دستورالعمل I-O-06

شماره ویرایش 01

محتوای این صفحه بر اساس آخرین ویرایش (Rev 10) قوانین و مقررات استفاده از آرم مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) به شماره RG-09 که از تاریخ یکم سپتامبر 2021 برابر با 1400/06/10 ، الزامی شده است، تدوین شده است.


1- تعاریف

 •  لگو : عبارتست از علامت ثبت شده نهاد اعتباردهی (ACCREDIA) که فقط خود آن نهاد مجاز به استفاده از آن می باشد .

 •  مارک : عبارتست از نشان تهیه شده بوسیله نهاد اعتباردهی (ACCREDIA) که بوسیله نهادهای تحت اعتبار ایشان (مثلا نوبل سرت) بعنوان یک نشاندهنده وضعیت اکردیته مورد استفاده قرار می گیرد .

 •  برنامه اعتباربخشی QMS (به ایتالیایی SGQ):  برنامه اکردیته نمودن سیستمهای مدیریت کیفیت

 •  استفاده کنندگان از خدمات صدور گواهی اکردیت شده  : عبارت "کاربران خدمات صدور گواهی اکردیته" برای معنی بخشیدن به مشتریان نهادهای صدور گواهی اکردیت شده (مثلا نوبل سرت) بوسیله ACCREDIA استفاده می شود که به سازمانهایی گفته می شود که دارنده گواهینامه سیستمهای مدیریت هستند.


2-ساختار مارک اکردیا (ACCREDIA)

 در ویرایش سازمانی مربوط به استفاده اختصاصی نهاد اعتباردهی ، مارک اعتباربخشی ACCREDIA از لگوی اکردیا ، نام اختصاری نهاد اعتباردهی اکردیا و عبارت دو زبانه ای (Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements) که به حضور اکردیا در MLA/MRA ارجاع می نماید ، تشکیل شده است .

 •  توجه مهم - ساختار مارک اکردیا که در شکل پایین نشان داده شده ، فقط مخصوص استفاده داخلی بوسیله نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) بوده و استفاده آن بوسیله نوبل سرت و سازمان های دارنده گواهینامه از نوبل سرت ، مجاز نمی باشد.

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر بطور کامل ، روی آن کلیک کنید.


3- الزامات استفاده از مارک اعتباربخشی ACCREDIA بوسیله استفاده کنندگان از خدمات صدور گواهی اکردیته (سازمانهای دارنده گواهی از نوبل سرتیفیکیشن)

 • منظور از کلمه "استفاده کنندگان" یا "کاربران" خدمات صدور گواهی اکردیته ، مشتریان نهادهای اکردیت شده بوسیله اکردیا (نوبل سرت) هستند که سیستم مدیریت آنها دارنده گواهینامه محسوب می شود.

 • نهادهای اکردیت شده بوسیله اکردیا (نوبل سرت) دارای امکان دادن اختیار به مشتریانشان برای استفاده از مارک اکردیا هستند که استفاده از این مارک بشرطیکه در محدوده زمانی مناسب و درست باشد ، بطور کامل بوسیله اکردیا توصیه می شود.

 • استفاده از مارک اکردیا بوسیله چنین مشتریانی فقط در کنار مارک نهاد اکردیت شده (نوبل سرت) ، بنحویکه در شکل زیر نشان داده شده ، در انطباق با قوانین استفاده از مارک اکردیا (RG-09) ، مجاز می باشد.

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصاویر بطور کامل ، روی آنها کلیک کنید.

 • مارک اکردیا که بوسیله مشتریان نهادهای اکردیت شده (نوبل سرت) می تواند مورد استفاده قرار بگیرد دارای شکل بیضی بوده و دارای نام ACCREDIA همراه با عبارت "the Italian Accreditation Body" بوده و در مرکز آن یک طرح کلی از پرچم ایتالیا قرار دارد.

 • این مارک شامل ارجاعات به برنامه های اعتباردهی (accreditation schemes) و شماره های ثبت یا ارجاعات به توافقات MLA نمی باشد .

