تاریخچه اعتباربخشی در ایتالیا

اعتباربخشی در کشور ایتالیا با سابقه 40 ساله ، از ابتدای دهه 1980 با فعالیت نهادهای اعتباردهنده SIT ، SINAL و SINCERT ، پایه گذاری شد .
در آن هنگام ، جناب آقای Elias Giacomo رییس سازمان استاندارد ایتالیا (UNI) اعلام نمودند که برای ایتالیا بعنوان یک کشور واقعا صنعتی ، توسعه سطح خدماتی از قبیل تدوین و کنترل مقررات فنی ، و اعتباردهی به صدور گواهینامه محصولات و سیستم های مدیریت شرکتها و همچنین آزمایشگاههای انجام دهنده تست ، باید مورد توجه قرار بگیرند
.


در سال 2009 ، تمامی نهادهای اعتباردهنده ایتالیا (SIT ، SINAL و SINCERT) با یکدیگرترکیب شده و یک نهاد اعتباردهنده ملی، تحت عنوان  ACCREDIA (اکردیا) در ایتالیا بوجود آمد .  

 

 

 


عضویت در IAF

نهادهای قدیمی ملی اعتباردهی ایتالیا ، قبل از یکی شدن ، در سال 2004 به عضویت مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF درآمده و پس از بوجود آمدن نهاد ملی و یکپارچه اعتباردهی ایتالیا در سال 2009 نیز این عضویت ادامه یافت ، بطوریکه در طی سال های اخیر، مدیران اکردیا (ACCREDIA)، همواره در سطح ریاست و یا معاونت مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF انتصاب یافته و در  این مجمع، دارای نقش کلیدی هستند .

برای دیدن اطلاعات مربوط به عضویت نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، بعنوان یکی از دارندگان حق امضا در معاهده شناسایی چند جانبه (MLA) در مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF) ، اینجا کلیک کنید.


اکردیته نوبل سرتیفکیشن

نوبل سرتیفیکیشن با توجه به نیاز به دارا بودن اکردیته تراز اول در بازارهای جهانی برای فعالیتهای صدور گواهی بخصوص در کشور ایتالیا ، در سال 1396 (2018 میلادی) ، با پشت سر گذاشتن مراحل دقیق ارزیابی بوسیله اکردیا ، بعنوان تنها نهاد صدور گواهی ایرانی ، افتخار دریافت اکردیته از  نهاد ملی تایید صلاحیت ایتالیا برای صدور گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت را بدست آورد.


اطلاعات و دامنه کابرد اکردیته نوبل سرتیفیکیشن ، در وب سایت نهاد اعتباردهنده ایتالیا ، در دسترس قرار دارد.


جستجوی شرکت نوبل سرتیفیکیشن بوسیله موتور جستجوی نهادهای اعتباردهی شده (اکردیته) در وب سایت ACCREDIA :

1- به موتورجستجوی اکردیا بروید ، زبان وب سایت را انگلیسی (EN) تنظیم نموده و در قسمت Country ، (در صفحه زبان ایتالیایی Stato) ، کشور ایران را انتخاب نمایید و سپس روی Search (در صفحه زبان ایتالیایی Analyzes) کلیک نمایید.

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر بطور کامل، بر روی آن کلیک کنید.

پس از جستجوی نهادهای اعتباردهی شده در کشور ایران ، تنها نام شرکت نوبل سرتیفیکیشن ظاهر می شود .

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر بطور کامل، بر روی آن کلیک کنید.

 با کلیک نمودن بروی عبارت NOBEL Certification Vista ، اطلاعات تماس ، آدرس وب سایت ، تاریخ اعتباردهی و انقضای آن ، دامنه اعتبار (اکردیته) ، تصویر گواهی اکردیته و پیوست های مرتبط با گواهی شرکت نوبل سرتیفیکیشن ، قابل دسترسی هستند.