مرکز فعالیتهای نوبل سرتیفیکیشن در ایران بوده و در سایر کشورهای زیر نمایندگان نوبل سرتیفیکیشن ، در قالب شرکتهای مستقل ثبت شده، در همان کشور فعال هستند .

 

  • ایران : شرکت نوبل سرتیفیکیشن ویستا

  • ایتالیا : شرکت نوبل سرتیفیکیشن ایتالیا اس.ار.ال.اس (NOBEL Certification Italia Srls)

  • اندونزی : شرکت نوبل سرتیفیکیشن اندونزی  

نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهی با مرکزیت ایران است که دارای فعالیتهای صدور گواهی بین الملی در اروپا و آسیا هم می باشد .

هویت قانونی ، ساختار سازمانی و ارتباط بین دفترهای نوبل سرتیفیکیشن در ایران و ایتالیا،در صفحه  "نوبل سرتیفیکیشن" قابل ملاحظه است .