 • بعنوان یک آلترناتیو برای گرافیک های داده شده در بالا (مارک اکردیا بهمراه مارک نهاد اکردیت شده مانند نوبل سرت) ، قرار دادن عبارت زیر بلافاصله بعد از مارک نهاد اکردیت شده مانند نوبل سرت ( یا در پایین ، بالا یا در کنار)، به هر دو زبان انگلیسی و ایتالیایی مجاز می باشد .

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

 • دارنده یک نوع گواهینامه معین ، مرتبط با یک برنامه اعتباردهی مشخص ، نباید هرگز مارک ACCREDIA را جدای از مارک مرتبط با گواهینامه صادره بوسیله نوبل سرت ، استفاده نماید .

 • دارنده یک نوع گواهینامه (مشتری نوبل سرت) ، در ارتباط با یک برنامه مشخص اکردیته (مانند ایزو 9001) ، نباید هیچگاه مارک اکردیا را بصورت جداگانه از مارک مرتبط با گواهینامه صادر شده بوسیله نهاد صدور گواهی تحت اعتبار (نوبل سرت) استفاده نماید

 • مارک اکردیا نباید هرگز بطریقی استفاده شود که این ایده را ارائه بدهد که اکردیا سیستم مدیریت سارمان دارنده گواهینامه اکردیته از نوبل سرت را گواهی داده یا تایید نموده یا بهر نحو دیگری گمراه کننده باشد .

 • نهاد صدور گواهی سیستمهای مدیریت (نوبل سرت) از طریق قانونی باید این اطمینان را حاصل نماید که سازمان دارنده گواهینامه ، بروی محصولاتی که بوسیله سازمان دارنده گواهی ساخته یا تامین شده و همچنین بروی بسته بندی یا درون اطلاعات همراه ، نه مارک نوبل سرت و نه مارک اکردیا (بصورت جدا یا ترکیبی) قرار داده نشود .

 • این مورد مجاز است که عبارت “Organization with certified management system”  سازمان دارنده گواهی سیستم مدیریت مثلا ایزو 9001 بهمراه نام نوبل سرت و استاندارد مورد صدور گواهی درج شود . اینگونه اعلامیه ممکن است به سایر اطلاعات مورد نیاز بوسیله نوبل سرت بر اساس الزامات استاندارد اعتباردهی (مثلا ایزو 9001) افزوده شود .

 • استفاده از مارک اکردیا ، بهمراه مارک نوبل سرت ، بروی سربرگها و مدارک بصورت عمومی (جدا از هر گونه مدارک فنی مرتبط با محصولات) و بروی کالاها و وسایل مورد استفاده برای فرایندهایی که در دامنه صدور گواهی سیستم مدیریت دارنده گواهینامه قرار می گیرد (بعنوان نمونه خودروهای تجاری، ساختمانها، شامل لباسهای رسمی ، لباسهای کار و مواردمشابه) ، به استثناء اشیاء/محصولات مربوط به صدور گواهینامه تخصصی ، بخصوص اگر الزامی یا قانونی شده باشد (ماشینها، تجهیزات، لباسهای حفاظتی و تجهیزات مرتبط و غیره) ، مجاز می باشد .

 • برای استفاده بروی کالاها و وسایل استوک ، استفاده از دو مارک با هم،  باید با عبارت “Organization with certified management system” (بعنوان نمونه کیفیت، محیط زیست و ...) ، نام نوبل سرت و استاندارد مورد صدور گواهی ، تکمیل شود.

 • نهاد صدور گواهی (نوبل سرت) باید با استفاده از یک قانون مرتبط با دارندگان گواهینامه ، اطمینان حاصل نماید که مارک اکردیا که در کنار مارک نهاد صدور گواهی (نوبل سرت) قرار گرفته است ، هیچگاه بروی کارتهای بیزنس (برای استفاده ممکن بوسیله مشتریان نهادهای اکردیت شده مثلا نوبل سرت) قرار نمی گیرد .

 • در گزارشات آزمون و یا گواهینامه های کالیبراسیون که بوسیله آزمایشگاهها ، و یا گزارشات PT صادره بوسیله PTP ها و یا گواهینامه های مواد مرجع صادره بوسیله RMP ها ، که دارای سیستم مدیریت کیفیت گواهی شده بوسیله نوبل سرت هستند ، نباید هیچگاه آرم نوبل سرت را بهمراه ارم نوبل سرت یا آرم اکردیا ، با یا بدون ارجاع به اکردیته نوبل سرت درج شده باشد .

