نیازمندیهای ویژه ایزو 29001 ویرایش 2020

نیازمندیهای ویژه ایزو 29001 ویرایش 2020

با توجه به اینکه نیازمندیهای استاندارد ایزو 29001 ویرایش 2020، ترکیبی از الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 و نیازمندیهای خاص سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی است، در این نوشتار ، بخش دوم یعنی نیازمندیهای ویژه سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، همراه با بیان نکات مهم، بر پایه محتوای منتشر شده بوسیله کمیته فنی شماره 67 سازمان ایزو، ارائه می شود.


ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

آگاهی از ارتباط بین نیازمندیهای ایزو 29001 ویرایش 2020 با رفرنس های قبلی انتشار یافته مشابه با آن، باعث بالا رفتن توانایی های سیستم مدیریت کیفیت مجموعه فعال در زنجیره تامین کالا یا خدمات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، برای پیاده سازی اثربخش تر نیازمندیهای ایزو 29001،و همچنین در مرحله انجام ممیزی و صدور گواهینامه بوسیله نهاد گواهی دهنده معتبر ایزو،موجب دستیابی به سطح انطباق بالاتری با استاندارد ISO 29001:2020 می شود.


شرایط صدور مجدد گواهینامه ایزو در وضعیت همه گیری ویروس کرونا

شرایط صدور مجدد گواهینامه ایزو در وضعیت همه گیری ویروس کرونا

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

انتقال گواهینامه های ایزو به ویرایش جدید استانداردهای مربوطه در وضعیت همه گیری جهانی ویروس کرونا

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

آیا امکان انجام ممیزی صدور اولیه گواهینامه ایزو بطور کامل از راه دور وجود دارد؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

آیا امکان نظارت یا مونیتورینگ آدیتور در ممیزی از راه دور وجود دارد ؟

موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.


تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

تفکر بر پایه ریسک در ایزو 9001 ویرایش 2015

با توجه به شرایط دائما متغیر بیرونی و درونی ، امروزه سازمانها بطور ناخواسته و غیر قابل پیش بینی، در معرض ریسکهای بیشتر و سطح بالاتری ، نسبت به گذشته قرار می گیرند، بنابراین وجود منطق و متدولوژی استاندارد شده برای شناسایی و کنترل ریسک که بروز بوده و با ساختار و نیازمندیهای سیستم مدیریت در حال اجراء در سازمان سازگار باشد، در شرایط پیچیده امروزی، برای سازمانها بسیار ضروری و در واقع ضمانت کننده برای بقای سازمان است.این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

رویکرد فرایندی در ایزو 9001 ویرایش 2015

الزام رویکرد فرایندی در ویرایش جدید 2015 از استاندارد ایزو 9001 چگونه مورد توجه قرار می گیرد ؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

مدیریت تغییر در ایزو 9001 ویرایش 2015

تغییر در استاندارد ISO 9001:2015 چگونه آدرس دهی می شود؟ این مقاله بوسیله کمیته زیر مجموعه دوم از کمیته فنی TC 176 سازمان ایزو که مسئولیت انتشار و توسعه استانداردهای سری ایزو 9000 را برعهده دارد ، انتشار یافته است .


ایزو 19600 در یک نگاه

ایزو 19600 در یک نگاه

انطباق یکی از بزرگترین چالش هایی است که کسب و کارها امروزه با آن روبرو هستند . نداشتن کنترلها و برقرار نبودن فرهنگ درست در مورد انطباق با قوانین و مقررات ، می تواند جریمه ها یا بدهی های میلیونی را به سازمان تحمیل نماید اما بوسیله پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 19600 ، می توان از این پیامدهای ناخواسته پیشگیری نمود.سازمانهایی که قصد دارند تا در دراز مدت موفق باشند، نیاز دارند تا فرهنگ یکپارچگی و انطباق را حفظ نمایند و نیازها و انتظارات ذینفعان را مورد توجه قرار بدهند. بنابراین یکپارچگی و انطباق نه تنها پایه است بلکه برای یک سازمان موفق و پایدار، بعنوان یک فرصت قلمداد می شود.


اصول مدیریت کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

این نوشتار دیدگاهی کلی در مورد اصول مدیریت کیفیت که زیربنای استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو است ارائه داده و مروری است بر این اصول و نشان می دهد که آنها چگونه به صورت یک مجموعه قادر به تشکیل بنیانی برای بهبود عملکرد و تعالی سازمانی هستند. راه های متفاوت و بسیاری برای بکاربردن این اصول مدیریت کیفیت وجود دارد. طبیعت سازمان و چالش های خاصی که سازمان با آنها روبرو است روش پیاده سازی آنها را مشخص می کند. ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این اصول برای بسیاری از سازمان ها سودمند است.


ممیزی های ریموت (از راه دور) در یک نگاه

ممیزی های ریموت (از راه دور) در یک نگاه

با توجه به گستردگی موضوعات بیان شده در صفحه "راهنمای استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در انجام ممیزی های سیستمهای مدیریت و ممیزی های از راه دور (remote auditing)" در بخش دانش و رویدادها در وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، قبل از مطالعه آن، دیدن این صفحه که دربرگیرنده فهرستی از عناوین و موضوعات مهم در رابطه با برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرای ممیزی های ریموت یا از راه دور است ، می تواند با ایجاد یک ساختار ذهنی اولیه، درک مطالب آن را آسانتر نماید.