Italy

معرفی تجهیزات ضد انفجار - دوربین مدار بسته

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


دوربین های مدار بسته ضد انفجار که برای کنترل های حفاظتی سایت و همچنین کنترل شرایط تجهیزات، در سایت های دارای ریسک انفجار، بخصوص سایت های نفتی، گاز و پتروشیمی نصب و مورد استفاده قرار می گیرند، با توجه به طراحی و ساختارشان، اگر انفجاری در محیط رخ دهد، آسیب ندیده و عملیات مراقبت تصویری آن دچار اختلال نخواهد شد.

ویدئوی معرفی دوربین ضد انفجار را با کلیک بر روی قسمت زیر بببینید.

  • 021 888 999 11