 • برای گزارشات آزمون که بوسیله آزمایشگاههای تست ، گواهی های کالیبراسیون صادره بوسیله آزمایشگاههای کالیبراسیون، گزارشات آزمون صادره بوسیله PTP ها ، گواهینامه های مواد مرجع صادره بوسیله RMP ها و مدارک اعلام قیمت مرتبط با آنها ، این امر ممکن است که عبارت “Organization with certified management system” شامل نوع سیستم مدیریت (مانند کیفیت، محیط زیست و ...) و همچنین استاندارد مورد صدور گواهی استفاده شود.

 • استفاده از مارکهای اکردیا یا نهاد صدور گواهی (نوبل سرت) بصورت جداگانه یا بخصوص با هم ، در هر گونه مدارک فنی که ممکن است ، از یک طریق یا طریق دیگر ، محصول مربوطه را به ذهن ارجاع نماید یا بسپارد ، وقتیکه سازمان (مشتری) دارای یک سیستم مدیریت گواهی شده می باشد (بعنوان نمونه اظهارنامه انطباق بمنظور نشان CE ، گواهینامه های انجام تست و ...)


4 – تحریم ها

 • تخطی از قوانین استفاده از مارک اکردیا (RG-09) بوسیله نوبل سرت و یا مشتریان دارنده گواهینامه از نوبل سرت ، جاییکه کاربرد دارد، منجر به اجرای ترتیبات زیر بعنوان تحریم های اکردیا ، حسب میزان افزایش شدت آن انحراف ، خواهد شد :

 • اخطار کتبی بوسیله اکردیا به نوبل سرت و بدنبال آن از نوبل سرت به مشتری دارنده گواهی، بهمراه درخواست انجام اصلاحات و اقدامات اصلاحی ضروری


 • در صورت اجرای نامناسب اصلاحات و یا اقدامات اصلاحی ، و یا  تخلف های مداوم :

 اقدام واکنشی بوسیله اکردیا در مورد نوبل سرت: اکردیته ای که نوبل سرت بدست آورده است بر حسب شدت کمبود اجرای اقداماتی که باید بوسیله نوبل سرت انجام می شده است ، برای یک دوره زمانی متناسب تعلیق خواهد شد .


 اقدام واکنشی بوسیله نوبل سرت در مورد مشتری دارنده گواهی: اعتبار گواهینامه صادره برای مشتری بر حسب شدت کمبود اجرای اقداماتی که باید بوسیله ایشان انجام می شده است ، برای یک دوره زمانی متناسب تعلیق خواهد شد .


پس از سپری شدن دوره تعلیق، در صورت اجرای نامناسب اصلاحات و یا اقدامات اصلاحی ، و یا تخلف های مداوم :

 اقدام واکنشی بوسیله اکردیا در مورد نوبل سرت : اکردیته نوبل سرت باطل خواهد شد .

 اقدام واکنشی بوسیله نوبل سرت در مورد مشتری دارنده گواهی  : گواهینامه صادره برای مشتری ابطال خواهد شد .


 • لگوهای ACCREDIA و IAF بوسیله قانون محافظت می شوند ، بنابراین استفاده غیرقانونی یا تغلب در استفاده از آنها بوسیله نوبل سرت و یا مشتری دارنده گواهی از نوبل سرت ، جاییکه کاربرد دارد ، موجب پیگرد قانونی خواهد شد.

 • اکردیا در تمامی شرایط ، حق انتشار هر گونه استفاده نامناسب و یا سوء استفاده از مارک و لگو های ACCREDIA را در وب سایت خود، برای خود، محفوظ می داند .


فونت های مجاز برای مدارک گرافیکی

 • فونت های ترکیبی متن برای مدارک گرافیکی مورد نظر برای پرینت نسخه

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر بطور کامل ، روی آن کلیک کنید.

 • فونت های مربوط به ترکیب متن ها برای مدارک دیجیتالی به اشتراک گذاشته شده (فایل word ، powerpoint و ...)

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر بطور کامل ، روی آن کلیک کنید.