دانش فنی

نوبل سرتیفیکیشن جزو دانش محورترین و به روزترین نهادهای صدور گواهی است .

 

نوبل سرتیفیکیشن دانش فنی ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه را از منابع مهمی مانند استانداردها ، خطوط راهنما ، خط مشی ها ، نظامنامه ها ، بیانیه ها و سایر مدارکی که عمدتا بوسیله مراجع زیر انتشار  می یابند :

1- سازمانهای تدوین کننده استاندارد ، مانند ISO ، CEN و ...

2- اعتباردهندگان مانند ACCREDIA و مجمع های مرتبط (IAF) ،

3- سازمانهای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا (EU) ، و

4- نهادهای صدور گواهی که نوبل سرتیفیکیشن بعنوان نماینده ایشان در ایران فعالیت دارد (ECM ایتالیا و DEDAL بلغارستان)

 

جمع آوری ، خلاصه سازی ، ترجمه و به صورتی پردازش می نماید تا قابل ارائه و استفاده بوسیله تمامی کاربران شامل گروههای زیر باشد :

 

1- ممیزین

2- پرسنل اجرایی نهادهای صدور گواهی

3- مشاورین

4- پرسنل و مدیران شرکتهای ممیزی شونده و متقاضی گواهینامه

5- دانش پژوهان و علاقه مندان به دانش سیستمهای مدیریت

 

شما می توانید هر گونه اطلاعات فنی و مقررات مورد نیاز مربوط به فرایند ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه یا پرسشهای مرتبط را از طریق این صفحه از نوبل سرتیفیکیشن درخواست نمایید .