ارزیابی و انتخاب آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن از طریق یک فرایند دقیق، بر پایه الزامات زیر انجام می گیرد :

1- استاندارد ISO-IEC 17021-1 ،

2- مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) و

3- استاندارد ISO/IEC TS 17021-3 (مختص آدیتورهای سیستم مدیریت کیفیت)


ارزیابی و انتصاب اولیه:

در ابتدا آدیتور یا کارشناس فنی متقاضی همکاری با نوبل سرتیفیکیشن، فرم پرسشنامه درخواست انتصاب را تکمیل و به همراه مدارک و شواهد شایستگی خود از طریق ایمیل ارسال نموده ، نوبل سرتیفیکیشن ارزیابی اولیه ای بروی مدارک و سوابق متقاضی انجام داده و ایشان را برای انجام ممیزی در استانداردها (scheme/s) و شاخه های فعالیت (EAC) دارای شایستگی ، انتصاب اولیه می نماید .

- تمامی آدیتورها و کارشناسان فنی نوبل سرتیفیکیشن ، متعهد به ارائه دادن بالاترین سطح توان و عملکرد فنی و حرفه ای شده اند.

 

شرکت در ممیزی های آموزشی :

در صورتیکه آدیتور قبلا بوسیله سایر نهادهای صدور گواهی (CB) تایید صلاحیت شده بوسیله یکی از نهادهای اعتبادهی عضو IAF ، بعنوان ممیز انتصاب نیافته باشد، بعنوان ممیز تحت آموزش در تعداد ممیزی های مورد نیاز بهمراه تیم ممیزی شرکت داده می شود.

 

انتصاب نهایی آدیتورها :

بعد از طی نمودن دوره ممیزی های آموزشی برای آدیتورهایی که قبلا بوسیله سایر نهادهای صدور گواهی انتصاب نیافته اند، عملکرد آدیتور در اولین سیکل ممیزی خود ، بوسیله یکی از سرممیزهای نوبل سرتیفیکیشن بوسیله انجام ممیزی شهودی (witness audit) بررسی و در صورت تایید ، انتصاب نهایی وی در استاندارد (Scheme) و شاخه های فنی (Sector/s) مورد نظر ، صادر می شود .

- نوبل سرتیفیکیشن همواره از آدیتور دارای دانش و مهارت در حیطه فعالیت مجموعه مورد ممیزی برای ممیزی آن مجموعه استفاده می نماید.

- در صورتیکه آدیتور تایید صلاحیت شده دارای دانش و مهارت در حیطه فعالیت مجموعه مورد ممیزی وجود نداشته باشد ، حتما از یک کارشناس فنی مسلط و  قبلا در زمینه فعالیت مورد ممیزی انتصاب یافته باشد ، استفاده می شود .

 

پایش دوره ای عملکرد :

با توجه به سطح ریسک و حساسیت استاندارد و شاخه فنی که انتصاب آدیتور برای آنها انجام شده ، دوره انجام ممیزیهای شهودی (witness audit) تعیین و در سررسید نفر-روز های ممیزی انجام شده بوسیله آدیتور ، انجام گرفته و با این روش علاوه بر تحت کنترل بودن عملکرد آدیتور بصورت مداوم ، انتصاب ایشان نیز بصورت دوره ای تمدید می گردد.


عملکرد آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن ، بر اساس این معیارها ارزیابی می شود :

1- نظرخواهی از سازمان مورد ممیزی

  • نوبل سرتیفیکیشن تقریبا در تمامی ممیزیها بازخورد میزان رضایت از عملکرد آدیتور را از مجموعه ممیزی شونده دریافت می نماید.

2- ارزیابی عملکرد بوسیله سرممیز ارشد ، شامل :

  • مهارتهای انجام ممیزی

  • اخلاق مورد انتظار از آدیتور

  • اثربخشی درک فرایندهای ممیزی و صدور گواهی ، قوانین و خط مشی های نوبل سرتیفیکیشن

3- ارزیابی نحوه تهیه گزارش ممیزی

  • برنامه آموزش و تبادل تجربه (experience exchange) آدیتورهای نوبل سرتیفیکیشن ،  بصورت دوره ای و چندین بار در سال برگزار می شود