italy
Italy

پرسشنامه ارزیابی سطح یکپارچگی ایمنی و صدور گواهینامه SIL


به منظور آماده نمودن پیشنهاد فنی و مالی برای ارائه خدمات ارزیابی سطح یکپارچگی ایمنی (safety integrity level) یا ایمنی عملکردی (functional safety)، فرم پرسشنامه یا application درخواست خدمات صدور گواهینامه SIL ، می بایست بوسیله شرکت متقاضی تکمیل و به نوبل سرتیفیکیشن ارسال شود.

به منظور آماده نمودن پیشنهاد فنی و مالی برای ارائه خدمات ارزیابی سطح یکپارچگی ایمنی (safety integrity level) یا ایمنی عملکردی (functional safety)، اطلاعات کافی در مورد این موضوعات (سرفصل ها) باید در فرم پرسشنامه یا Application form درخواست خدمات ارزیابی محصول و صدور گواهینامه SIL ، تکمیل شوند .


1. اطلاعات مربوط به سازمان متقاضی دریافت گواهینامه SIL


2. اطلاعات مربوط به سازمان تولید کننده محصول

در صورتیکه سازمان متقاضی دریافت گواهی SIL ، خود تولید کننده محصول نیز باشد، اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل در این بخش، همان اطلاعات آیتم بالا هستند


3. اطلاعات مربوط به محل تولید محصول


4. انتخاب خدمات مورد نیاز شامل :

  •  فقط آنالیز وضعیت موجود سازمان (Gap Analysis) در ارتباط با نیازمندیهای ایمنی عملکردی، که بصورت اختیاری و حسب درخواست سازمان متقاضی، به منظور آمادگی قبل از شروع فرایند ارزیابی مربوط به صدور گواهینامه SIL ، انجام شود.

یا

  • خدمات کامل ارزیابی و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL


5. تیپ (نوع) محصول یا محصولات مورد نظر برای دریافت گواهی SIL

در این قسمت باید سازمان متقاضی، جزییات محصولات مورد نظر به تفکیک مدل ، برند و تیپ را بطور دقیق توضیح داده و کاتالوگ محصول را پیوست فرم نماید.


6. فهرست مراحل (فازهای) تولید و یا تست که برون سپاری شده یا می توانند برون سپاری شوند

در این قسمت باید سازمان متقاضی توضیح دهد که آیا فعالیتهای مهمی وجود دارند که برون سپاری شده اند یا حتی می توانند برون سپاری گردند و در صورت کاربرد داشتن، محل هایی که عملیات های برون سپاری شده در آنها انجام می گیرد.


7. مدارکی که باید به فرم پرسشنامه پیوست شوند، شامل

  • کاتالوگ محصول

  • دیتاشیت (برگه اطلاعات فنی) و

  • نقشه های کلی (در صورتیکه در دیتا شیت وجود نداشته باشند)


8. اظهاریه

در این قسمت سازمان متقاضی دریافت گواهینامه SIL از نوبل سرتیفیکیشن، می بایست تایید نماید که

  • قرارداد دیگری با نهاد صدور گواهینامه SIL دیگر ، برای همان محصول مورد درخواست، منعقد ننموده است، و

  • در صورتیکه قبلا نهاد صدور گواهینامه SIL دیگری، برای همان محصول با سازمان متقاضی همکاری نموده، جزییات موضوع می بایست، در این قسمت توضیح داده شود.


9. درج نام سازمان متقاضی، مهر ، امضا، نام شخص تکمیل کننده فرم و تاریخ تکمیل فرم

دانلود فرم پرسشنامه درخواست خدمات صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL

  • لطفا فرم پرسشنامه را پس از تکمیل، به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp