ایزو 21001

ایزو 21001 - ویرایش 2018

سازمانهای آموزشی - سیستمهای مدیریت برای سازمانهای آموزشی - نیازمندیها با راهنمایی برای استفاده


 

 

 

نوبل سرتیفیکیشن ، تنها نهاد صدور گواهینامه ارائه دهنده گواهینامه معتبر ISO 21001 تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایتالیا !

توجه و هشدار !

 • سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 21001 ، باید از خدمات نهادهای صدور گواهینامه اکردیته و معتبر که قابل ردیابی به IAF باشند، استفاده نمایند.

 • دریافت گواهینامه غیر اکردیت (non-accredited) استاندارد ISO 21001 ، حتی از نهادهای صدور گواهینامه معتبر و اکردیته، فاقد ارزش در صنایع خدمات آموزشی است.

روش تشخیص گواهینامه معتبر یا اکردیته (تحت اعتبار) ایزو را ببینید.


استاندارد ایزو 21001 ، ابزار مدیریت مشترک را برای سازمانهایی که "محصولات" و "خدمات" آموزشی ارائه نموده و آنها را در برآورده نمودن نیازمندیهای یادگیرندگان و سایر بهره برداری کنندگان ، توانا می سازد .

دامنه کاربرد استاندارد ISO 21001:2018 ، نیازمندیهای سیستم مدیریت آموزش برای سازمانهای آموزشی کاربرد دارد که :

 • نیاز دارند تا توانایی خود را برای پشتیبانی فراگیری و توسعه شایستگی ، از طریق درس دادن، یادگیری و تحقیقات ، نشان دهند .

 • قصد دارند تا رضایت یادگیرندگان، سایر بهره برداران و پرسنل خود را از طریق بکارگیری اثربخش سیستم مدیریت آموزش (EOMS) ، شامل فرایندهایی برای بهبود سیستم و تضمین انطباق با نیازمندیهای یادگیرندگان و سایر بهره برداری کنندگان، ارتقاء دهند.

نیازمندیهای استاندارد ایزو 21001 ، کلی بوده و برای کاربرد برای هر سازمانی که از یک برنامه آموزشی برای توسعه شایستگی از طریق درس دادن، یادگیری یا تحقیقات ، صرفنظر از نوع ، اندازه و روش ارائه این فعالیتها ، در نظر گرفته شده .

 • استاندارد ISO 21001 ، برای سازمانهای آموزشی که جزئی از یک سازمان دیگر که کسب و کار اصلی آنها غیر آموزشی است ، بعنوان نمونه دپارتمانهای آموزشی تخصصی ، هم می تواند بکار گرفته شود .

 • استاندارد ISO 21001 ، برای سازمانهایی که فقط محصولات آموزشی را تولید نموده یا می سازند ، کاربرد ندارد .

 • نیاز مداوم و بحرانی در سازمانهای آموزشی وجود دارد و آن ، ارزیابی درجه ای که آنها نیازمندیهای یادگیرندگان و سایر بهره برداری کنندگان و همچنین سایر طرفهای ذینفع مربوطه را برآورده می نمایند و بهبود دادن توانایی آنها برای انجام این کار است.

 • اگرچه یادگیرندگان و سازمانهای آموزشی در سرتاسر جهان ، بهره برداری کنندگان اصلی استاندارد ایزو 21001 هستند ، اما تمام طرفهای ذینفع از سیستمهای مدیریت خدمات آموزشی استاندارد شده ، سود می برند ، بعنوان نمونه کارفرمایانی که پرسنل خود را تشویق و پشتیبانی می کنند تا در خدمات آموزشی شرکت نمایند.


مزیتهای پیاده سازی و دریافت گواهی نامه سیستم مدیریت آموزشی یا  Educational Organizations Management System یا EOMS

 • همراستایی بهتر اهداف و فعالیت ها با خط مشی (شامل چشم انداز و ماموریت)

 • مسئولیت پذیری اجتماعی ارتقاء یافته بوسیله آموزش دارای کیفیت فراگیر و عادلانه برای همه

 • آموزش دادن بصورتیکه دارای جنبه شخصی و اثربخشی در پاسخگویی بیشتری به تمام یادگیرندگان و بخصوص به یادگیرندگان دارای نیازهای خاص آموزشی ، یادگیرندگان از راه دور و فرصتهای یادگیری برای تمام طول عمر باشد .

 • فرایندهای سازگار و ابزارهای ارزیابی بمنظور نشان دادن و افزایش اثربخشی و کارایی

 • وسیله ای که سازمانهای آموزشی را قادر به نشان دادن تعهدشان به فعالیتهای مدیریت آموزش اثربخش می نماید

 • فرهنگی برای بهبود سازمانی

 • یکسان سازی استانداردهای ناحیه ای ، ملی ، باز ، اختصاصی و سایر استانداردها ، در یک چهارچوب کاری اینترنشنال

 • مشارکت گسترده تر طرفهای ذینفع

 • برانگیختن تعالی و نوآوری

 • ارتقاء اعتبار سازمان ها

دانلود متن اصلی استاندارد ایزو 21001


اصول مدیریتی در سیستم مدیریت آموزش یا EOMS

 • تمرکز بر یادگیرندگان و سایر بهره برداری کنندگان

 • رهبری خلاقانه

 • مشارکت افراد

 • رویکرد فرایندی

 • بهبود

 • تصمیم گیری های بر پایه شواهد

 • مدیریت ارتباط

 • مسئولیت پذیری اجتماعی

 • دسترسی و عدالت

 • رفتار اخلاقی در آموزش

 • امنیت و حفاظت از داده ها


 • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با استاندارد ISO 21001:2018 را می توانید از طریق سامانه دانش فنی ، با ما در میان بگذارید.

 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 21001 ویرایش 2018 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی ، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس ، با ما تماس بگیرید و درخواست خود را اعلام نمایید.