ایزو 22301

 

ایزو 22301 - ویرایش 2019 (ISO 22301:2019)

امنیت و انعطاف پذیری - سیستمهای مدیریت پایداری کسب و کار - نیازمندیها

 

 

نوبل سرتیفیکیشن ، تنها نهاد صدور گواهینامه ارائه دهنده گواهینامه معتبر UNI ISO 22301:2019 تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایتالیا !


توجه و هشدار !

روش تشخیص گواهینامه معتبر یا اکردیته (تحت اعتبار) ایزو را ببینید.


ویرایش جدید ایزو 22301 (استاندارد تداوم کسب و کار)، نیازمندیهایی را به منظور پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت برای :

 • محافظت در برابر ،

 • کاهش احتمال وقوع یا رخداد ،

 • آمادگی برای پاسخگویی به و

 • ترمیم نمودن

اختلالات در سازمان ، زمانیکه پدید می آیند ، را مشخص می نماید.


نیازمندیهای بیان شده در استاندارد ایزو 22301 ویرایش 2019، کلی بوده و برای استفاده بوسیله تمامی سازمان ها ، یا بخشی از آن ها، صرفنظر از نوع ، اندازه و ماهیت سازمان، مورد نظر می باشد.

گستره کاربرد نیازمندیهای ISO 22301:2019، به محیط عملیاتی و پیچیدگی سازمان بستگی دارد.

دانلود متن اصلی استاندارد ایزو 22301 ، ویرایش 2019


کاربرد ایزو 22301

استاندارد ISO 22301:2019 ، برای تمامی انواع و اندازه های سازمان ها با شرایط زیر کاربرد دارد :

 • سازمان هایی که در نظر دارند تا یک سیستم مدیریت پایداری کسب و کار یا BCMS را پیاده سازی و نگهداری نمایند.

 • سازمان هایی که بدنبال اطمینان یافتن از انطباق خود با خط مشی پایداری کسب و کار اعلام شده ، هستند.

 • سازمان هایی که نیاز دارند تا ارائه نمودن محصولات و خدمات شان، در یک ظرفیت از پیش تعریف شده قابل قبول، حتی در موقعیت یک اختلال سازمانی ، نیز ادامه داشته باشد.

 • سازمان هایی که بدنبال بهبود دادن انعطاف پذیری خود از طریق کاربرد اثربخش سیستم مدیریت پایداری کسب و کار یا BCMS هستند.

استاندارد ISO 22301، می تواند به منظور ارزیابی توانایی یک سازمان برای برآورده نمودن نیازهای مربوط به پایداری کسب و کار خودش و همچنین مقررات مرتبط ، مورد استفاده قرار بگیرد.


مزیت های دریافت گواهی ایزو 22301 (ISO 22301:2019) از نوبل سرتیفیکیشن

1- از دیدگاه کسب و کار

 • پشتیبانی از اهداف استراتژیک سازمان

 • بوجود آمدن برتری رقابتی برای سازمان

 • حفظ و ارتقاء شهرت و اعتبار سازمان

 • مشارکت در انعطاف پذیری سازمان


2- از دیدگاه مالی

 • کاهش مواردی که سازمان در معرض مشکلات قانونی و مالی قرار می گیرد

 • کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اختلالات سازمان


3- از دیدگاه طرفهای ذینفع

 • محافظت از حیات ، دارایی و محیط زیست

 • مورد توجه قراردادن انتظارات طرفهای ذینفع

 • ایجاد اعتماد در توانایی سازمان به موفقیت


4- از دیدگاه فرایندهای داخلی سازمان

 • بهبود ظرفیت برای حفظ اثربخشی در زمان اختلالات سازمان

 • نشان دادن کنترل فعالانه ریسک ها بصورت اثربخش و کارا

 • پرداختن به آسیب پذیری های عملیاتی سازمان


 • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با استاندارد ایزو 22301 را می توانید از طریق سامانه دانش فنی  با ما در میان بگذارید .

 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 22301 ویرایش 2019 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس، درخواست خود را اعلام نمایید .