italy
Italy

به روز آوری دامنه کاری NB های اروپایی در NANDO

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


آگاهی ذینفعان گواهینامه های CE و ATEX اروپا از برقرار بودن اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه یا notified body موجب تداوم اعتبار گواهینامه و استفاده از آن با اطمینان خاطر در بازار فروش محصول دارنده گواهینامه است.

 

اعتباردهی (Accreditation) نهادهای صدور گواهی محصول، برای صدور گواهینامه CE و ATEX اروپا

برای دریافت مجوز صدور گواهی CE و اتکس اروپا، ارگان های مطلع یا notified body ها یا NB های اروپایی، ابتدا باید بوسیله نهاد اعتباردهنده یا accreditation body کشور خود و بر پایه استانداردهای مرتبط، ارزیابی شده و اعتباردهی یا اکردیته شوند.

لیست نهادهای اعتباردهی ملی مجاز در دیتابیس NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا را از اینجا ببینید.


بعنوان نمونه شرکت Ente Certificazione Macchine یا همان ECM ایتالیا، برای ارزیابی دایرکتیوهای زیر و ثبت و صدور گواهینامه های CE و ATEX اروپا، بوسیله نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا یا ACCREDIA، اعتباردهی شده است.

 • دایرکتیو تجهیزات و سیستمهای حفاظتی که برای استفاده در محیطهای انفجاری بالقوه مورد نظر هستند یا دایرکتیو اتکس 2014-34-EU

 • دایرکتیو تجهیزات فشار 2014-68-EU

 • دایرکتیو انتشار صدا در محیط بوسیله تجهیزات برای استفاده در فضای باز 2001-14-EC

 • دایرکتیو سازگاری الکترومغناطیسی 2014-30-EU

 • دایرکتیو تجهیزات رادیویی 2014-53-EU


 • جزییات و دامنه اعتبار شرکت ECM ایتالیا، شامل دایرکتیوهای بالا، در وب سایت رسمی نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا، از این لینک قابل راستی آزمایی است.

 • تصویر نسخه اصلی گواهینامه تایید صلاحیت ECM ایتالیا، شامل دایرکتیوهای بالا، صادر شده بوسیله نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا را با مراجعه به این صفحه و کلیک نمودن بر روی عبارت Certificato di Accreditamento ISO/IEC 17065 در در وب سایت رسمی ECM ایتالیا ببینید یا بطور مستقیم از اینجا دانلود نمایید.


اطلاع رسانی (Notification) مجوز نهادهای صدور گواهی محصول به کمیسیون اروپا

پس از اعتباردهی به ارگان مطلع یا NB اروپایی بوسیله نهاد اعتباردهنده کشور اروپایی مربوطه، اطلاعیه یا notification اعتباردهی، به تفکیک دایرکتیو هر محصولی که NB اروپایی برای صدور گواهینامه CE یا ATEX آن محصول اعتباردهی شده است، بوسیله نهاد دولتی دارای صلاحیت در کشور اروپایی مربوطه، به کمیسیون اروپا واقع در بروکسل بلژیک، اعلام می شود.

سپس اطلاعیه یا notification اعتباردهی به NB اروپایی برای صدور گواهی CE یا اتکس مربوط به دایرکتیو محصول بیان شده در اطلاعیه، در صفحه ویژه همان نهاد صدور گواهینامه محصول در دیتابیس NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا (که شامل نام NB، اطلاعات تماس آن، کشور محل استقرار و شماره شناسایی چهار رقمی آن در کمیسیون اروپا است)، روبروی نام و شماره دایرکتیو مربوطه، در دسترس عموم قرار گرفته و قابل دانلود است.

بعنوان نمونه، فایل اطلاعیه یا notification اعتباردهی به شرکت ECM ایتالیا برای صدور گواهی CE برای تجهیزات رادیویی، با مراجعه به صفحه اطلاعات شرکت ECM در دیتابیس NANDO و کلیک نمودن بر روی یکی از آیکون های HTML و PDF که روبروی نام و شماره دایرکتیو تجهیزات رادیویی یا Radio equipment 2014-53-EU قرار دارد، قابل دانلود و ملاحظه است.


