Italy

دریافت اعتبار (اکردیته) صدور گواهی ایزو 21001 از مرکز اعتباربخشی ایتالیا

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


دریافت اعتبار (اکردیته) صدور گواهی ایزو 21001 از مرکز اعتباربخشی ایتالیا(اکردیا) بوسیله نوبل سرتیفیکیشن

🔷 نوبل سرتیفیکیشن در حال طی فرایند دریافت اکردیته از مرکز اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) برای صدور گواهی اکردیته سیستم مدیریت سازمانهای آموزشی (OEMS) می باشد.

🔷 با دریافت گواهی اکردیته استاندارد ISO 21001:2018 از نوبل سرتیفیکیشن ، مشخصات شرکتها و نهادهای ارائه دهنده خدمات آموزشی در وب سایت مرکز دولتی تایید صلاحیت ایتالیا ثبت شده و سازمانهای آموزشی دارنده گواهی ایزو 21001 از نوبل سرتیفیکیشن ، دارای تاییدیه معتبر اینترنشنال خواهند شد.

              
🔷 لطفا جزییات بیشتر در این مورد را در لینک مربوط به استاندارد ایزو 21001 در وب سایت نوبل سرتیفیکیشن ببینید.

  • 021 888 999 11