راستی آزمایی گواهینامه های صادر شده

گواهینامه های سیستم مدیریت (ایزو)

درستی و اعتبار گواهینامه های ایزو که بوسیله نوبل سرتیفیکیشن صادر می شوند ، از طریق روشهای زیر ، قابل ردیابی و راستی آزمایی است ،

1- وارد نمودن نام کامل مجموعه دارنده گواهینامه در قسمت Organization ، یا

2- وارد نمودن شماره گواهینامه در قسمت Certificate No

می توانید اطلاعات و جزییات مربوط به گواهینامه ایزو صادر شده مورد نظر خود را بیابید .

توجه مهم : در موتور جستجوی وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، نام مجموعه دارنده گواهینامه ایزو ، باید دقیقا مطابق با همان عبارتی باشد که در گواهینامه قید شده وارد شود، و یا در صورت جستجو از طریق شماره گواهینامه ، کاراکترها (حروف و اعداد) ، بدون فاصله از هم تایپ شوند.

در صورتیکه برای یک مجموعه چندین گواهینامه ایزو صادر شده باشد ، برای جستجوی هر یک از آنها ، باید فقط شماره گواهینامه مورد نظر را در قسمت Certificate No ، وارد نمایید .


برای اطلاع از روش جستجوی گواهینامه های اکردیته (تحت اعتبار) صادر شده بوسیله نوبل سرتیفیکیشن ، فایل راهنمای جستجو و راستی آزمایی گواهینامه های اکردیته صادر شده از طریق وب سایت مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا را دانلود و مطالعه نمایید .


گواهینامه های محصول صادره از ECM ایتالیا

درستی و اعتبار گواهینامه های انطباق محصول از نوع خوداظهاری ، نشان سی ای (CE) ، اتکس (ATEX) و سایر گواهینامه های انطباق محصول که بوسیله ECM ایتالیا صادر می شوند ،


گواهینامه های محصولات ساختمانی صادره از DEDAL بلغارستان

درستی و اعتبار گواهینامه های سی ای (CE) محصولات ساختمانی ، که از Dedal بلغارستان صادر می شوند، از طریق این لینک در وب سایت Dedal بلغارستان ، قابل ردیابی و راستی آزمایی است . 


بازخورد شما در مورد راستی آزمایی گواهینامه های نوبل سرتیفیکیشن

در صورتیکه تا کنون اعتبار گواهینامه دریافتی از نوبل سرتیفیکیشن را راستی آزمایی نموده اید ، رضایت خود را از طریق تکمیل فرم زیر با ما در میان بگذارید .