راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده

اصالت و اعتبار گواهینامه سیستمهای مدیریت که بوسیله نوبل سرتیفیکیشن صادر می شوند ، از طریق روشهای زیر ، قابل ردیابی و راستی آزمایی است :

1- از طریق وب سایت نوبل سرتیفیکیشن و همچنین
2- از طریق موتور جستجوی گواهینامه های صادر شده بوسیله نهادهای صدور گواهی دارنده اعتبار در وب سایت مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، برای گواهینامه هایی که در دامنه اکردیته نوبل سرتیفیکیشن صادر می شوند،

برای اطلاع از روش و جزییات راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده از نوبل سرتیفیکیشن ، به این لینک مراجعه نمایید .

 

اصالت و اعتبار گواهینامه های انطباق محصول ، CE Mark ، اتکس (ATEX) و تاییدیه نوع (Type approval) که از ECM ایتالیا صادر می شوند ، هم از طریق وب سایت ECM ایتالیا و هم بوسیله ارسال ایمیل به دفتر مرکزی ECM در ایتالیا قابل ردیابی و راستی آزمایی است .

برای اطلاع از روش و جزییات راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده از ECM ایتالیا ، به این لینک مراجعه نمایید .

 

اصالت و اعتبار گواهینامه های CE Mark و سایر گواهینامه های انطباق محصول ، در حیطه محصولات ساختمانی ، که از Dedal بلغارستان صادر می شوند ، هم از طریق وب سایت Dedal بلغارستان و هم بوسیله ارسال ایمیل به دفتر مرکزی Dedal در بلغارستان قابل ردیابی و راستی آزمایی است . 

برای اطلاع از روش و جزییات راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده از Dedal بلغارستان ، به این لینک مراجعه نمایید .

 

در صورتیکه تا کنون اعتبار گواهینامه دریافتی از نوبل سرتیفیکیشن را راستی آزمایی نموده اید ، رضایت خود را از طریق تکمیل فرم زیر با ما در میان بگذارید .