پرسش های مهم  

1- آیا امکان ثبت اعلامیه یا notification یک ارگان مطلع اروپایی برای صدور گواهی CE یا ATEX برای یک یا چند دایرکتیو محصول، در دیتابیس NANDO ، بدون دریافت اعتبار یا اکردیته از نهاد اعتباردهی کشور مربوطه، وجود دارد؟

خیر ، هر ارگان مطلع یا NB اروپایی، ابتدا باید بوسیله نهاد اعتباردهنده ملی کشور اروپایی مربوطه، برای صدور گواهی محصول بر پایه یک یا چند دایرکتیو اروپایی، تایید صلاحیت یا اکردیته دریافت نماید.

دامنه اعتباربخشی یا accreditation یک ارگان مطلع یا NB اروپایی برای صدور گواهی محصول، نشاندهنده مجوز صدور گواهینامه CE یا ATEX بوسیله آن notified body بوده و ثبت اطلاعیه یا notification مربوط به دامنه صدور گواهی نهاد مربوطه، این مجوز را در وب سایت کمیسیون اروپا، اطلاع رسانی می نماید.


2- آیا دیتابیس NANDO، بلافاصله پس از دریافت یا بروز رسانی دامنه اکردیته (اعتباربخشی) یک ارگان مطلع یا NB اروپایی بوسیله نهاد اعتباردهنده کشور اروپایی مربوطه، بروز رسانی می شود؟

خیر ، پیرو بروز رسانی (اضافه یا حذف یا تمدید) یک یا چند دایرکتیو محصول از خدمات صدور گواهی ارگان مطلع یا NB اروپایی بوسیله نهاد اعتبار دهنده کشور مربوطه در دامنه گواهینامه اکردیته NB اروپایی، بروز رسانی دامنه notification ارگان مطلع اروپایی در دیتابیس NANDO نیز به علت لزوم طی شدن فرایند قانونی و اداری مربوط به افزوده شدن یا حذف یا تغییر و یا تمدید اطلاعیه یا notification مربوط به دایرکتیوهای آن NB در کمیسیون اروپا، معمولا به چند هفته زمان نیاز دارد.

بعنوان نمونه گواهینامه اکردیته شرکت ECM ایتالیا، در ماه مارس 2020 بوسیله نهاد ملی اعتباردهی ایتالیا یا ACCREDIA، بروز آوری شده و مجوز صدور گواهینامه CE برای بالابرها و اجزای ایمنی بالابرها، ماشین آلات و همچنین صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس برای کالاهای ضد انفجار، در آن تمدید گردیده اند، اما با توجه به تغییر (بروز رسانی) گواهی اکردیته شرکت ECM، این تغییرات در دامنه notification این نهاد، در دیتابیس NANDO بطور همزمان اعمال نشده و با تاخیر همراه خواهد بود.


 • تصویر پاسخ دپارتمان صدور گواهینامه و بازرسی سازمان دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) به یکی از شرکتهای دارنده گواهینامه محصول اروپا از شرکت ECM ایتالیا، پیرو پرسش آن شرکت در خصوص عدم وجود مجوز صدور گواهینامه برای دایرکتیوهای ATEX ، Lift و Machinery در صفحه مشخصات شرکت ECM در دیتابیس NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا، علی رغم بروز شدن اکردیته دایرکتیوهای ATEX ، Lift و Machinery در گواهینامه اعتباردهی به شرکت ECM را از اینجا ببینید.


 • تصویر ابلاغ اخطار قانونی و مهلت به شرکت و پرسنل مربوطه که به علت تاخیر در بروز شدن مجوز صدور گواهینامه شرکت ECM در پایگاه اطلاعاتی NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا، اقدام به پخش شایعات کذب در میان برخی شرکتهای دریافت کننده خدمات صدور گواهینامه Atex نموده بودند، را از اینجا ببینید.


3- در دوره زمانی بروز رسانی اعلامیه یا notification ارگان مطلع یا NB اروپایی در دیتابیس NANDO در وب سایت کمیسیون اروپا، امکان صدور گواهینامه CE یا اتکس برای کدام دایرکتیو محصولات، بوسیله notified body اروپایی وجود دارد؟

امکان صدور گواهینامه محصول برای تمامی دایرکتیو محصولاتی که در دامنه گواهینامه اعتباردهی (اکردیته) بروز شده (جدید) ارگان مطلع یا NB اروپایی بیان شده اند، در دوره زمانی بروز رسانی اعلامیه یا notification مربوط به آن ارگان مطلع در دیتابیس NANDO، وجود دارد.


 • پرسش ها و ابهامات مربوط به مجوز فعالیت و دایرکتیوهای مجاز صدور گواهینامه CE و اتکس برای ارگان مطلع یا notified body های اروپایی را از طریق سامانه دانش فنی برای ما ارسال نمایید و یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp