italy
Italy

آخرین وضعیت شرکت ECM ایتالیا در دیتابیس ارگانهای مطلع یا Notified Body های معتبر در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


آگاهی ذینفعان گواهینامه های CE و ATEX اروپا از برقرار بودن اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه یا notified body موجب تداوم اعتبار گواهینامه و استفاده از آن با اطمینان خاطر در بازار فروش محصول دارنده گواهینامه است.

 

مجوز صدور گواهینامه ضد انفجار، بر پایه دایرکتیو اروپایی اتکس (2014/34/EU) ، پس از وقفه ای کوتاه به صفحه مشخصات شرکت Ente Certificazione Macchine در پایگاه اطلاعاتی NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا بازگشت.

آخرین وضعیت مجوز شرکت ECM ایتالیا در پایگاه اطلاعاتی NANDO را از اینجا ببینید.


همانگونه که قبلا نیز اعلام گردید، علت حذف چند روزه و موقتی مجوز صدور گواهینامه اتکس و همچنین دایرکتیوهای ماشین آلات و بالابرها از صفحه شرکت ECM ایتالیا در دیتابیس NANDO، صادر شدن گواهینامه اکردیته جدید برای شرکت ECM ایتالیا بوسیله سازمان دولتی اعتباربخشی کشور ایتالیا (ACCREDFIA) برای یک دوره چهار ساله جدید و expire شدن گواهینامه اکردیته قبلی بوده است.


  • پرسش ها و ابهامات مربوط به مجوز فعالیت و دایرکتیوهای مجاز صدور گواهینامه CE و اتکس برای ارگان مطلع یا notified body های اروپایی را از طریق سامانه دانش فنی برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید. 

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp