظایف (تعهدات) NOBEL CERT 

NOBEL CERT باید اطلاعات مربوط به وضعیت گواهینامه معاینه نوع محصول سابق را که به محصول تایید شده و سازمان مربوطه اعطا کرده است در دسترس عموم قرار دهد. اطلاعات باید به طور منظم به روز شود. اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام و محل مشتری تایید شده

 • محصول و نوع/های تایید شده

 • استاندارد صدور گواهینامه

 • تاریخ اعطای گواهینامه و تاریخ انقضا در صورت لزوم

 NOBEL CERT باید در مورد هر گونه تغییر در الزامات خود برای صدور گواهینامه محصول، از جمله موارد مربوط به استانداردهای محصول، سیستم مدیریت گواهینامه محصول و قوانین و مقررات محلی مربوط به محصول درخواست شده برای صدور گواهینامه، اطلاع رسانی لازم را ارائه دهد.

قبل از تصمیم گیری در مورد شکل دقیق و تاریخ لازم الاجرا شدن تغییرات، باید نظرات ابراز شده توسط طرفهای ذینفع را در نظر بگیرد.

پس از تصمیم گیری و انتشار الزامات تغییر یافته، NOBEL CERT باید بررسی نماید که هر مشتری گواهی شده، هماهنگی های لازم را انجام دهد.

NOBEL CERT باید اطمینان حاصل کند که گواهینامه محصول به همه مشتریان به طور مستقل، بی طرفانه و به روشی بدون تبعیض ارائه می شود.

خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی که NOBEL CERT بر اساس آن خدمات صدور گواهینامه را اجرا می‌کند، تبعیض‌آمیز نیستند و به شیوه‌ای بدون تبعیض اداره می‌شوند.

درخواست تجدید نظر:

مشتری باید به طور عمده در رابطه با موارد زیر به NOBEL CERT درخواست تجدید نظر ارائه دهد:

 •  عدم پذیرش درخواست مشتری برای صدور گواهینامه محصول و

 •  اعطا، تعلیق، پس گرفتن یا انکار گواهینامه محصول

درخواست‌های تجدید نظر دریافت‌شده ممکن است مربوط به محصول تحت صدور گواهی، محصولی که قبلا گواهی شده یا عملکرد NOBEL CERT ، از هر طرفی که نسبت به محصول تحت صدور گواهی/گواهی شده دارای منافعی است، دریافت شوند.

NOBEL CERT طبق روش اجرایی خود (P-O-16) به درخواست‌ها رسیدگی می‌کند و مسئول تمام تصمیمات در تمام سطوح فرآیند رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهد بود.

NOBEL CERT دریافت درخواست تجدیدنظر را تأیید می کند و گزارش های پیشرفت و نتیجه را به مشتری ارائه می دهد.

روش رسیدگی به درخواست تجدید نظر و دانلود فرم آن

شکایات:

NOBEL CERT باید شکایت دریافت شده در مورد مشتری را بررسی کند تا تصمیم بگیرد چه اقدامی باید انجام شود و در زمان مناسب به مشتری اطلاع داده می شود. هویت شاکی نباید فاش شود.

شکایتهای دریافت‌شده ممکن است مربوط به محصول تحت صدور گواهی، محصولی که قبلا گواهی شده یا عملکرد NOBEL CERT ، از هر طرفی که نسبت به محصول تحت صدور گواهی/گواهی شده دارای منافعی است، دریافت شوند.

NOBEL CERT طبق روش اجرایی خود (P-O-17) به شکایات رسیدگی می‌کند و مسئول تمام تصمیمات در تمام سطوح فرآیند رسیدگی به شکایات خواهد بود.

NOBEL CERT دریافت شکایت را تأیید می کند و گزارش های پیشرفت و نتیجه را به مشتری ارائه می دهد.

روش رسیدگی به شکایت و دانلود فرم آن