ایزو 21401

گردشگری و خدمات مرتبط - سیستم مدیریت پایداری برای هتل ها و مراکز اقامتی - نیازمندیها

گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی مهم در دنیا بوده و بعنوان هدفی برای افزایش توجه به علت پتانسیل آن برای مشارکت در توسعه پایدار و تاثیرگذاری ای که ممکن است بر حوزه های محیط زیست، اجتماعی و  اقتصادی داشته باشد، محسوب می شود.

هر نوع سازمانی که در بخش توریسم فعال است، بطور فزاینده ای نیاز به پرداختن به موضوعات مربوط به پایداری، در عملکرد خود را به رسمیت می شناسد، بعنوان نمونه استاندارد هتل ها و مراکز اقامتی.

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 21401 ، نشان دهنده برقراری سیستم مدیریت پایداری اثربخش در هتل ها و مراکز اقامتی بوده که یکی از مزیت های آن برای گردشگران ، وجود ایمنی و بهداشت مناسب در هتل و مرکز اقامتی است.


 

نوبل سرتیفیکیشن ، تنها نهاد صدور گواهینامه ارائه دهنده گواهینامه معتبر UNI ISO 21401 تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایتالیا !

توجه و هشدار !

 • هتل ها و مراکز اقامتی که قصد دریافت گواهینامه معتبر ایزو 21401 را دارند، باید از خدمات نهادهای صدور گواهینامه اکردیته و معتبر که قابل ردیابی به IAF باشند، استفاده نمایند.

 • نوبل سرتیفیکیشن، گواهینامه استاندارد هتل ها و مراکز اقامتی، ISO 21401:2018، را تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ارائه می نماید.

 • دریافت گواهینامه غیر اکردیت (non-accredited) استاندارد ISO 21401 ، حتی از نهادهای صدور گواهینامه معتبر و اکردیته، فاقد ارزش در صنعت گردشگری و جذب توریست است.

روش تشخیص گواهینامه معتبر یا اکردیته (تحت اعتبار) ایزو را ببینید.


 • ایزو 21401 نیازمندیهایی را برای سیستم مدیریت پایداری برای هتل ها و مراکز اقامتی که در نظر دارند تا خط مشی ها و اهداف پایداری را در مدیریت فعالیتها، محصولات و خدماتشان توسعه داده و پیاده سازی نمایند، ارائه میدهد.

 • استاندارد ایزو 21401، برای برقرار نمودن ایمنی و بهداشت هتل ها و مراکز اقامتی بکار می رود.

 • استاندارد ISO 21401 ، به منظور کمک کردن به هتل ها و مراکز اقامتی با هر اندازه ای، از هر ناحیه ای و دارای پیشینه های اجتماعی و فرهنگی مختلف، برای بهبود دادن پایداری در فعالیت های مرتبط شان، منتشر شده است .

 • ISO 21401 دارای چهار پیوست می باشد که پیوستهای A و B و C ، مربوط به نیازمندیها (الزامات) آن بوده و به هر یک از سه بعد پایداری شامل جنبه های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی، اشاره دارند .

 • پیوست D استاندارد ISO 21401، به منظور اطلاع رسانی است و نمونه ایی از عملکردهای پایدار را ارائه می دهد.

 • استاندارد ایزو 21401 ، می تواند بعنوان یک مرجع برای مراکز اقامتی، به منظور پیاده سازی و حفظ مداوم شیوه هایی که به یک هدف اصلی در گردشگری پایدار کمک می کند، استفاده شود.


دانلود متن اصلی  ISO 21401:2018


دامنه کاربرد ISO 21401

 • نیازمندیهای محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت پایداری در مراکز اقامتی در بخش گردشگری.

 • استاندارد ایزو 21401 برای جنبه هایی که می توانند بوسیله موسسات اقامتی کنترل شوند و می تواند بر آنها تاثیر بگذارد ، بکار می رود .

 • ایزو 21401 ، برای هر مرکز اقامتی ای ، صرفنظر از نوع، اندازه یا محل آن کاربرد داشته و هدف آن، اجرای موارد زیر در موسسات اقامتی است :

1- پیاده سازی ، نگهداری، و بهبود فعالیتهای پایدار در عملیات موسسه

2- اطمینان یافتن از انطباق با خط مشی پایداری تعریف شده موسسه


 • استاندارد ISO 21401 بوسیله کمیته فنی شماره 228 سازمان ایزو (ISO/TC 228) تدوین و منتشر شده است.

 • ایزو 21401 یکی از استانداردهایی است که بوسیله سازمان ایزو ، به منظور کمک به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ، منتشر شده است .


مزیت های دریافت گواهینامه ISO 21401

 • ایجاد اطمینان در مشتریان از جهت وجود شرایط ایمن و بهداشتی در مرکز اقامتی

 • ایجاد برتری رقابتی نسبت به سایر مراکز اقامتی و در اولویت قرار گرفتن انتخاب مشتریان

 • ایجاد اطمینان برای مراجع نظارتی داخلی در ارزیابی های قانونی الزام آور ایشان

 • افزایش جذب توریست خارجی


 •  پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با استاندارد ISO 21401 را می توانید از طریق سامانه ثبت پرسش ها، با ما در میان بگذارید .

 • تمامی مراکز اقامتی و توریستی، برای دریافت خدمات صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 21401 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA)، می توانند درخواستهایشان را در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس، درخواست خود را اعلام نمایند.