مراحل فرایند ارزیابی ایمنی عملکردی و صدور گواهینامه SIL ، بصورت خلاصه :


1- بازبینی طراحی محصول و ارزیابی قابلیت اطمینان (دوام) محصول

شامل آنالیز دقیق و عمیقی از طراحی سخت افزار (مثلا سنسور) به منظور تعریف نمودن پارامترهای اصلی قابلیت اطمینان (دوام) محصول، بعنوان نمونه حالات خرابی و شدت خرابی مرتبط است.

در این مرحله آنالیز FMEDA یا همان failure mode effect design analysis (آنالیز حالات خرابی مربوط به مرحله طراحی) صورت خواهد پذیرفت.


2-بازبینی سیستم مدیریت عملکردی

برای انطباق با نیازمندیهای استانداردهای سری IEC 61508-1 ، سیستم مدیریت ایمنی عملکردی باید در شرکت متقاضی دریافت گواهی SIL، پیاده سازی شده تا مدیریت موثری بر روی چرخه عمر ایمنی کلی محصول انجام گرفته و این اطمینان را بدهد که تمامی محصولاتی که بصورت سری تولید می شوند، دارای عملکرد و دوام یکسان با همان یک نمونه محصولی هستند که در ابتدا برای فرایند ارزیابی و صدور گواهینامه ، به نوبل سرتیفیکیشن برای تست و بررسی ارسال شده است.

در این مرحله تمامی مدارک مرتبط که در استانداردهای سری IEC 61508 الزام شده اند در چهارچوب سیستم مدیریت کیفیت پیاده سازی شده ، از طریق انجام ممیزی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

برخی مدارک مهم مربوط به سیستم مدیریت ایمنی عملکردی یا SIL :

  1. مدارک طراحی محصول شامل نقشه ساخت ، دیاگرام شماتیک ، نقشه های PCB و لیست قطعات و اجزای تشکیل دهنده محصول

  2. روش اجرایی تولید و دستورالعملهای مونتاژ

  3. گواهینامه معتبر ISO 9001 (قابل ردیابی به IAF) یا یک گواهینامه معتبر معادل آن

  4. کتابچه راهنما یا کاتالوگ برای استفاده کننده یا user محصول

  5. تست ریپورتهای مرتبط به سازگاری الکترومغناطیسی یا EMC

  6. برنامه ، خط مشی و روش اجرایی مربوط به سیستم مدیریت ایمنی عملکری یا Functional safety management system plan یا همان FSMS

  7. کتابچه راهنما یا کاتالوگ ایمنی محصول


3. انجام تست ایجاد و بررسی ریکاوری خطا (خرابی) یا fault injection از طریق نرم افزار یا سایر روش ها و صدور گواهینامه :

به منظور راستی آزمایی سازگاری یا انطباق نتایج تمامی آنالیزها ، مجموعه ای از تست های ایجاد و بررسی ریکاوری خطا (خرابی) یا fault injection بوسیله نوبل سرتیفیکیشن مشخص گردیده و بوسیله شرکت تولید کننده محصول ایمنی یا یک آزمایشگاه مورد تایید نوبل سرتیفیکیشن انجام خواهد پذیرفت .

هنگامیکه تست ها ، نتایج آنالیزهای انجام شده را تایید نمایند، قابلیت اطمینان (دوام) کلی محصول مشخص گردیده و گواهینامه SIL یا ایمنی عملکردی برای محصول، صادر خواهد شد.


  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی (SIL)  را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول ایمنی و صدور گواهینامه SIL یا ایمنی عملکردی محصول را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.