نصب و سرویس دوربین ضد انفجار

نصب و سرویس دوربین ضد انفجار

دوربین های مدار بسته ضد انفجار که برای کنترل های حفاظتی سایت و همچنین کنترل شرایط تجهیزات، در سایت های دارای ریسک انفجار، بخصوص سایت های نفتی، گاز و پتروشیمی نصب و مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به طراحی و ساختارشان، اگر انفجاری در محیط رخ دهد، آسیب ندیده و عملیات مراقبت تصویری آن دچار اختلال نخواهد شد. آگاهی شرکتهای بهره بردار از تجهیزات ضد انفجار، خصوصا کارفرمایان صنعت نفت از روش مناسب نصب و نگهداری از دوربین ضد انفجار نیز موجب کاهش ریسکهای آسیب دیدگی دوربین در مواقع انفجار در سایت می شود.


معرفی تجهیزات ضد انفجار - دوربین مدار بسته

معرفی تجهیزات ضد انفجار - دوربین مدار بسته

دوربین های مدار بسته ضد انفجار که برای کنترل های حفاظتی سایت و همچنین کنترل شرایط تجهیزات، در سایت های دارای ریسک انفجار، بخصوص سایت های نفتی، گاز و پتروشیمی نصب و مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به طراحی و ساختارشان، اگر انفجاری در محیط رخ دهد، آسیب ندیده و عملیات مراقبت تصویری آن دچار اختلال نخواهد شد.


معرفی تجهیزات ضد انفجار - سیستم پیجینگ

معرفی تجهیزات ضد انفجار - سیستم پیجینگ

تجهیزات ارتباط فوری مانند سیستم پیجینگ در سایت های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که معمولا برای شرایط بحرانی از قبیل حوادث و یا شرایط نامطلوب فرایندی، نصب شده و بکار می روند، جزو اولویت دار ترین وسایلی هستند که می بایست در برابر انفجار مقاوم باشند.


گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) - تضمین کیفیت محصول

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) - تضمین کیفیت محصول

گواهینامه ضدانفجار از نوع تضمین کیفیت محصول یا اتکس QAN ، پس از انجام ممیزی سیستم کیفیت فرایند یا خط تولید محصولی که دارای گواهینامه تاییدیه محصول از جمله EU TYPE EXAMINATION می باشدو تایید این سیستم کیفیت، بوسیله ارگان مطلع یا NB اروپایی صادر شده و همواره یک مکمل ضروری برای گواهینامه تاییدیه محصول، از دید قوانین اتحادیه اروپا و همچنین برای کارفرمایان و مشتریان قطعات و تجهیزات ضد انفجار است.